Tags:
Node Thumbnail

Adobe ประกาศออกโปรแกรมจัดหน้าเอกสาร InDesign 2020 มีของใหม่ที่น่าสนใจหลายอย่าง ดังนี้

  • เอนจินแสดงข้อความ (text engine) ตัวใหม่ รองรับภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 5 ภาษาคือ ไทย ลาว เขมร พม่า สิงหล ทำให้สามารถใช้ฟีเจอร์ด้านข้อความกับภาษาเหล่านี้ได้แล้ว
  • รองรับไฟล์แบบ SVG
  • รองรับ Variable Fonts ที่สามารถปรับน้ำหนักหรือความกว้างได้ในตัว
  • Column Rules หรือการใส่เส้นแบ่งคอลัมน์ให้อัตโนมัติ ไม่ต้องมาวาดเส้นเอง

ที่มา - Adobe Blog, Adobe