Tags:
Node Thumbnail

Ford, Jaguar, Land Rover และ Tata Motors รวมกลุ่มกันในแผนการชื่อ Autodrive ในสหราชอาณาจักร เพื่อทดสอบระบบติดต่อสื่อสารระหว่างรถยนต์ไร้คนขับ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุระหว่างรถยนต์

ตัวอย่างการทดสอบที่เพิ่งเกิดขึ้นในเมือง Warwickshire คือระบบแจ้งเตือนคนขับเหตุการณ์ฉุกเฉินและแจ้งเตือนการชน ก่อนจะแจ้งเตือนไปยังรถยนต์คันที่อยู่ใกล้เคียงด้วย ขณะที่การทดสอบอื่นๆ ก็มีการส่งสัญญาณบอกไฟจราจร, บอกช่องจอดรถที่ว่าง, แจ้งเตือนรถคันอื่นๆ ว่ารถคันหน้าเบรคฉุกเฉิน เป็นต้น โดยทั้ง 4 บริษัทเตรียมจะทดสอบบนถนนสาธารณะในช่วงปลายปี 2018 เป็นการปิดท้ายโครงการ

ที่มา - ReadWrite

Get latest news from Blognone