Tags:
Node Thumbnail

VMware ประกาศขายธุรกิจบริการคลาวด์ของตัวเอง vCloud Air ให้กับบริษัทด้านคลาวด์ OVH รายใหญ่จากฝรั่งเศส

vCloud Air เป็นคลาวด์แบบ IaaS เทียบได้กับ AWS หรือ Azure แต่รันอยู่บนเทคโนโลยี vSphere ของ VMware แทน โดยที่ VMware เป็นผู้จัดการโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดให้ อย่างไรก็ตาม รูปแบบธุรกิจของ vCloud Air ที่เป็น public cloud อาจไม่สอดคล้องกับธุรกิจหลักของ VMware ที่เน้นการขายไลเซนส์ซอฟต์แวร์เพื่อทำ private cloud มากนัก บวกกับการแข่งขันที่รุนแรงในตลาด public cloud น่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ VMware ตัดสินใจขายธุรกิจส่วนนี้ไป

OVH เป็นผู้ให้บริการคลาวด์อยู่แล้ว การที่ได้ vCloud Air ไปย่อมช่วยต่อยอดให้ธุรกิจของ OVH ได้ดีกว่า มูลค่าการซื้อกิจการครั้งนี้ไม่เปิดเผย และกระบวนการซื้อขายจะเสร็จสิ้นในไตรมาสที่สองของปีนี้ ตัวบริการจะใช้ชื่อใหม่ว่า vCloud Air Powered by OVH

ที่มา - VMware

Get latest news from Blognone