Tags:
Node Thumbnail

เราเห็นไมโครซอฟท์พยายามผลักดันการใช้งาน Mixed Reality กับการใช้งานเฉพาะทาง เช่น การประชุมทางไกล การรีโมทเข้าไปแก้ปัญหาหน้างาน แต่ที่ผ่านมาก็ยังเน้นเฉพาะบนแพลตฟอร์มแว่น HoloLens เป็นหลัก

ล่าสุดไมโครซอฟท์ขยายบริการเหล่านี้มายังอุปกรณ์พกพาด้วย โดยเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ของโปรแกรมชุด Dynamics 365 (รวม CRM+ERP เข้าด้วยกัน)

ซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์แบ่งออกเป็น 2 ตัวได้แก่

Dynamics 365 Product Visualize ใช้มือถือหรือแท็บเล็ตแสดงให้เห็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์จริงในโลก AR เหมาะสำหรับเซลส์ที่ต้องการให้ลูกค้าเห็นภาพว่าสินค้าจริงนำมาติดตั้งแล้วหน้าตาเป็นอย่างไร แอพตัวนี้จะลง iOS ก่อน

No Description

Dynamics 365 Remote Assist เป็นการนำกล้องสมาร์ทโฟนเข้ามาทำ Remote Assist ช่วยเหลือหน้างานจริง เช่น ควบคุมเครื่องจักรที่มีความซับซ้อนสูง ฟีเจอร์นี้มีใน HoloLens อยู่ก่อนแล้ว แต่ขยายมาสู่สมาร์ทโฟน Android ด้วย

No Description

ไมโครซอฟท์ไม่ได้ระบุว่าแอพทั้งสองตัว จะมีสลับไปลง iOS/Android ด้วยหรือไม่

ที่มา - Microsoft

Get latest news from Blognone

Comments

By: hisoft
ContributorWindows PhoneWindows
on 23 February 2019 - 06:46 #1097869
hisoft's picture

Dynamics 365 Remote Assist

ฟีเจอร์แนวๆ TeamViewer Pilot ใช่มั้ยครับ?