Tags:
Node Thumbnail

เช้าวันนี้ AIS แถลงข่าวเรื่องการคุ้มครองลูกค้าเก่าที่อยู่บนระบบ 2G 900MHz เดิม โดยมีประเด็นดังนี้

  • AIS มีลูกค้า 2G 900MHz ที่ค้างในระบบอีก 4 แสนเลขหมาย และลูกค้า AWN (2100MHz) ที่ยังถือเครื่อง 2G อีก 7.6 ล้านเครื่อง
  • AIS ขอให้ กสทช. ขยายระยะเวลาคุ้มครองลูกค้ากลุ่มนี้ต่อไปอีก 3 เดือน (สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2559) โดยจะขอใช้คลื่น 900MHz สล็อต 1 (คลื่นที่ JAS ประมูลชนะ) ความกว้าง 5MHz และยินดีชำระ "ค่าใช้ความถี่" ให้ กสทช. รวมถึงนำส่งส่วนแบ่งรายได้ให้รัฐดังเดิม
  • ประเด็นเรื่อง True เสนอให้ AIS เช่าคลื่น 900MHz นาน 3 เดือน (ภายหลัง True เปลี่ยนเป็นไม่คิดค่าใช้จ่าย) AIS บอกว่าไม่ได้รับข้อเสนอจาก True โดยตรง และคิดว่าไม่น่าจะทำได้ตามกฎหมาย เพราะอาจผิดมาตรา 46 ใน พ.ร.บ. กสทช. ที่ห้ามผู้อื่นมาร่วมใช้ความถี่ของผู้รับใบอนุญาต

ส่วนแนวทางแก้ปัญหาในปัจจุบันของ AIS ยังเหมือนที่เคยประกาศไว้ นั่นคือ หาเครื่องให้ฟรีกับลูกค้า 2G เดิม, เจรจาโรมมิ่งกับเครือข่าย 2G 1800MHz ของ dtac (ที่มือถือส่วนใหญ่รองรับทั้งสองคลื่น)

ที่มา - อีเมลประชาสัมพันธ์ AIS

No Description

เอไอเอสยืนยัน มุ่งมั่นดำเนินการทุกวิถีทาง เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

14 มีนาคม 2559 : เอไอเอส เดินหน้าทำทุกวิถีทางตามหลักการ และเป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติ เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง โดยยื่นข้อเสนอเมื่อวันที่ 11 มีนาคม ที่ผ่านมา ร้องขอให้กสทช.พิจารณาขยายระยะเวลาคุ้มครอง และขอใช้ความถี่ 900 MHz เพียง 5 MHz ในช่วงที่ 1 ซึ่งยังว่างอยู่ อย่างเร่งด่วน เพื่อให้ลูกค้ายังใช้งานได้ต่อเนื่อง

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า “ในฐานะผู้ให้บริการ เราทราบดีถึงช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีของประเทศไทย ดังนั้นตั้งแต่ก่อนสิ้นสุดสัญญาร่วมการงานบนคลื่น 900 MHz เราจึงสื่อสารให้ลูกค้าทราบถึงการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีจาก 2G สู่ดิจิทัล อย่าง 3G หรือ 4G ตามนโยบายรัฐ โดยประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าที่คงค้างอยู่ในระบบ 2G 900 MHz โอนย้ายไปยังผู้ให้บริการรายใหม่ หรือ เปลี่ยนเครื่องจาก 2G เป็นเทคโนโลยี 3G/4G อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน”

“แม้ว่าเราได้ทำการประชาสัมพันธ์ดังกล่าวอย่างเข้มข้นแล้วก็ตาม ปัจจุบันก็ยังคงเหลือลูกค้าที่ใช้เบอร์ในระบบ 2G 900 MHz ของเอไอเอส อีกราว 4 แสนเลขหมาย และลูกค้าเอดับบลิวเอ็นที่ยังคงถือเครื่องมือถือ 2G อีกราว 7.6 ล้านเครื่อง และเมื่อศุกร์ที่ 11 มีนาคม ที่ผ่านมา บริษัท ทรูมูฟเอชผู้ประมูลได้คลื่น 900 MHz ช่วงที่ 2 ได้เข้ามาชำระค่าใบอนุญาต และส่งผลให้ กสทช. จะสั่งให้ปิดบริการคลื่น 900 MHz ที่เอไอเอสเคยใช้งานอยู่ อันจะทำให้ลูกค้าที่ยังคงใช้งาน 2G บนคลื่น 900 MHz ใช้งานไม่ได้อีกต่อไป เพื่อให้ลูกค้ามีเวลาเพียงพอในการเปลี่ยนเครื่อง ซึ่งในวันเดียวกันนั้น บริษัทฯได้ทำหนังสือไปยัง กสทช. คัดค้านมติที่ไม่อนุมัติให้มีการขยายระยะเวลาของมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการออกไป ด้วยเหตุผล คือ

