Tags:
Node Thumbnail

ไมโครซอฟท์เปิดตัวฐานข้อมูล SQL Server 2022 รุ่นพรีวิว ฟีเจอร์ใหม่เน้นการใช้งานกับบริการอื่นๆ บน Azure เป็นหลัก

  • เชื่อมต่อกับ Azure Synapse Link เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อ โดยไม่ต้องใช้ท่า ETL (extract, transform, and load)
  • เชื่อมต่อกับ Azure Purview สำหรับค้นหาข้อมูลในองค์กร และทำ data governance
  • เชื่อมต่อกับ Azure SQL Managed Instance เพื่อทำ disaster recovery (DR) แบบไปกลับ (bidirectional)

ฟีเจอร์อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Azure คือ ปรับปรุงประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการรันคิวรี, ฟีเจอร์ด้าน Availability แก้ปัญหาเรื่อง write conflict ทำให้งานหยุดชะงัก เพราะต้องรอแอดมินมาเลือก เปลี่ยนมาใช้กฎ last-writer wins แทน

No Description

ที่มา - Microsoft

Get latest news from Blognone