Tags:
Node Thumbnail

เราเห็นข่าวว่า Mozilla จะทำระบบปฏิบัติการสำหรับมือถือชื่อ Boot to Gecko (B2G) ซึ่งจะใช้ "เว็บแอพ" เป็นแอพที่รันอยู่บนเอนจินแสดงผล Gecko อีกทีหนึ่ง

ในข่าวก่อนนี้ Mozilla แย้มว่าจะประกาศชื่อพาร์ทเนอร์ฮาร์ดแวร์ในงาน MWC ที่จะถึงนี้

ข่าววงในล่าสุดจากเว็บไซต์ ExtremeTech ระบุว่าพาร์ทเนอร์รายที่ว่าคือ LG แต่ก็ยังมีความเป็นไปได้ที่ Mozilla จะมีพาร์ทเนอร์รายอื่นเข้าร่วมด้วย (Mozilla ใช้คำว่า partners)

ตอนนี้เรายังไม่มีข้อมูลใดๆ ของแผนการออกมือถือ Boot to Gecko แต่คาดว่าต้องใช้เวลาอีกสักระยะกว่าซอฟต์แวร์จะพร้อมสำหรับเครื่องจริง

ที่มา - ExtremeTech

Get latest news from Blognone

Comments

By: pittaya
WriterAndroidUbuntuIn Love
on 25 February 2012 - 01:17 #387607
pittaya's picture

ตัวที่กำลังพัฒนากันอยู่นี่รันได้บน Nexus S, Galaxy SII, Galaxy Nexus นึกว่าจะจับมือเป็น partner กับ Samsung เสียอีก


pittaya.com

By: neonicus
Android
on 25 February 2012 - 02:41 #387628

แนวเดียวกับ webOS เปล่า