Tags:
Node Thumbnail

IBM ประกาศความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับ Salesforce เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีด้าน AI ร่วมกัน ส่งผลให้ Watson ของ IBM มีโอกาสได้ร่วมงานกับ Einstein แพลตฟอร์ม AI ของ Salesforce

ภายใต้ความร่วมมือนี้ Watson จะเข้าไปวิเคราะห์ข้อมูลของ Salesforce Intelligent Customer Success Platform เพื่อหาแนวโน้มทางธุรกิจร่วมกับ Einstein ที่ทำหน้าที่นี้อยู่แล้ว กระบวนการพัฒนาให้ AI ทั้งสองระบบทำงานร่วมกันจะเสร็จในช่วงครึ่งหลังของปีนี้

นอกจากนี้ IBM ซึ่งเป็นเจ้าของ The Weather Company จะนำข้อมูลสภาพอากาศให้ Salesforce ใช้งาน ส่งผลให้ลูกค้าภาคธุรกิจที่ทำงานเกี่ยวกับสภาพอากาศ (เช่น บริษัทประกัน) วางแผนข้อมูลธุรกิจได้แม่นยำมากขึ้น

ที่มา - IBM

No Description

Get latest news from Blognone