Tags:
Node Thumbnail

Amazon เปิดตัวระบบหุ่นยนต์ใหม่ที่ใช้ในศูนย์กระจายสินค้าของตัวเอง 2 แบบ ได้แก่ Digit และ Sequoia

Digit เป็นหุ่นยนต์ที่หน้าตาคล้ายมนุษย์ (humanoid robot) เป็นผลงานพัฒนาของบริษัท Agility Robotics ที่ Amazon เคยไปลงทุนเอาไว้ และนำหุ่นยนต์มาใช้งานจริง โดยทำหน้าที่ยกของ จัดของ ได้เหมือนกับมนุษย์จริงๆ ซึ่ง Amazon ระบุว่านำมาช่วยสนับสนุนการทำงานของมนุษย์ ในงานที่ต้องทำซ้ำๆ เช่นการยกกล่องบรรจุสินค้า (สีเหลืองในภาพ) มาจากชั้นแล้วยกกล่องเปล่านำไปเก็บคืน

Sequoia เป็น "ระบบ" (system) ที่เกิดจากหุ่นยนต์หลายตัวช่วยกัน วิธีการทำงานคือหุ่นยนต์หยิบกล่องใส่สินค้าจากชั้นวาง มาใส่โครงเคลื่อนที่ได้ (gantry) แล้วให้หุ่นยนต์เคลื่อนโครงนี้ไปยังชั้นจัดของ (workstation) ที่มีมนุษย์ทำงานอยู่ จากนั้นหุ่นยนต์จะนำกล่องไปเก็บที่ชั้น และสามารถจัดรวมของที่เหลือลงในกล่องเดียวกันเพื่อลดพื้นที่เก็บได้ด้วย

Amazon บอกว่าระบบ Sequoia ช่วยจัดเก็บสินค้าเข้าชั้นได้เร็วขึ้น 75% จากระบบเดิม และนำสินค้าจากชั้นมาเข้าระบบจัดส่งได้เร็วขึ้นอีก 25%

ชั้นจัดของ (workstation) ยังปรับดีไซน์ใหม่ให้พนักงานมนุษย์ยืนทำงานได้ในระดับพอดี คือประมาณระดับอกลงไปถึงต้นขา เพื่อให้ไม่ต้องก้มหรือเขย่งมากเกินไป จนอาจเกิดอาการบาดเจ็บได้

Amazon ให้ข้อมูลว่าปัจจุบันมีหุ่นยนต์ใช้งานแล้ว 750,000 ตัว โดยมีทั้งแขนกล Sparrow, แขนกล Cardinal และหุ่นยนต์อัตโนมัติยกชั้นใส่ของ Proteus

Get latest news from Blognone