ตามประกาศ กสทช. เรื่องมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุด สัมปทานหรือสัญญาให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556 ในข้อ 9. ได้ระบุว่า “...เมื่อคณะกรรมการได้จัดสรรคลื่นความถี่ให้กับผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่รายใหม่แล้ว ให้คณะกรรมการกำหนดวันหยุดให้บริการ ซึ่งถือว่าเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาความคุ้มครอง...” เพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้ได้รับใบอนุญาตรายใหม่ที่จะมีสิทธิใช้คลื่นความถี่อย่างปราศจากการรบกวน ซึ่งกรณีนี้ เอไอเอส ได้แจ้ง กสทช.ว่า ขอให้บริการต่อไป โดยใช้คลื่นความถี่ 900 MHz ในชุดที่ 1 ซึ่งยังว่างอยู่ อันจะไม่ถือเป็นการริดรอนสิทธิผู้ได้ใบอนุญาตในชุดที่ 2 รวมถึงมติของกสทช. ก็ถือว่าขัดต่อประกาศ กสทช.เอง ที่ต้องมีความต่อเนื่องในการให้บริการ คุ้มครองประโยชน์สาธารณะ และคุ้มครองผู้ใช้บริการให้ได้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไม่มีข้อจำกัดในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านการสิ้นสุดสัมปทาน

โดยในระหว่างการขยายมาตรการคุ้มครองฯออกไปอีกระยะหนึ่งนั้น บริษัทฯยังคงนำส่งรายได้ให้แก่รัฐ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศฯคุ้มครอง เช่นเดิมทุกประการ ซึ่งหาก กสทช.ไม่เห็นด้วยกับแนวทางขยายมาตรการเยียวยาต่อไปอีก บริษัทฯ จึงได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา โดยขอให้กสทช. พิจารณาใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายให้บริษัทฯ ยังคงให้บริการแก่ลูกค้าบนคลื่น 900 MHz ต่อไปอีก อย่างน้อยประมาณ 3 เดือน (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559) เพื่อให้ลูกค้าใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และยังคงมีระยะเวลาเพียงพอที่จะอัพเกรดเทคโนโลยีด้วยการโอนย้ายออกไปยังผู้บริการรายใหม่ตามที่ลูกค้าต้องการ โดยบริษัทจะใช้คลื่นความถี่ 900 MHz ช่วงที่ 1 ในจำนวนเพียง 5 MHz ซึ่งขณะนี้ยังว่างอยู่ และลูกค้าเอไอเอสก็ใช้งานอยู่ในความถี่ช่วงที่ 1 โดยบริษัทฯยินดีชำระค่าใช้งานคลื่นความถี่ให้แก่ กสทช.เพื่อนำส่งเป็นรายได้ให้แก่ประเทศต่อไป

นายสมชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำหรับกระแสข่าวข้อเสนอของทรูมูฟเอช ที่ให้ กสทช. นำคลื่นความถี่ 900 MHz มาให้เอไอเอสใช้งานต่อชั่วคราวแบบไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมถึงลักษณะที่ให้ทีโอทีสนับสนุนอุปกรณ์ 2G และเอไอเอสดูแลระบบบริหารจัดการ นั้น ขณะนี้ยังไม่ได้รับข้อเสนอนี้โดยตรงจากทรูมูฟ เป็นแต่เพียงการเสนอข่าวผ่านสื่อมวลชนเท่านั้น อีกทั้ง บริษัทฯยังเห็นว่าเป็นแนวทางที่ไม่สามารถเป็นไปได้จริง ทั้งในแง่ของกฎหมาย เนื่องจากยังเป็นปัญหาในข้อกฎหมาย ที่กสทช. ต้องพิจารณาว่า จะเข้าข่ายเป็นการให้ผู้อื่นมาร่วมใช้คลื่นความถี่ของผู้รับใบอนุญาต ซึ่งต้องห้ามตามมาตรา 46 ของพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ หรือไม่ อีกทั้งในทางปฏิบัติ ก็ไม่สามารถดำเนินการได้ในเวลาอันสั้น เนื่องจากปัจจุบันลูกค้าเอไอเอส ใช้งานอยู่บนคลื่น 900 MHz ช่วงที่ 1 ซึ่งยังว่างอยู่ มิใช่ช่วงความถี่ของทรูมูฟเอช (ช่วงที่ 2)”

