Tags:
Node Thumbnail

Tencent เผยรายงานขนาดยาว เรื่องสถานการณ์ปัญญาประดิษฐ์ทั่วโลก จัดทำโดย Tencent Research Institute ในรายงานระบุว่าทั่วโลกมีผู้เชี่ยวชาญ AI เพียง 300,000 คนเท่านั้น ในขณะที่ความต้องการในตลาดมีเป็นหลักล้านคน

สถานการณ์บุคลากร AI ขาดแคลนเป็นแนวโน้มทั่วโลก The New York Times เคยรายงานสถานการณ์ AI ว่าผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เป็นมนุษย์ทองคำ หายาก มีค่าจ้างสูง โดยสามารถทำรายได้ถึง 300,000-500,000 ดอลลาร์ต่อปี

รายงานจาก Tencent ยังระบุด้วยว่าที่คน AI ไม่พอกับตลาดเพราะคนไปกองที่คอขวดหรือการศึกษา โดยประเมินตัวเลขผู้เชี่ยวชาญ AI 300,000 คน ว่า 200,000 คน ได้รับการว่าจ้างไปทำหน้าที่ในองค์กรต่างๆ แล้ว ในขณะที่อีก 100,000 คนกำลังศึกษาอยู่

หัวข้อหนึ่งในรายงานระบุยุทธศาสตร์ของ 4 ประเทศที่มีบทบาทสำคัญด้าน AI

  • สหรัฐฯ มียุทธศาสตร์ชัดเจนในการออกแบบและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าประเทศอื่นๆ และยังมีหน่วยงานส่งเสริมพัฒนาปัญญาประดิษฐ์อย่างเต็มที่
  • จีน รัฐบาลจีนยกให้ปัญญาประดิษฐ์เป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติ เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมารัฐบาลเพิ่งประกาศแผนพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ยุคใหม่ จีนยังตั้งเป้าเป็นผู้นำโลกเรื่องปัญญาประดิษฐ์ภายในปี 2030
  • อังกฤษตั้งเป้าเป็นประเทศที่ดีที่สุดในการพัฒนาและใช้ AI อังกฤษยังมีบทบาทอย่างแข็งขันในการวิจัยและเฟ้นหากฎระเบียบเพื่อจะได้เป็นประเทศที่ใช้งาน AI ได้ดีที่สุดในโลก
  • ญี่ปุ่น เป็นผู้นำเรื่องหุ่นยนต์

ช่วงท้ายของรายงานบอกว่าประเทศจีนควรผลักดัน AI เป็นยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งรัฐบาล สถาบันการศึกษา บริษัทผู้ประกอบการ และสมาคม รัฐบาลให้การสนับสนุนด้านนโยบายรวม ส่วนผู้ประกอบการควรเข้าใจแนวโน้มของอุตสาหกรรมของตัวเองเพื่อระบุทิศทางของการพัฒนาได้ว่า AI ควรพัฒนาไปทางใด ทำอะไรได้บ้าง สถาบันการศึกษาควรส่งเสริมการวิจัยด้าน AI

กุญแจสำคัญที่สุดคือต้องลุงทนพัฒนาด้านบุคลากรให้มากๆ เพราะเป็นช่องว่างสำคัญระหว่างจีนและสหรัฐฯทักษาะสำคัญที่ควรส่งเสริมคือความสามารถพื้นฐานการทำอัลกอริทึม, การใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งภาคการศึกษามีบทบาทสำคัญที่สุด

No Description
ภาพจาก Pexels

ที่มา - The Verge

Get latest news from Blognone

Comments

By: topty
Contributor
on 7 December 2017 - 10:38 #1022568

ทักษาะ -> ทักษะ

By: TakeshiBoy on 7 December 2017 - 10:53 #1022580
TakeshiBoy's picture

อ่านข่าวเขา แล้วเหลียวมองเรา ถอนหายใจเบาๆ กับ การศึกษาไทย