Tags:
Node Thumbnail

แนวโน้มการรันซอฟต์แวร์องค์กรแบบ on premise เริ่มลดลงเรื่อยๆ เมื่อองค์กรเริ่มหันมาใช้ public cloud สำหรับโครงการใหม่ๆ ที่เริ่มทำในยุคหลัง

SAP เป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ ERP รายใหญ่ที่เติบโตมากับยุค on premise ก็เริ่มปรับตัวเช่นกัน เมื่อกลางปีนี้ SAP ประกาศโครงการ Project Embrace ที่จับมือกับผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ทั้ง 3 รายคือ AWS, Azure, Google Cloud เพื่อผลักดันการย้ายลูกค้า SAP S/4HANA ซอฟต์แวร์ ERP ตัวหลักของบริษัทขึ้นคลาวด์

ล่าสุด SAP แถลงความร่วมมือใน Project Embrace กับไมโครซอฟท์ เพื่อส่งเสริมให้ลูกค้า SAP S/4HANA ย้ายมาอยู่บน Azure

ประเด็นสำคัญในความร่วมมือนี้คือ ไมโครซอฟท์จะช่วยขายซอฟต์แวร์ของ SAP ไปพร้อมกับ Azure ด้วย เพื่อให้ลูกค้าองค์กรสามารถจ่ายเงินทีเดียวให้บริษัทเดียว ได้ทั้งเครื่องและซอฟต์แวร์เลย

ถึงแม้ SAP จะไม่ได้เลือกจับมือกับผู้ให้บริการคลาวด์รายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษ แต่ท่าทีของ SAP ใน Project Embrace ก็ชัดเจนว่าต้องการเตรียมพร้อมเพื่อย้ายลูกค้าขึ้นคลาวด์ให้ราบรื่น

ที่มา - Microsoft, SAP

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: akira on 22 October 2019 - 11:59 #1134206

ยุทธการ win-win ของ Microsoft เริ่มออกดอกออกผลแล้ว

By: iDan
ContributorAndroidSUSEUbuntu
on 22 October 2019 - 12:07 #1134211

อ้าว แล้ว Microsoft Dynamic ของไมโครซอฟท์ล่ะ?

By: btoy
ContributorAndroidWindows
on 22 October 2019 - 12:17 #1134213 Reply to:1134211
btoy's picture

MS บอกว่าขายอะไรก็ได้ ขอให้ Azure มีลูกค้าเยอะๆก็พอ 555+


..: เรื่อยไป