Tags:
Node Thumbnail

หลังจากที่มีประเด็นที่ศาล EU สั่ง Google ลบผลการค้นหาตามคำร้องขอ เพราะ "คนเรามีสิทธิ์ที่จะถูกลืม" ที่ส่งผลกระทบต่อเว็บไซต์หลาย ๆ เว็บ ซึ่งรวมไปถึง Wikipedia ด้วย

ล่าสุด Wikimedia Foundation มูลนิธิต้นสังกัดของ Wikipedia เผยข้อมูลลิงก์ที่ถูกถอดออกจากผลการค้นหาจำนวนกว่า 50 ลิงก์ ซึ่งหนึ่งในนั้นมีเรื่องราวของ Renato Vallanzasca อาชญากรชาวอิตาลี และกลุ่มอาชญากร Banda della Comasina ในภาษาอิตาลีถูกถอดออกจากหน้าค้นหาด้วย Wikimedia Foundation ยังกล่าวอีกว่า ทางมูลนิธิไม่ทราบว่าใครเป็นคนถอดลิงก์เหล่านี้ออกจากหน้าค้นหากันแน่

ทั้งนี้ การถอดหน้าค้นหาดังกล่าวจะเป็นเฉพาะในสหภาพยุโรปเท่านั้น ทวีปอื่นยังคงเปิดได้ตามปกติครับ

ที่มา: The Guardian ผ่าน Gizmodo

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 25 August 2014 - 11:49 #734722
panurat2000's picture

ซึ่งหนึ่งในนั้นมีเรื่องราวของ Renato Vallanzasca อาชญากรรมชาวอิตาลี และกลุ่มอาชญากรรม Banda della Comasina

อาชญากรรม => อาชญากร

กลุ่มอาชญากรรม => กลุ่มอาชญากร