Tags:
Node Thumbnail

เมื่อวานนี้นอกจากจะมีงานแถลงข่าวความคืบหน้าของชุดร่างกฎหมายความมั่นคงไซเบอร์ที่จัดโดย สพธอ. ตามข่าวเก่า ที่รัฐสภาก็มีข่าวเกี่ยวกับชุดกฎหมายดิจิทัลเหมือนกัน

เมื่อวานนี้ในที่ประชุมสภาปฎิรูปแห่งชาติ (สปช. ) ได้มีการพิจารณาและลงมติเกี่ยวกับรายงานผลการพิจารณาศึกษากฎหมายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ของคณะกรรมาธิการการปฎิรูปการสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ สปช. โดยมีผลการลงมติ เห็นชอบต่อรายงานนี้ 163 คะแนน ไม่เห็นด้วย 4 คะแนน และงดออกเสียง 13 เสียง จากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 180 คน

เนื้อหาสำคัญของผลการศึกษานี้ประกอบด้วย

  1. จากร่างกฎหมายชุดดังกล่าว พบว่าไม่สนับสนุนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคม มีการจัดตั้งคณะกรรมการ สำนักงานและองค์กรขึ้นหลายคณะ หลายหน่วยงานแต่ขาดความชัดเจนในสถานะความรับผิดชอบ และรูปแบบองค์กรก็ไม่ชัดเจนว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐหรือเอกชนกันแน่
  2. การกำหนดให้หน่วยงานต่างๆ ไม่เป็นหน่วยรับตรวจของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน แต่ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีโดยตัดอำนาจอื่นที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทำได้ออกไปหลายประการ
  3. การกำหนดให้หน่วยงานสามารถถือหุ้น เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าร่วมทุนกับบุคคลอื่นโดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการหรือกำหนดหลักเกณฑ์ใดๆ
  4. การไม่มีข้อจำกัดหรือข้อกำหนดเรื่องคุณสมบัติต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องของการมีส่วนได้เสียและเรื่องการไม่เป็นผู้ที่มีตำแหน่งเกี่ยวข้องกับการเมือง
  5. การมีบทบัญญัติเพิ่มอำนาจหน้าที่เหมือนพนักงานสอบสวนของเจ้าหน้าที่อย่างไร้ขอบเขตและไม่มีมาตรการหรือกลไกการปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชน อันเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญ
  6. มีการทำความเห็นว่าควรชะลอการพิจารณาร่างพรบ. กสทช. จนกว่าจะมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวรเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมย์และแนวทางการปฎิรูป และต้องคงหลักความเป็นองค์กรอิสระของกสทช. ไว้

หลังจากการลงมติในรายงานฉบับดังกล่าวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กมธ. จะนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากในที่ประชุมไปปรับปรุงรายงานให้สมบูรณ์ก่อนนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไป

ที่มา - ฐานเศรษฐกิจ

Get latest news from Blognone

Comments

By: Hadakung
iPhoneWindows PhoneAndroidWindows
on 9 April 2015 - 18:07 #805484

อ่านข่าวเสร็จ ผมนิจะโยนโทรศัพท์ทิ้งเลย กลัวใครแอบมองอยู่ข้างหลัง

By: xenatt
ContributorWindows PhoneRed HatSymbian
on 9 April 2015 - 19:40 #805502 Reply to:805484
xenatt's picture

โยนก่อน หรือ หลังเขียน คอมเม้นครับ


Opensource - Hackintosh - Graphic Design - Scriptkiddie - Xenlism Project

By: Hadakung
iPhoneWindows PhoneAndroidWindows
on 9 April 2015 - 21:52 #805524 Reply to:805502

ก่อนเขียนนิเครื่องสั่นครับตกใจหลุดมือ:P

By: lew
FounderJusci's WriterMEconomicsAndroid
on 9 April 2015 - 23:56 #805558 Reply to:805484
lew's picture

จริงๆ แล้วรายงานนี้ค่อนข้างเป็นบวกนะครับ คือรับฟังประเด็นปัญหาที่โวยๆ กันและเสนอให้แก้ไขออกไปตามนั้นหลายส่วน

แต่สปช. ไม่ได้อยู่ในกระบวนการนิติบัญญัติ จะออกมาได้จริงแค่ไหนคงต้องดูกันอีกที


lewcpe.com, @public_lewcpe

By: Hadakung
iPhoneWindows PhoneAndroidWindows
on 10 April 2015 - 19:50 #805717 Reply to:805558

ก็บวกจริงแต่ก็เห็นหลายเรื่องชอบทำมากลบกระแสแล้วก็ดำน้ำอยู่ดี เช่น ม.44 เห็นแล้วผมเอิ่มไม่เข้าใจว่าคนอื่นเขาไม่รู้หรอว่าเราอยู่กับ ม.44 ตั้งแต่ยึดอำนาจแล้ว...

By: Ford AntiTrust
ContributorAndroidBlackberryUbuntu
on 9 April 2015 - 18:30 #805488
Ford AntiTrust's picture

ผลการศึกษาก็เป็นไปตามที่ด่าๆ กัน แล้วก็ลงมติว่าโอเคเป็นไปตามที่ศึกษามาจริงตามนั้น ให้เอากลับไปสรุป แล้วส่งรายงานกลับไปที่คณะรัฐมนตรี ส่วนจะทำยังไงต่ออันนี้ไม่รู้แหละ (สรุปตามความเข้าใจ)

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 9 April 2015 - 22:39 #805538
panurat2000's picture

ปฎิรูป => ปฏิรูป

คณะกรรมาธิการการ => คณะกรรมาธิการ

เจตนารมย์ => เจตนารมณ์