“ด้วยความตั้งใจอย่างยิ่งของบริษัทฯ ที่จะให้ลูกค้าทุกท่านใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการที่เราได้เรียกร้องไปที่ กสทช. เพื่อให้ขยายระยะเวลาคุ้มครองออกไปดังกล่าว เราจึงดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้ลูกค้าได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ประกอบด้วย

- จัดเครื่องทดแทนให้ฟรี สำหรับลูกค้าที่ยังคงถือเครื่อง 2G ให้อัพเกรดเทคโนโลยีเปลี่ยนเป็น 3G หรือ 4G ซึ่งวันนี้ลูกค้ายังคงสามารถจองเครื่องและรับเครื่องได้ฟรี ณ ที่ทำการ อบต. และเทศบาลทั่วประเทศ
- ให้ลูกค้าที่ยังถือเครื่อง 2G สามารถใช้งานบนเครือข่ายของดีแทค ที่เอไอเอส ได้เจรจาความร่วมมือโรมมิ่งไว้เรียบร้อยแล้ว โดยลูกค้าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม
- เดินหน้าขยายเครือข่าย3G และ 4G อย่างต่อเนื่องด้วยงบประมาณ 40,000 ล้านบาท

“ผมจึงขอความอนุเคราะห์มายัง กสทช.ให้กรุณาพิจารณาข้อร้องขอของเอไอเอสอย่างเร่งด่วน เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้า โดยขอเรียนยืนยันว่า ทุกลมหายใจของชาวเอไอเอสทั้งหมด มุ่งมั่นเพื่อประโยชน์ของลูกค้า และได้ดำเนินการทุกวิถีทางที่จะดูแลลูกค้าอย่างดีที่สุดมาโดยตลอด ในฐานะบริษัทฯที่มีธรรมาภิบาล บริหารงานอย่างโปร่งใส ยึดถือหลักการ อีกทั้งยึดประโยชน์ของลูกค้าเป็นที่ตั้งเสมอ เรามีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่อย่างยิ่งที่จะดูแลลูกค้าและผู้บริโภคไม่ให้ได้รับผลกระทบแม้แต่ท่านเดียว จากการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี ซึ่งเป็นนโยบายของภาครัฐอันดำเนินการโดย กสทช. ดังนั้นการนำเสนอแนวทางต่างๆ ที่สามารถดูแลได้ทั้งลูกค้าและไม่ผิดหลักการทางกฎหมายจากเอไอเอสนั้น จะเท่ากับเป็นบทพิสูจน์ความจริงใจในการคุ้มครองสิทธิ์และดูแลผู้บริโภคของ กสทช. ในครั้งนี้” นายสมชัย กล่าวในตอนท้าย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมส่วนงานประชาสัมพันธ์ เอไอเอส

Get latest news from Blognone

Comments

By: kiva
iPhone
on 14 March 2016 - 12:10 #893437

อีก3เดือนก็ขอคุ้มครองอีก เพราะลูกค้าเหลือเยอะ

By: benTECH
iPhoneWindows PhoneAndroid
on 14 March 2016 - 12:41 #893445

กะไม่ให้ ทรูได้ลูกค้ากินเปล่าสักคนเลยสินะ จริงๆ AIS ก็ขอยืดมาหลายรอบแล้วนะ ลูกค้าก็ย้ายตามไปเยอะ ลูกค้าที่เค้าเต็มใจจะย้ายมาทรู เค้าก็ย้ายไม่ได้ ทรูควรฟ้องกลับบ้างนะ

By: worawee.b
ContributorAndroid
on 14 March 2016 - 12:57 #893454 Reply to:893445

ทำไมถึงย้ายไม่ได้อ่ะครับ ถ้าเต็มใจแล้วก็ย้ายค่ายเบอร์เดิมไม่ได้หรือครับ


ช่อง Youtube ของผมครับ รีวิวและชวนคุยนู่นนี่

By: ash_to_ash
AndroidWindows
on 14 March 2016 - 13:22 #893463 Reply to:893454

คาดว่าน่าจะต้องทำเรื่องย้ายด้วยความสมัครใจครับ
การบังคับย้ายผิด กม. และ ผิดกฎของ กสทช.ด้วย

