Tags:
Node Thumbnail

ผลสำรวจจาก Marketing Land ในการแข่งขัน Super Bowl ปีล่าสุด พบแนวโน้มที่น่าสนใจของโฆษณาระหว่างการแข่งขัน โดยมีหนังโฆษณาเพียง 30% เท่านั้นที่แสดง Hashtag ประกอบกับผลิตภัณฑ์ในโฆษณา เทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 45% และเคยสูงสุดถึง 57%

ในทางตรงกันข้าม วิธีการแสดงข้อความในโฆษณาเพื่อให้ลูกค้าติดตามผลิตภัณฑ์ต่อที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น กลับกลายเป็นการแสดง URL โดยพบว่ามีโฆษณา 39% เลือกใช้วิธีนี้

อัตราค่าโฆษณาใน Super Bowl นั้นมีราคาสูงมาก ทำให้สินค้ามีเวลาที่จำกัดในการนำเสนอโฆษณา วิธีที่สินค้าเลือกใช้แสดงคำสำคัญ เพื่อให้ผู้ชมไปติดตามต่อจึงเป็นสิ่งสำคัญ และปีนี้ URL ก็กลายเป็นผู้ชนะนั่นเอง

ที่มา: Marketing Land

alt="Hashtag"

Get latest news from Blognone

Comments

By: himura123
iPhoneAndroidWindowsIn Love
on 8 February 2017 - 10:37 #968990
himura123's picture

เทรนโฆษณาก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามความเหมาะสม