The Interactive Advertising Bureau

Tags:
Node Thumbnail

Google, Facebook, บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านสินค้าอุปโภคบริโภคอย่าง P&G, Unilever และสมาคมด้านโฆษณาหลายแห่ง รวมตัวกันตั้งกลุ่ม Coalition for Better Ads เพื่อพัฒนามาตรฐานของวงการโฆษณาออนไลน์ให้ดีขึ้น

กลุ่ม Coalition for Better Ads จะศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค และร่วมกับห้องแล็บของ Interactive Advertising Bureau (IAB) พัฒนามาตรฐานโฆษณาออนไลน์ที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง เพื่อแก้ไขปัญหาการบล็อคโฆษณา (ad blocking) จากผู้บริโภคที่รู้สึกรำคาญโฆษณาในรูปแบบเดิมๆ

ทางกลุ่มยอมรับว่าผู้บริโภคไม่พอใจกับโฆษณาแบบปัจจุบัน และมองว่าถ้าไม่ฟังเสียงผู้บริโภคก็ไม่มีทางอยู่รอดได้ ในขั้นแรก กลุ่มจะทำวิจัยผู้บริโภคโดยให้คะแนนโฆษณาและเผยแพร่ผลการวิจัยในไตรมาสที่สี่ของปีนี้

ที่มา - Coalition for Better Ads, Business Insider

Tags:

หลังจาก สมาคมโฆษณาออนไลน์ IAB ออกมาตอบโต้การใช้ซอฟต์แวร์ ad blocker ในอีกทางหนึ่ง IAB ก็พัฒนามาตรฐานโฆษณาออนไลน์แบบใหม่ที่ไม่รบกวนผู้บริโภค

ล่าสุด IAB ประกาศแนวทางโฆษณาแบบใหม่ โดยใช้ตัวย่อว่า L.E.A.N

  • Light มีขนาดเบา
  • Encrypt เข้ารหัส (HTTPS)
  • Ad Choice Supported เปิดให้ผู้ใช้เลือกโฆษณาเองได้
  • Non-invasive Ads ไม่รบกวนผู้ใช้

IAB จะเปิดรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อร่างเอกสารทางเทคนิคโดยอิงจากหลักการ 4 ข้อข้างต้นต่อไป

ที่มา - IAB

Tags:

สมาคมโฆษณาออนไลน์ Interactive Advertising Bureau (IAB) เตรียมรับมือซอฟต์แวร์บล็อคโฆษณา (ad blocker) ที่กำลังมาแรงในช่วงหลัง โดยตั้งทีมเทคนิคพัฒนาซอฟต์แวร์สคริปต์เพื่อให้เว็บไซต์ตรวจสอบว่าผู้ชมใช้ ad blocker หรือไม่

สคริปต์ดังกล่าวช่วยให้เจ้าของเว็บไซต์สามารถแจ้งเตือนผู้ชมที่ใช้ ad blocker ขอให้ปลดการบล็อคโฆษณา หรืออาจบีบให้จ่ายเงินสมัครสมาชิกเพื่อเข้าชมเว็บก็ได้ อย่างไรก็ตาม ยังมีความเป็นไปได้ที่ ad blocker จะบล็อคข้อความเหล่านี้ไปด้วยพร้อมกัน ซึ่งทาง IAB ก็ระบุว่าจะหาทางแก้ไขต่อไป

ในอีกด้าน IAB ก็เตรียมออกคำแนะนำเรื่องโฆษณาที่เหมาะสม ไม่ทำให้หน้าเว็บรก ไม่มีขนาดใหญ่จนเปลืองปริมาณข้อมูล เป็นต้น

Tags:

IAB (The Interactive Advertising Bureau) สมาคมด้านโฆษณาอินเทอร์แอคทีฟ เกิดจากเอเจนซี่ต่างประเทศรวมตัวกันกำหนดแนวทางวางโฆษณาในระบบดิจิทัล เช่น ขนาดแบนเนอร์มาตรฐานที่ยึดใช้กันอยู่ในปัจจุบัน

เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป โฆษณารูปแบบใหม่ๆ มีมากขึ้น IAB จึงกำหนดแนวทางของโฆษณาประเภทต่างๆ ที่แสดงบนฟีดของ social network และเว็บไซต์ทุกประเภท เพื่อให้เข้าใจตรงกันว่า ผู้ซื้อและผู้ขายโฆษณาสามารถคาดหวังอะไรได้บ้าง

นิยามของคำว่า "ฟีด" (feed) ที่ IAB แยกประเภทออกมามี 3 ประเภทด้วยกันคือ