Tags:
Node Thumbnail

กูเกิลประกาศเปิดศูนย์วิศวกรรมด้านความปลอดภัย-ความเป็นส่วนตัว Google Safety Engineering Center (GSEC) ที่เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมนี โดยจะมีวิศวกรมากกว่า 200 คนมาทำงานเพื่อโฟกัสด้านความเป็นส่วนตัวโดยเฉพาะ

กูเกิลบอกว่าเลือกมาตั้งศูนย์วิจัยด้านความปลอดภัยที่เยอรมนี ใจกลางของยุโรป ซึ่งใส่ใจด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวมากเป็นพิเศษ และที่ผ่านมา ทีมงานที่มิวนิกก็มีผลงานพัฒนา Google Account ให้ใช้ง่ายขึ้น ผู้ใช้สามารถควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวได้อย่างละเอียดขึ้นด้วย

ในรอบหลายปีที่ผ่านมา กูเกิลถูกหน่วยงานต่างๆ ของยุโรปคุมเข้มทั้งในแง่การแข่งขัน และการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว จึงไม่น่าแปลกใจนักที่กูเกิลจะรับมือด้วยการเปิดศูนย์วิจัยด้านความเป็นส่วนตัวในยุโรป เพื่อแสดงท่าทีให้เห็นว่าเอาจริงในเรื่องนี้ และลดความกดดันจากภาครัฐลง

ที่มา - Google

No Description

ภาพจาก Google

Get latest news from Blognone

Comments

By: Sxton on 17 May 2019 - 00:01 #1110042

อยู่ที่เรียนรู้...

By: aomnaruk
ContributorAndroidUbuntuWindows
on 17 May 2019 - 00:09 #1110045 Reply to:1110042

อยู่ที่...


~ความกลัวทำให้เสื่อม~

By: SuMMoN on 17 May 2019 - 00:18 #1110046 Reply to:1110045

เยอรมัน...

By: surasakmd35
iPhoneAndroidUbuntuWindows
on 17 May 2019 - 07:38 #1110055 Reply to:1110046

คุก...คุก..คุก.!
โทษทีครับ ช่วงนี้ไม่ค่อยสบาย

By: errin on 17 May 2019 - 09:25 #1110066 Reply to:1110055

ผมนี่ Molten Core เลยครับ

By: Diagnos on 17 May 2019 - 14:50 #1110166 Reply to:1110066
Diagnos's picture

ทำไมผมเข้าใจ.....

By: xanthics on 17 May 2019 - 10:46 #1110098

เมืองยอดฮิต ใครๆก็ชอบไป

By: tanapon000 on 17 May 2019 - 11:38 #1110112
tanapon000's picture

เมืองหลวงไทยหรือป่าว