Tags:
Node Thumbnail

เมื่อวานนี้ ศาลสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้มีการฟ้องกูเกิล จากโจทก์ 9 คน ซึ่งมีทั้งผู้ที่ใช้งานอีเมลของกูเกิล และผู้ที่ไม่ได้ใช้ ในข้อหาทำผิดกฏหมายเกี่ยวกับการดักฟัง (anti-wiretapping laws) ด้วยการอ่านอีเมลส่วนตัวของผู้ใช้เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการส่งโฆษณา โดยกูเกิลได้ร้องขอให้มีการยกฟ้องเนื่องจากในข้อตกลงการใช้งาน Gmail นั้นมีการระบุว่าอนุญาตให้กูเกิลเข้าถึงอีเมลส่วนตัวของผู้ใช้ได้ แต่ศาลไม่เห็นด้วยและให้ดำเนินการฟ้องร้องต่อไป