By: magnamonkun
WriterAndroidWindows
on 14 March 2016 - 13:34 #893467 Reply to:893454
magnamonkun's picture

AIS ระบุว่าไม่มีการยินยอมที่ชัดเจนครับ เลยทำให้ไม่ได้

By: benTECH
iPhoneWindows PhoneAndroid
on 14 March 2016 - 15:16 #893498 Reply to:893454

http://hitech.sanook.com/1404201/ AIS กับ dtac ดึงเกมส์ครับจากที่อ่านๆมา

By: JackieNP
ContributorUbuntu
on 14 March 2016 - 12:49 #893451
JackieNP's picture

ยืดได้อีกเหรอครับ


รักนะคะคนดีของฉัน

By: magnamonkun
WriterAndroidWindows
on 14 March 2016 - 13:11 #893458
magnamonkun's picture

มันมีประเด็นเพิ่มจากช่วง QA ครับ

  • วันนี้ True รับใบอนุญาต AIS เลยเข้าไปเจรจากับ กสทช. ว่าจะขอ Auto Port ลูกค้า AIS (เหลืออยู่ 400k ราย) ขึ้นมาเป็น AWN โดยอัตโนมัติ (เหมือนตอน TrueMove โอนขึ้นเป็น TrueMove H/dtac โอนขึ้นเป็น TriNet เอง) "เพื่อเปิดโรมมิ่งกับดีแทค" (คือ AIS ทำสัญญากับ dtac ในนาม AWN ที่มีลูกค้าในมือมากกว่า ดังนั้นหากทำไม่ได้ภายในวันนี้ ลูกค้า 400k ของ AIS ซิมดับ ในขณะที่ลูกค้า 7.6m ของ AWN จะถูกโรมมิ่งขึ้นดีแทคโดยอัตโนมัติ เพราะ dtac เปิดระบบรอไว้แล้ว)
  • ในกรณีที่เลวร้ายที่สุดสำหรับกสทช. คือ JAS ชิ่งไม่จ่ายเงิน AIS ยื่นข้อเสนอขอใช้งานคลื่นต่อไปจนกว่าจะมีการเปิดประมูลใหม่ โดยยินดีนำส่งรายได้เหมือนช่วงระยะเวลาคุ้มครอง
  • AIS ชี้ข้อกฎหมายว่า กสทช. มีสิทธิ์กำหนดวันยุติการดำเนินการได้ตามอำนาจที่กำหนดไว้ใน พรบ.กสทช. แต่ กสทช. ไม่ทำ (กลัวโดนฟ้อง)
  • AIS พยายามมาตลอด แต่ฝ่ายลูกค้าเองที่ไม่ active ais เข้าใจว่ากลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่เดินทางลำบาก การได้รับการเยียวยา จึงเป็นการเปิดช่องทางให้ลูกค้ากลุ่มนี้ได้รีบดำเนินการโดยเร็ว (พี่หยู (คุณปรัธนา ลีลพนัง) ยกเคสตอน Analog->Digital ขึ้นมา บอกว่าลูกค้ายกทัพกันมาเปลี่ยนรวดเดียวคือปิดการใช้งาน Analog แล้ว)
  • ปัจจุบัน AIS เร่งทำทุกวิถีทางเพื่อดูแลลูกค้ากลุ่มนี้ให้ได้มากที่สุด บริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจ เพราะทุกทางออกก็ต้องใช้เงิน... (Roaming dtac รายได้เป็นของ dtac ตามสัดส่วนผู้ใช้งานตามจริง (variable cost)/ขยายเครือข่ายตามแผนการเปิดตัว AIS 4G Advanced เมื่อปีที่แล้ว/โครงการแจกมือถือฟรี งบก็เข้าตัว)
  • AIS กล่าวเชิงธุรกิจว่า หากลูกค้า 400k ซิมดับ ก็ไม่ส่งผลกระทบกับบริษัทมาก เพราะ ARPU (average revenue per user สัดส่วนรายได้ต่อผู้ใช้งาน) ของลูกค้ากลุ่มนี้อยู่ที่ 100 บาท:เดือน แต่จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของอุตสหกรรมโทรคมนาคมของประเทศมากกว่า

