Tags:
Node Thumbnail

พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เผยว่าคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเห็นชอบให้ CAT เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่กระทรวงดิจิทัลฯ รับโอนหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานให้บริการดาวเทียมกับ บมจ. ไทยคม ในเดือนกันยายน 2564 ประกอบไปด้วยดาวเทียม 2 ดวงคือ ไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) และ ไทยคม 6 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างรอกระทรวงดิจิทัลฯ นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

ดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) ในขณะนี้มีอายุทางวิศวกรรมและพลังงานเชื้อเพลิงใช้ได้ถึงปี 2565 ทั้งนี้หากยังไม่มีดาวเทียมใหม่มาทดแทน อาจจะต้องส่งโดรนเติมเชื้อเพลิงเพื่อใช้งานต่ออีกระยะหนึ่ง เพื่อรักษา Slot วงโคจรและรักษาลูกค้าเดิมไว้เผื่อขยายฐานลูกค้าเพิ่มในอนาคต

Tags:
Node Thumbnail

ช่วงเช้าวันนี้ เวลา 4:39น. จรวด Falcon 9 ของ SpaceX ได้พาดาวเทียมไทยคม 8 (Thaicom 8) ปล่อยสู่วงจรสำเร็จเรียบร้อย โดยส่วนของจรวดในขั้นแรกได้กลับลงสู่พื้นโลกสำเร็จอีกเป็นครั้งที่ 4 ในประวัติศาสตร์ของ SpaceX

ดาวเทียมไทยคม 8 มีน้ำหนัก 3,100 กิโลกรัม ผลิตโดยบริษัท Orbital ATK โดยส่งขึ้นวงโคจรที่ตำแหน่ง 78.5 องศาตะวันออก ตำแหน่งเดียวกับไทยคม 5 และไทยคม 6 รองรับการออกอากาศและบริการข้อมูลในพื้นที่ เอเชียใต้, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแอฟริกา

ที่มา: BusinessWire