Tags:
Node Thumbnail

วันนี้ที่งานสัมมนา Beyond Agile โดย KBTG (Kasikorn Business Technology Group) ประกาศเปิดตัวโครงการ Project Apollo อันเป็นโครงการภายในของแผนก เพื่อให้โครงการอื่นๆ สามารถเกิดขึ้นได้จริงและรวดเร็ว

ตัวโครงการเป็น Innovation Platform ที่จะเปิดให้พนักงานของธนาคารสามารถเข้ามาใช้ได้เป็นแบบ API ซึ่งในอนาคตจะมีการเปิดให้หน่วยงานอื่นเข้ามาใช้งานด้วย สาเหตุที่ต้องทำโครงการดังกล่าวเนื่องจากว่าในปัจจุบัน องค์กรต้องเจอกับปัญหาในการสร้างผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบที่ซับซ้อน การทำให้ Prototype เป็นผลิตภัณฑ์จริงๆ และกฎเกณฑ์การกำกับดูแลต่างๆ

Tags:
Node Thumbnail

รัฐนิวเซาท์เวลส์ในออสเตรเลียเตรียมปรับรูปแบบการจัดซื้อระบบไอทีเสียใหม่ทั้งการจ่ายเงินและการใช้งานให้เข้ากับระบบไอทีในปัจจุบันยิ่งขึ้น โดยใช้แผนแม่บทใหม่ที่ร่างกันมาตั้งแต่ปีที่แล้ว

หัวใจสำคัญคือโมเดลการจ่ายเงิน ที่อนุญาตให้เจ้าของโครงการสามารถกำหนดชิ้นงานเล็กๆ แล้วจ่ายเงินผู้รับจ้างตามรอบการพัฒนา แทนที่จะประมูลโครงการใหญ่ๆ ทีเดียว ทำให้สามารถพัฒนาโครงการในโมเดล Agile ได้

นอกจากการมองโครงการไอทีเป็นโครงการใหญ่ๆ แล้ว แผนแม่บทใหม่ยังระบุให้เลิกมองระบบไอทีเป็นส่วนๆ (Cluster ICT) แต่ให้พยายามสร้างชิ้นส่วนที่ใช้งานร่วมกันได้, สร้างระบบแชร์ข้อมูลกลาง, แล้วค่อยสร้างระบบไอทีที่ให้บริการจากชิ้นส่วนเหล่านั้น

Tags:
Node Thumbnail

กระบวนการพัฒนาแบบ Agile ที่เน้นความรวดเร็วและตอบสนองต่อผู้ใช้ ได้รับความสนใจอย่างสูงในหลายโครงการ แต่บริษัทขนาดใหญ่อย่างกูเกิลกลับไม่สนใจแนวทางการพัฒนานี้ เมื่อสัปดาห์ก่อน David Jeske อดีตหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม (Google Engineer Director) ก็ออกมาตอบคำถามบน Quora ว่าทำไมกูเกิลไม่ใช้แนวทางพัฒนานี้

Jeske ระบุว่า แนวทางการพัฒนาของกูเกิลนั้นตรงกับแนวทางของ Agile อยู่บ้าง เช่น การพัฒนาซอฟต์แวร์สำคัญกว่าการเขียนเอกสาร, เน้นการทำงานร่วมกับผู้ใช้, หรือตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงมากกว่าการยึดตามแผนการ แต่นอกจากแนวทางในภาพใหญ่เช่นนี้ แนวทาง Agile ที่นำไปสู่การพัฒนาแบบ Scrum กลับไม่ตรงกับการพัฒนาของกูเกิลหลายอย่าง