Tags:
Node Thumbnail

IDC รายงานภาพรวมของตลาดสินค้าโครงสร้างพื้นฐานไอที (IT Infrastructure) สำหรับคลาวด์ ได้แก่ เซิร์ฟเวอร์, สตอเรจระดับองค์กร และสวิตช์อีเธอร์เน็ต ของไตรมาสที่ 3 ปี 2018 พบว่ามีการเติบโต 47.2% จากช่วงเดียวกันในปี 2017 มีรายได้รวมมากกว่า 16,800 ล้านดอลลาร์ ทั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวรวมทั้งการขายอุปกรณ์สำหรับคลาวด์แบบ Public และ Private หากคิดตัวเลขรวมไปถึงระดับผู้ให้บริการคลาวด์ รายได้รวมจะอยู่ที่ 65,200 ล้านดอลลาร์

คลาวด์แบบ Public เป็นรายได้ส่วนใหญ่ของตลาดอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐาน คิดเป็น 68.8%

ข้อมูลที่น่าสนใจคือในไตรมาส 3/2018 นั้น ผู้ผลิตอุปกรณ์สำหรับโครงสร้างพื้นฐานไอทีขายสินค้าให้กับการใช้งานคลาวด์ ได้มากกว่าการขายเพื่อนำไปใช้ในองค์กรไอทีแบบเดิมได้เป็นไตรมาสแรก โดยรายได้จากคลาวด์คิดเป็น 50.9% ของรายได้ทั้งหมด สะท้อนแนวโน้มที่องค์กรเปลี่ยนมาใช้โครงสร้างพื้นฐานไอทีแบบคลาวด์มากขึ้น IDC ประเมินว่าในปี 2022 รายได้จากการนำไปใช้กับโครงสร้างพื้นฐานไอทีแบบเดิมจะลดลงเป็น 42.4%

เดลล์มีส่วนแบ่งรายได้อันดับ 1 ในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานไอทีที่ 14.2% ส่วนอันดับ 2 คือ HPE กับ New H3C และอันดับ 3 คือ Cisco

ที่มา: IDC

alt="IDC"

Get latest news from Blognone