สรุปคือ ไม้ร้อนที่ทรูโยนมา ไม่ส่งผลอะไรกับ AIS เลย แต่ส่งผลกระทบกับ กสทช./ภาพรวมอุตสาหกรรมล้วนๆ ครับ

By: poa
Android
on 14 March 2016 - 13:14 #893460

ไม่จับมือกับ TRUE แต่ไปจับมือกับ dtac แสดงว่า AIS มอง TRUE เป็นคู่แข่งที่น่ากลัว
แต่ก็สมควรแหละ เพราะ TRUE มีทรัพยากรในมือเยอะมาก

By: nrml
ContributorIn Love
on 14 March 2016 - 14:08 #893478 Reply to:893460
nrml's picture

ผมกลับมองว่า AIS มอง TRUE เป็นบริษัทที่ไม่น่าคบค้ามากกว่า

By: soullz
AndroidUbuntu
on 14 March 2016 - 14:31 #893482 Reply to:893478
soullz's picture

ใช่คับ ตอนแรกจะแย่ง แต่มาทำเป็นอยากช่วย ไหนจะออกแคมเปญโจมตีอีก

By: Hoo
AndroidWindows
on 14 March 2016 - 18:13 #893529 Reply to:893478

+1
เห็นด้วยเลย ไม่น่าไว้ใจสุดๆ

By: deargerous
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 15 March 2016 - 09:14 #893646 Reply to:893478
deargerous's picture

เห็นด้วยครับ 'TRUE' อัด 'AIS' ใจดำ ไร้ธรรมาภิบาล-ทิ้งลูกค้าอย่างเลือดเย็นจี้ "กสทช." ลงดาบบริษัทข้ามชาติทำร้ายคนไทย http://pantip.com/topic/34897161

By: i-present
ContributorAndroidUbuntuWindows
on 14 March 2016 - 13:42 #893469

การที่ซิมจะดับได้คือ ใครสั่งปิด หรือ ห้ามใช้คลื่นของผู้ได้รับอนุญาตครับ ? เลยสงสัยว่า มันจะดับวันนี้เลยไหม ?

By: magnamonkun
WriterAndroidWindows
on 14 March 2016 - 14:16 #893480 Reply to:893469
magnamonkun's picture

ตามมติ ดับ 0.00 น. ของวันนี้ครับ

By: PowerBerry
Android
on 14 March 2016 - 14:46 #893488

ความคิดผมนะ ซิมไม่ดับก็ไม่จบสักที

By: iammeng
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 14 March 2016 - 14:53 #893490
iammeng's picture

ดราม่ากันสุดๆ ครับตอนนี้
มีการกล่าวอ้างกันว่ารับเงินมา discredit จากสื่อบางเจ้าด้วยครับ
http://pantip.com/topic/34904035

By: easypm on 14 March 2016 - 15:00 #893491
easypm's picture

ปูเสื่อรอติดตามความคืบหน้า เพราะใช้ ais อยู่เหมือนกัน หากเลวร้ายสุดขนาดซิมดับ ลูกค้าก็เทกระจาดเข้า(ทาง)true ตรีมแน่ๆ

By: PH41
ContributorAndroidUbuntuWindows
on 14 March 2016 - 16:04 #893504
PH41's picture

งง ตรง ทำไม roaming กับ dtac ได้
แต่ของทรู กลัวผิดเงื่อนไข หรือ เงื่อนไขไม่เหมือนกัน

By: Zebubz
Android
on 14 March 2016 - 17:22 #893514 Reply to:893504

ของ DTAC ยังเป็นสัมปทานครับ ส่วนของทรูที่ประมูลมาเป็นอีกข้อกำหนดนึง ลองอ่านในข่าวดูครับ มีอ้างถึงข้อกฏหมายข้อนั้นอยู่

By: waroonh
Windows
on 14 March 2016 - 17:06 #893513

roaming กับ DTAC บนคลื่น "1800 MHz" ครับ
เพราะมันเป็น "สัญญาแบบสัมปทาน by CAT" (ทำได้ครับ)

900 MHz ประมูลตามกฏหมาย ตัวใหม่
ห้ามเอาไปเช่าช่วงต่อ นะครับ
ถ้าบ้าจี้ ตาม True มีหวังได้โดนฟ้อง ติดคุกกันหมดนะครับ

By: tuttap
Android
on 15 March 2016 - 08:30 #893636
tuttap's picture

หาย ก็ หาย สิ งอแง เป็นเด็ก