Tags:
Node Thumbnail

รายการ Cloudnone ตอนพิเศษ สรุปสาระสำคัญของงาน Google Cloud Next '23 งานสัมมนาประจำปีของ Google Cloud ที่ค่ายกูเกิลเปิดตัวบริการคลาวด์ใหม่ประจำปี

Tags:
Node Thumbnail

เปิดตัวรายการใหม่ของ Blognone ชื่อว่า "Cloudnone" ซึ่งสามารถอ่านออกเสียงว่า "คลาวด์นั้น" หรือ "คราวนั้น" ได้ตามใจชอบ

เป้าหมายของรายการนี้เกิดจากการเห็นว่าประเทศไทยยังขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมและโครงสร้างพื้นฐานบนคลาวด์ ซึ่งสำคัญขึ้นเรื่อยๆ ในโลกไอทียุคใหม่ (แม้ไม่เซ็กซี่เหมือน Blockchain/AI แต่ทุกหน่วยงานกลับต้องใช้งาน) แต่คลาวด์เองกลับมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ จึงอยากหาช่องทางพูดคุย ถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างกันในหมู่คนทำงานด้าน architect, infrastructure, SRE, DevOps รวมถึงหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการออกแบบระบบทางไอทีที่ดีขึ้นในภาพรวม

รายการไอทีอื่นอาจเป็นการรีวิวฮาร์ดแวร์ใหม่ๆ แต่รายการนี้อยากเป็นที่จดจำในการรีวิว VM หรือ instance บนคลาวด์ยี่ห้อต่างๆ ว่าตัวไหนดี ตัวไหนถูก ตัวไหนไม่โดนปิดทิ้งไว้กลางทาง ฯลฯ ซึ่งหวังว่าความรู้เหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการทำงานของคนไอทีในบ้านเราต่อไป