Tags:
Node Thumbnail

รัฐบาลชิลีเตรียมเดินหน้าเคเบิลใต้น้ำเชื่อมอเมริกาใต้เข้ากับเอเชียแปซิฟิก โดยมีสองกลุ่มยื่นข้อเสนอคือกลุ่มหัวเว่ยจากจีนและ NEC จากญี่ปุ่น และตอนนี้รัฐบาลก็เลือกเส้นทางจากญี่ปุ่นแม้หัวเว่ยจะพยายามล็อบบี้รวมถึงการเสนอลงทุนศูนย์ข้อมูลในชิลี

ข้อเสนอของหัวเว่ยนั้นเสนอให้ลากสายเคเบิลจากชิลีตรงเข้าเซี่ยงไฮ้ ระยะทาง 22,800 กิโลเมตร มูลค่าโครงการ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ข้อเสนอของ NEC เสนอให้ลากเคเบิลเข้านิวซีแลนด์และต่อไปยังออสเตรเลีย แล้วต่อขึ้นไปยังโตเกียว ระยะทาง 24,000 กิโลเมตร มูลค่า 600 ล้านดอลลาร์

ที่ผ่านมาอเมริกาใต้ ไม่มีเส้นทางเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเข้ากับเอเชียแปซิฟิกโดยตรง โดยต้องอ้อมผ่านสหรัฐฯ มาก่อน เคเบิลเส้นใหม่นี้เป็นโครงการของชิลีที่จะวางตัวเองเป็นฮับดิจิทัลของทวีป

กระบวนการตอนนี้เป็นเพียงการเลือกเส้นทาง คาดว่าจะมีการเปิดประมูลเลือกผู้รับเหมาอีกครั้งภายในปีนี้

ที่มา - Nikkei Asian Review, Chile Today

No Description

ภาพรูปปั้นเกาะอีสเตอร์ของชิลี โดย LuisValiente

Get latest news from Blognone

Comments

By: Mars2005
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 29 July 2020 - 11:50 #1169021
Mars2005's picture

ใคร ๆ ก็ไม่รักจริง ๆ

By: freeriod on 29 July 2020 - 20:20 #1169101
freeriod's picture

ดีๆ