Tags:
Node Thumbnail

Seeed Studio เปิดตัวบอร์ด Wio Link บอร์ด ESP8266 ที่มาพร้อมกับบริการของทาง Seeed Studio ทำให้สามารถควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ จากโทรศัพท์มือถือ และอ่านค่าสภาพแวดล้อมจากเซ็นเซอร์เข้าสู่โทรศัพท์ได้

Wio Link มีความได้เปรียบบอร์ด ESP8266 ตัวอื่นๆ คือการรับโมดูล Grove มากกว่า 150 แบบ และสามารถคำหนดพฤติกรรมของบอร์ดได้สามช่องทาง ได้แก่ IFTTT, แอป Wio Link, และเขียนโค้ดผ่าน RESTful API

ตัวบอร์ดเดียวเริ่มที่ 12 ดอลลาร์ ชุดเซ็นเซอร์ใหญ่สุดไปจนถึงชุดมีสองบอร์ดและเซ็นเซอร์ชุดใหญ่ 89 ดอลลาร์ เริ่มผลิตเดือนมกราคมปีหน้า และส่งมอบได้เดือนกุมภาพันธ์

ที่มา - Kickstarter

alt="upic.me"

alt="upic.me"

Get latest news from Blognone