Tags:
Node Thumbnail

จากข่าว Lumberyard เกมเอนจินใหม่จาก Amazon ใช้งานได้ฟรี มีคนไปพบข้อความในเงื่อนไขการใช้งาน (Service Terms) ของตัวเอนจิน Lumberyard ว่าไม่ได้ออกแบบมาใช้กับระบบสำคัญๆ เช่น ระบบที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ การคมนาคม การขนส่ง โรงงานนิวเคลียร์ ยานอวกาศ หรือการทหารได้ แต่มีกรณียกเว้นว่า ถ้าหากเกิดการแพร่กระจายของไวรัสผ่านการกัดหรือสัมผัส จนทำให้ซากศพลุกขึ้นมาเดินได้อีกครั้ง ก็สามารถใช้งาน Lumberyard กับงานสำคัญๆ พวกนี้ได้

อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขคือเหตุการณ์แพร่กระจายของไวรัสดังกล่าวต้องผ่านการรับรองจาก United States Centers for Disease Control ก่อน หรือถ้าหากศูนย์ควบคุมโรคล่มสลายไปแล้ว ก็ขอให้ยึดตามหน่วยงานที่มาสืบทอดอำนาจต่อด้วยครับ

ที่มา - VentureBeat

No Description

ภาพจากภาพยนตร์ World War Z

Get latest news from Blognone

Comments

By: Neroroms
Windows
on 11 February 2016 - 11:13 #883727

พูดง่ายๆคือ Engine พัฒนาเกมยิง Zombie สินะ

By: Kittichok
Contributor
on 11 February 2016 - 14:38 #883784

เสนอตัวเป็นทางรอดของมนุษยชาติงั้นเหรอะ !?

By: grenadin
iPhoneWindows PhoneAndroidWindows
on 11 February 2016 - 14:46 #883789
grenadin's picture

อ่ะแสดงว่ามันเป็นไปได้สินะที่จะเกิดซอมบี้

By: dangsystem
iPhoneAndroidBlackberryWindows
on 11 February 2016 - 17:12 #883845
dangsystem's picture

รีบดูปฏิทินเลยเรา

By: เสมา
Windows
on 11 February 2016 - 18:43 #883864
เสมา's picture

เอาไว้เช็คว่ามีคนอ่านสินะ... - -'