Tags:
Node Thumbnail

SafetyDetectives กลุ่มนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ cybersecurity ออกรายงานเปิดเผยฐานข้อมูล ElasticSearch แบบเปิด พบว่ามีการใช้รีวิวปลอมใน Amazon อันผิดจรรยาบรรณการค้าขาย พบฐานข้อมูลการรีวิวระหว่างผู้ขายของ Amazon และลูกค้าที่เต็มใจเขียนรีวิวปลอมเพื่อแลกกับสินค้าฟรี โดยรวมแล้วมีบันทึกไว้ 13,124,962 รายการ (ข้อมูล 7 GB) กระทบต่อข้อมูลมากกว่า 200,000 คน

เมื่อผู้รีวิวเขียนรีวิวให้ 5 ดาวแล้ว จะได้เงินคืนค่าสินค้าผ่าน PayPal โดยข้อมูลที่ถูกเปิดเผยมาด้วยยังมีอีเมลที่ผูกกับ PayPal, ลิงค์ชัญชี Amazon, ชื่อ username

No Description
ภาพตู้ขนสินค้า Amazon

หนึ่งในแบรนด์ที่กระตุ้นให้คนมาเขียนรีวิวปลอมคือ Mpow แบรนด์ขายอุปกรณ์ USB charger จากจีนดำเนินการโดย ByteDance และ Patozon บริษัทผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคที่ได้รับการสนับสนุนจาก Xiaomi นอกจากนี้ยังมีแบรนด์ Aukey ผู้ทำ accessories และอุปกรณ์ไฟฟ้าจากจีนเช่นกัน ซึ่งหน้าร้านทั้งสองถูกลบออกจาก Amazon ไปแล้ว

ตัวแทนของ Aukey ระบุว่าไม่รู้รายละเอียดของสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นกันขณะนี้เรากำลังหาทางแก้ไข บริษัท ยังไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญในขณะนี้

การทำรีวิวปลอมบน Amazon เป็นสิ่งที่กำจัดออกไม่หมด ก่อนหน้านี้ Which? บริการข้อมูลและตรวจสอบสินค้าในอังกฤษเผยว่า ตอนนี้มีเว็บไซต์ขายรีวิวสินค้าที่ขายบน Amazon แบบปลอมๆ ร่วม 10 แห่ง ซึ่งการค้นพบของ SafetyDetectives ขยายผลให้เห็นภาพเพิ่มเติมว่า ปริมาณการรีวิวปลอมนั้นมากมายขนาดไหน

ที่มา - SafetyDetectives, AndroidGuys, tom's guide

Get latest news from Blognone

Comments

By: whitebigbird
Contributor
on 12 May 2021 - 13:02 #1208786
whitebigbird's picture

ที่เห็นล่าสุดคือข่าวของเจ้าของเฟสบุคท่านนึงที่เคยมีดราม่าเรื่องปลูกป่ากับการขายหนังสือภาษาอังกฤษบน Amazon ที่อยู่ๆ ก็มีบัญชีที่เพิ่งสร้างมารีวิวหนังสือ

By: KuLiKo
ContributoriPhoneWindows PhoneAndroid
on 12 May 2021 - 18:27 #1208821
KuLiKo's picture

ก็ตกกะปินี่

By: etorys
Android
on 13 May 2021 - 08:25 #1208859

ใน lazada นี่เพียบแถมเป็นคนจึนด้วย

By: big50000
AndroidSUSEUbuntu
on 13 May 2021 - 21:26 #1208932 Reply to:1208859
big50000's picture

ภาษาไทยพังพินาศมาก 55555