Tags:
Node Thumbnail

รายการ Cloudnone วิเคราะห์ประเด็นร้อนวงการ AI รอบกลางปี 2024 ที่สองยักษ์ยังฟัดกันต่อ โดย OpenAI เลือกเปิดตัว GPT-4o โมเดลตัวใหม่ล่าสุดตัดหน้างาน Google I/O เวทีใหญ่ประจำปีของกูเกิลเพียงแค่วันเดียว เล่นเอางานของกูเกิลจืดไปมาก

ตกลงแล้วใครชนะกันแน่ในสงคราม AI รอบนี้ รายการตอนนี้มาวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของแต่ละฝั่งให้ฟังกัน

ฟังแบบเสียงได้ทาง Spotify

Get latest news from Blognone