Tags:
Node Thumbnail

ยังคงเป็นข้อถกเถียงว่า โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้ซึ่งมีสถานะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะสามารถบล็อคผู้ใช้รายอื่นบนทวิตเตอร์ได้หรือไม่ เพราะข้อมูลที่เผยแพร่จากประธานาธิบดีควรเป็นข้อมูลสาธารณะห้ามปิดกั้นการเข้าถึง ก่อนหน้านี้มีกรณีฟ้องร้องไปแล้ว คือสถาบัน The Knight First Amendment จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ฟ้องโดนัลด์ ทรัมป์ ที่ไล่บล็อคผู้ใช้ทวิตเตอร์รายอื่น กระทบต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการเข้าถึงข้อมูล ล่าสุดหน่วยงานรัฐออกมาโต้แล้วว่า คำสั่งศาลไม่มีอำนาจในการบังคับการใช้งานทวิตเตอร์ส่วนตัวของทรัมป์ หรือ @realDonaldTrump ได้

หน่วยงานรัฐหรือกระทรวงยุติธรรมระบุอีกว่า การบริหารจัดการบัญชีทวิตเตอร์เป็นการกระทำภายใต้ดุลยพินิจของเจ้าของบัญชีซึ่งอยู่นอกเหนือขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย และอาจเป็นการแทรกแซงการใช้งานทวิตเตอร์ซึ่งเป็นช่องทางสื่อสารระหว่างประธานาธิบดี กับประชาชน

ในสมัยบารัค โอบามา เป็นประธานาธิบดี จะมีบัญชี @Potus ไว้สื่อสารนโยบายต่อประชาชนโดยตรง แต่พอเป็นโดนัลด์ ทรัมป์ เขาปฏิเสธไม่ใช้บัญชี @Potus ยืนยันว่าจะใช้ @realDonaldTrump ซึ่งตอนนี้มีผู้ติดตามกว่า 30 ล้านคนแล้ว

No Description

ที่มา - Ars Technica

Get latest news from Blognone

Comments

By: Gored on 15 August 2017 - 11:24 #1002565
Gored's picture

ถึงจะทำได้ไม่ผิดกฏหมาย แต่ก็ไม่ค่อยสง่างามเท่าไหร่ ในฐานะประธานาธิบดีควรรับฟังทุกความเห็นแม้จะเป็นความเห็นต่าง

By: zyzzyva
Blackberry
on 15 August 2017 - 11:28 #1002567

ทวิตเตอร์ต้องขอบคุณทรัมป์เลยนะเนี่ย ตัวแรกแขก แม้ตัวเลขจะขาดทุนแต่นักลงทุนยังมั่นใจถ้าทวิตเตอร์ยังเป็นศูนย์รวมตัวเรียกแขกอยู่

By: whitebigbird
Contributor
on 15 August 2017 - 12:36 #1002570
whitebigbird's picture

คงหวัง follower ไว้ตอนลงจากตำแหน่ง

By: tk719
iPhoneBlackberrySymbianIn Love
on 15 August 2017 - 13:52 #1002578

น่าจะยังฟ้องต่อได้นะ

By: osmiumwo1f
ContributorWindows PhoneWindows
on 15 August 2017 - 15:06 #1002589
osmiumwo1f's picture

ส่วนตัวไม่ค่อยเห็นด้วยกับศาลตรงที่ทรัมป์สามารถใช้ @POTUS ได้ แต่เขาเลือกที่จะใช้ @realDonaldTrump เอง ซึ่งถ้าเขาใช้ @POTUS สำหรับการโต้ตอบในฐานะประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา และใช้ @realDonaldTrump สำหรับเรื่องส่วนตัว การแบนผู้ใช้งานไม่ให้เข้าถึง @realDonaldTrump ได้ก็จะถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาครับ