Tags:
Node Thumbnail

เมื่อไม่นานมานี้ทาง Take-Two Interactive ได้สั่งห้ามใช้โปรแกรมม็อด OpenIV บนเกม Grand Theft Auto V จนก่อให้เกิดการประท้วงจากเหล่าแฟน ๆ จำนวนมาก

เป็นที่ทราบกันดีว่าทาง Rockstar สนับสนุนการสร้างม็อดและความคิดสร้างสรรค์ของเหล่าแฟน ๆ เสมอมา เหตุการณ์ครั้งนี้จึงทำให้ทาง Rockstar ออกมาเคลื่อนไหว และไปเจรจากับทาง Take-Two เพื่อเกลี้ยกล่อมในเรื่องนี้

ล่าสุดได้ข้อสรุปออกมาว่าทาง Take-Two จะไม่ดำเนินเรื่องทางกฏหมายต่อม็อดดังต่อไปนี้ 1. เป็นม็อดสำหรับเกม single-player บน PC ของทาง Rockstar 2. ไม่ถูกใช้งานในเชิงพาณิชย์ 3. เคารพต่อลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

การละเว้นดังกล่าวจะถูกยกเว้นในกรณีที่ม็อด 1. เกี่ยวข้องกับระบบ Multiplayer หรือ Online Service 2. Tools, files, libraries หรือ functions ที่ใช้สามารถส่งผลกระทบต่อระบบ Multiplayer หรือ Online Service 3. นำทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นมาใช้งาน (รวมถึงของทาง Rockstar เองด้วย)

alt="GTAV"

โดยสรุปก็คือสามารถใช้ม็อดบนเกม GTA V ต่อไปได้ ตราบใดที่ม็อดนั้นไม่เกี่ยวข้องหรือส่งผลกระทบต่อระบบ Multiplayer และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

ส่วนโปรแกรมทาง OpenIV ที่ถูกสั่งห้าม ทาง Rockstar ก็ได้เข้าไปพูดคุยด้วยเช่นกัน ดูเหมือนว่าโปรแกรมนี้จะสามารถใช้งานต่อไปได้ เพราะล่าสุดได้มีโปรแกรม OpenIV เวอร์ชันใหม่ออกมาแล้ว

ที่มา – GameSpot, Rockstargames

Get latest news from Blognone

Comments

By: icez
ContributoriPhoneAndroidRed Hat
on 25 June 2017 - 08:43 #995012

อนุญาต ไม่มีสระอิครับ