Tags:
Node Thumbnail

หลังจากที่ทาง กสทช. มีมติเห็นชอบให้ Samart i-mobile คืนเลขหมายที่จัดสรร ที่เคย ทำตลาดในชื่อ Open by i-mobile โดยเป็น MVNO ของ CAT

ล่าสุดวันนี้ Open by i-mobile ประกาศยุติให้บริการแบบเป็นทางการแล้ว มีผลในวันที่ 31 สิงหาคม 2560

ลูกค้าที่ต้องการย้ายค่ายเบอร์เดิม สามารถทำได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และสามารถติดต่อขอรับเงินคืนได้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2560

Tags:
Node Thumbnail

Samart i-mobile ได้ประกาศปรับโครงสร้างธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการกลับมาทำธุรกิจ MVNO ด้วยการเช่าโครงข่ายของ CAT Telecom อีกครั้งช่วงต้นปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตามล่าสุดดูเหมือน Samart i-mobile จะไม่สามารถทำตลาดได้ตามแผนที่วางไว้ จนเป็นเหตุให้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) มีมติเห็นชอบให้ทาง Samart คืนเลขหมายกว่า 500,000 เลขหมายที่ได้รับการจัดสรรให้กับทางกสทช. เพื่อนำไปจัดสรรใหม่ต่อไป

เบื้องต้น Samart ถูกสั่งให้คืนเลขหมายก่อน 300,000 เลขหมาย ส่วนที่เหลืออีก 200,000 เลขหมายที่มีผู้ใช้บริการจะส่งคืนให้ หลังมีการโอนย้ายไปยังค่ายมือถืออื่นแล้ว

ที่มา - ไทยรัฐ

Tags:
Node Thumbnail

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย ประกาศปรับโครงสร้างธุรกิจครั้งใหญ่ โดยฉีกตัวจากการขายโทรศัพท์มือถือที่ยอดซบเซาลง หันไปทำธุรกิจใหม่ที่ไม่ใช่มือถือ (non-mobile) ให้มากขึ้น โดยใช้ชื่อแบรนด์ Open by i-mobile ทำตลาด ธุรกิจใหม่จะมีทั้งบริการร้านค้าปลีก และอีคอมเมิร์ซ

นอกจากนี้ i-mobile ยังเตรียมกลับมาทำธุรกิจ MVNO อีกครั้ง โดยเช่าโครงข่าย CAT Telecom และใช้แบรนด์ Open ทำตลาดเช่นกัน

Tags:
Node Thumbnail

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) เข้าซื้อบริษัทดิจิทัลเอเยนซี โฟอินิแคส (Phoinikas) เพื่อขยายธุรกิจด้านมัลติมีเดียของกลุ่มสามารถให้ครบวงจรมากขึ้น จากเดิมที่มีเฉพาะส่วนข้อมูล (content business) ขายมาเป็นธุรกิจ digital commerce ครบวงจรด้วย

การเข้าซื้อใช้บริษัทลูก สามารถมัลติมีเดีย จำกัด (สามารถ ไอ-โมบาย ถือหุ้น 99%) ซื้อหุ้นทั้งหมดของ Phoinikas อีกทีหนึ่ง มูลค่าตามที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์ ระบุว่าใช้วงเงิน "ไม่เกิน 20 ล้านบาท" (Blognone เคยสัมภาษณ์คุณกษมาช นีรปัทมะ ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการของ Phoinikas)

วันนี้ สามารถ ไอ-โมบาย ยังประกาศโครงสร้างธุรกิจใหม่ทั้งหมดด้วย เดี๋ยวเขียนแยกเป็นอีกข่าวครับ