Tags:
Node Thumbnail

เรื่องหนึ่งที่ถกเถียงกันในประชาคมวิกิพีเดีย คือเรื่องสัญญาอนุญาต กล่าวคือนับตั้งแต่เริ่มโครงการวิกิพีเดียเป็นต้นมา ผู้ก่อตั้งต้องการให้เนื้อหาของวิกิพีเดียสามารถนำไปเผยแพร่ต่อหรือแก้ไขได้อย่างเสรี แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องการให้การนำไปเผยแพร่ต่อหรือแก้ไขนั้นยังคงความเสรีอยู่เช่นเดิม จึงได้เลือกที่จะเผยแพร่เนื้อหาข้อความทั้งหมดด้วยสัญญาอนุญาต GFDL ซึ่งออกโดย Free Software Foundation (FSF)

Tags:

หลังจากที่สำนักกฎหมายธรรมนิติและสถาบันไทยรูรัลเน็ต ได้ร่วมกันเผยแพร่ร่างสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์สำหรับประเทศไทย ฉบับรับฟังความคิดเห็น ต่อสาธารณชนแล้ว คณะทำงานได้นำข้อคิดเห็นไปปรับปรุงร่างสัญญาและได้ส่งร่างข้างต้นถึงครีเอทีฟคอมมอนส์อินเตอร์เนชันแนล (CCi) เพื่อพิจารณาเห็นชอบ

Tags:
Node Thumbnail

Moonlight เป็นโครงการของทีมนักพัฒนา Mono ที่จะพัฒนาระบบทัดเทียมแบบเปิดต้นรหัส (opensource implementation) ที่เข้ากันได้กับรันไทม์ Silverlight  ของไมโครซอฟท์บนแพลตฟอร์มลินุกซ์ เนื่องจากในปัจจุบัน Silverlight สนับสนุนเฉพาะแพลตฟอร์ม Windows และ Mac OS X เท่านั้น ความน่าทึ่งของโครงการนี้อย่างหนึ่งได้แก่ การที่ทีมงานสามารถพัฒนา Moonlight ให้สามารถใช้งานได้ในขั้นต้นได้ในระยะเวลาเพียง 21 วัน !

Tags:
Node Thumbnail

เช้านี้อ่านข่าวบล็อกนั้น เห็นข่าว Mandriva Linux ออกแผ่น Live CD ที่สามารถใช้ Metisse (โครงการจากประเทศฝรั่งเศสด้วยกัน เข้าใจว่าจะอ่านว่า เมตีส) ได้ทันที ในชื่อ Mandriva One 2007 GNOME – Metisse Inside! และจากการที่เคยเข้าไปที่เว็บไซต์ของโครงการ Metisse ดูการสาธิตทั้งภาพนิ่ง, ภาพเคลื่อนไหวมาแล้ว เลยเกิดกิเลสอยากลองเล่นดูบ้าง ครั้นจะโหลด ISO ขนาด 717,486 KiB มาเพียงเพื่อจะลองเล่นดูก็ใช่ที่ เลยลองค้นวิธีติดตั้ง Metisse บน Ubuntu จาก Ubuntu Forums ดู พออ่านไปเรื่อย ๆ พบว่าหลายคนประสบปัญหาการคอ