Tags:
Node Thumbnail

มีรายงานข่าวว่าไมโครซอฟท์กำลังเจรจาขอซื้อกิจการ Yammer ซึ่งเป็นบริการเครือข่ายสังคมสำหรับลูกค้าองค์กร โดยมูลค่าในการซื้อนั้นการสูงถึง 1 พันล้านดอลลาร์ (เท่ากับดีล Facebook ซื้อ Instagram)

Yammer ก่อตั้งในปี 2008 มีลูกค้าองค์กรแล้วมากกว่า 200,000 แห่งที่ใช้งานอยู่ โดย Yammer ให้บริการระบบเครือข่ายสังคมคล้ายกับ Facebook แต่ตีกรอบการใช้งานเป็นแบบภายในองค์กร ซึ่งปัจจุบันระบบแบบนี้มีคู่แข่งในตลาดคือ Jive Software และ Chatter ของ Salesforce.com

ประเมินกันว่าการซื้อ Yammer ของไมโครซอฟท์ก็เพื่อเสริมคุณสมบัติเครือข่ายสังคมและการ collaborate ลงไปในผลิตภัณฑ์เดิมของไมโครซอฟท์อาทิ Office ซึ่งตอนนี้คู่แข่งอย่าง Salesforce.com และออราเคิลต่างก็มีคุณสมบัตินี้เสริมในผลิตภัณฑ์ตนแล้ว

ก็ไม่แน่ว่าการแถลงข่าววันจันทร์นี้อาจเป็นเรื่อง Yammer ก็ได้

ที่มา: Bloomberg

Get latest news from Blognone

Comments

By: Be1con
ContributorWindows PhoneWindowsIn Love
on 15 June 2012 - 14:44 #432749
Be1con's picture

เพิ่มสมรรถภาพของ Lync?


Coder | Designer | Thinker | Blogger

By: xenogew
ContributorAndroidWindows
on 15 June 2012 - 15:10 #432762
xenogew's picture

so.cl ?

By: mr_tawan
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 15 June 2012 - 16:27 #432794
mr_tawan's picture

ตอนแรกอ่านเป็น จะซื้อ Yanmar ยังคิดเลยว่าจะซื้อมาทำไม


  • 9tawan.net บล็อกส่วนตัวฮับ
By: Elysium
ContributorWindows PhoneSymbianWindows
on 15 June 2012 - 16:46 #432806 Reply to:432794
Elysium's picture

"MS เตรียมบุกตลาดเกษตรกรรม เผยกลุ่มเกษตรกรคือลูกค้ารายใหญ่"


คนขี้ลืม | คนบ้าเกม | คนเหงาๆ

By: tearfire on 15 June 2012 - 17:45 #432840 Reply to:432806
tearfire's picture

โดนแย่งเล่นมุขไปก่อน ชิ -_-"

By: Invisible Force
ContributoriPhoneAndroidUbuntu
on 15 June 2012 - 17:47 #432843 Reply to:432794
Invisible Force's picture

สู่การกำเนิด The New Tractor Machine OS เพื่อการเกษตร ^^

By: Elysium
ContributorWindows PhoneSymbianWindows
on 15 June 2012 - 19:41 #432899 Reply to:432843
Elysium's picture

ต่อไป ข่าวเกษตร

"มีรายงานว่าเกษตรกรบ้างส่วนพบจอฟ้า ขณะกำลังไถเปิดหน้าดิน..."


คนขี้ลืม | คนบ้าเกม | คนเหงาๆ

By: lancaster
Contributor
on 15 June 2012 - 17:21 #432827

เคยใช้แล้วเลิกไปสมัยที่ gtalk มันเน่า หลังจากนั้นใช้ partychat แทน (สรุปคือจะใช้แค่แชท - -")

By: caocao
iPhone
on 16 June 2012 - 14:02 #433183
caocao's picture

หน้าตาคุ้นเกิ๊น