Tags:
Node Thumbnail

เกาหลีใต้ยังคงเดินหน้าพิจารณากฎหมายเกี่ยวกับสกุลเงินคริปโตอยู่เรื่อย ๆ แม้ว่าจะมีผู้ลงชื่อต่อต้านครบสองแสนคนแล้วก็ตามที

Choi Jong-ku หัวหน้าคณะกรรมการด้านการบริการด้านการเงินของเกาหลีใต้ (Financial Services Commission) กล่าวกับสมาชิกรัฐสภาเกาหลีใต้ในการตอบคำถามของการประชุมว่า ทางรัฐบาลกำลังพิจารณาถึงทั้งวิธีการสั่งหยุดให้บริการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนภายในประเทศทั้งหมด หรือเพียงแค่ผู้ที่ทำผิดกฎหมายเท่านั้น

ส่วนฝั่งธนาคารกลางหรือ Bank of Korea นั้น ผู้ว่า Lee Ju-yeol กล่าวในงานแถลงข่าวว่า ตอนนี้สกุลเงินคริปโตไม่ใช่สกุลเงินที่ถูกกฎหมาย และไม่สามารถใช้งานได้ในตอนนี้ อย่างไรก็ดี ธนาคารกลางได้เริ่มมองสกุลเงินเสมือนเหล่านี้ในแง่ของจุดยืนระยะยาวแล้ว โดยมีการทำวิจัยที่ Bank of International Settlements และธนาคารกลางเกาหลีใต้ก็มีส่วนร่วมในงานวิจัยนั้นด้วย

ทั้งนี้ ผู้ว่าให้ความเห็นว่าตอนนี้ยังเร็วไปที่จะประเมินผลกระทบจากการเทรดสกุลเงินเสมือน หรือผลกระทบต่อเศรษฐกิจเกาหลีใต้เป็นรายละเอียดที่เป็นตัวเลข

เกาหลีใต้เป็นประเทศหนึ่งที่ทางฝ่ายนโยบายเริ่มตื่นตัวกับเรื่องนี้ และเริ่มออกกฎหมายควบคุมแล้ว แต่ก็เริ่มเกิดเสียงต่อต้านจากประชาชนจนทำให้ลงชื่อต่อต้านกฎหมายจำนวนมาก และรัฐมนตรีคลังก่อนหน้านี้ก็เคยกล่าวถึงเรื่องการแบนมาแล้ว แต่ก็ยืนยันว่าเป็นเพียงทางเลือก

ที่มา - Coindesk, Reuters, Fortune

No Description

ภาพโดย MichaelWuensch / Pixabay CC0 Creative Commons

Get latest news from Blognone

Comments

By: iamjav
iPhone
on 19 January 2018 - 02:45 #1029240

ข่าวดีสลับข่าวร้านเลยครับ

By: Fourpoint
Windows PhoneAndroidSymbian
on 19 January 2018 - 06:42 #1029246

ถึงว่าทุบเบาๆตอนตีห้า สงสัยเด้งคืนเร็วเกินไป หุๆ