Tags:
Node Thumbnail

กูเกิลเริ่มพัฒนาโครงการด้าน AR ตั้งแต่ปี 2014 ในชื่อว่า Project Tango ที่ต่อมาย่อเหลือ Tango โดยเป็นการพัฒนา AR บนฮารด์แวร์พิเศษเฉพาะตัว และเมื่อกลางปีที่ผ่านมาก็เปิดตัว ARCore ชุดพัฒนา AR สำหรับสมาร์ทโฟน ที่ต่อยอดจาก Tango ล่าสุดกูเกิลประกาศว่าจะโฟกัสที่ ARCore เป็นหลักแล้ว

โดยกูเกิลบอกว่าโครงการ Tango นี้จะปิดตัวตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2018 เนื่องจากกูเกิลจะไปโฟกัสที่การพัฒนา AR บน Android ด้วย ARCore แทน

สุดท้ายกูเกิลขอบคุณชุมชนนักพัฒนาของ Tango ตลอดสามปีที่ผ่านมา ซึ่งช่วยส่งต่องานไปยัง ARCore นั่นเอง

ที่มา: Engadget

ARCore

Get latest news from Blognone