Tags:
Node Thumbnail

อินเทลยอมรับปัญหาว่าซีพียู Core Skylake รุ่นล่าสุดมีบั๊กที่ทำให้ซีพียูหยุดทำงานไปชั่วขณะ ถ้ารันงานที่มีความซับซ้อนสูงบางอย่าง

บั๊กนี้ถูกค้นพบโดยกลุ่มนักวิจัย Great Internet Mersenne Prime Search (GIMPS) ที่ค้นหาจำนวนเฉพาะ (prime number) ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Prime95 คำนวณหาจำนวนเฉพาะใหม่ๆ ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ

อินเทลยอมรับว่ามีบั๊กนี้จริง และระบุว่ากำลังเร่งแก้ไขผ่านการอัพเดต BIOS ต่อไป

ที่มา - The Register

No Description

Get latest news from Blognone