Tags:
Node Thumbnail

Intel Edison เปิดตัวมาช่วงต้นปีที่แล้ว และขายจริงช่วงปลายปี จนตอนนี้บ้านเราเองกลุ่มนักพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์ก็น่าจะหาซื้อมาเล่นกันได้ไม่ยาก (ที่แน่ๆ คือสั่งผ่าน Seeed Studio ได้) ผมได้รับตัวอย่าง Edison มาจากทางอินเทลโดยตรง

ชุดที่ผมได้รับคือ Intel Edison Breakout Kit มันเป็นชุดเล็กที่สุดที่จะเข้าคอนฟิกพื้นฐานได้และยังแยกขา I/O ต่างๆ ออกมาเป็นขาขนาดให้เหมาะกับการบัดกรีสำหรับโครงการทั่วๆ ไปมากขึ้น

Tags:
Node Thumbnail

Intel Edison เปิดตัวครั้งแรกเมื่อปลายปีที่แล้วร่วมมือกับ Sparkfun ผู้ผลิตบอร์ดสำหรับนักพัฒนาในสหรัฐฯ เป็นหลัก ตอนนี้ก็หันมาประกาศความร่วมมือกับ Seeed Studio ทางฝั่งจีนออกชุดพัฒนาแบบเดียวกันบ้างแล้ว โดยมีสองชุด คือชุดสำรวจสภาพแวดล้อมในบ้าน และชุดพัฒนาคอมพิวเตอร์สวมใส่ได้