Tags:
Node Thumbnail

Alibaba และ Tencent สองบริษัทไอทียักษ์ใหญ่ของจีนพร้อมใจกันออกมาสนับสนุนกฎหมายความมั่นคงไซเบอร์ฉบับใหม่ ที่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐบาล

ทั้งสองบริษัทยังสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในด้านการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้มากยิ่งขึ้น

ขณะที่กฎหมายฉบับใหม่นี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากบริษัทไอทีต่างชาติอย่างหนัก จากมาตรการการสอดส่อง (surveillance) ต่างๆ รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐ ส่วนรัฐบาลจีนอ้างว่า เพื่อป้องกันและลดภัยคุกคามต่อุตสาหกรรมสำคัญ รวมถึงรับมือภัยก่อการร้าย ซึ่งแน่นอนว่าทั้ง Alibaba และ Tencent แทบไม่ได้รับผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลงจากนโยบายนี้

ที่มา - Investing

Get latest news from Blognone