Tags:
Node Thumbnail

เมื่อพูดถึงเกมสร้างเมือง หลายคนอาจนึกถึงเกมดังๆ อย่าง SimCity แต่นอกจากนี้แล้ว ยังมีเกมสร้างเมืองอีกหลายเกมที่เน้นความสมดุลหรือมีเนื้อเรื่องในด้านอื่นๆ ซึ่งเกมที่จะรีวิวในครั้งนี้ก็คือ Tropico 5 เกมสร้างเมืองที่มีเนื้อหาเน้นในเรื่องการเมืองการปกครอง

ตัวเกมโดยรวมทั่วไปไม่ต่างจากเกมอื่นมากนัก ผู้เล่นจะรับบทเป็นท่านผู้นำของเมือง โดยในยุคเริ่มแรกเราจะได้เป็น “ท่านผู้ว่า” ซึ่งถูกราชวงศ์ผู้มีอำนาจส่งมาปกครองเกาะเล็กๆ เพื่อหาประโยชน์ให้กับราชวงศ์ในยุคล่าอาณานิคม หน้าที่โดยทั่วไปก็คือ สร้างแหล่งเพาะปลูก, ฟาร์มปศุสัตว์, พัฒนาเทคโนโลยี, ค้าขายกับภายนอก และมอบความสุขให้กับคนบนเกาะ

อย่างไรก็ตาม ทางราชวงศ์นั้นก็ไม่ได้ปกครองให้ราษฎรมีความสุขมากเท่าไหร่ ประชาชนแบ่งออกเป็นสองฝ่าย คือ ประชาชนส่วนมากเป็น พวกนิยมกษัตริย์ (Royalist) และ พวกนักปฏิวัติ (Revolutionist) ที่มองว่าราชวงศ์เอารัดเอาเปรียบและต้องการแบ่งแยกดินแดนออกเป็นอิสระ

alt="bn-01-welcome"
เมืองเริ่มต้น

alt="bn-03-underwater"
กษัตริย์ต้องการเงินไปสร้างพระราชวังใต้น้ำ

เป้าหมายของเราคือ เราต้องทำให้ประชาชนบนเกาะของเราเห็นด้วยกับพวกนักปฏิวัติ เพื่อที่เราจะทำการประกาศอิสรภาพ และก้าวขึ้นเป็น “ประธานาธิบดี” (El Presidente) ให้ได้ก่อนที่วาระปกครองของตำแหน่งผู้ว่าจะหมดลง (เริ่มแรกจะมีวาระ 4 ปี)

ผู้เล่นจะมี “ท่านลอร์ด” คอยเจรจากับฝั่งกษัตริย์และ “ผู้ช่วย” ที่คอยหาภารกิจให้เราทำเพื่อเพิ่มคะแนนนิยม ตลอดการเล่น การเจรจากับกษัตริย์มักจะเป็นการจ่ายเงินหรือให้ของ เพื่อแลกกับการต่ออายุผู้ว่าหรือเงินเล็กๆ น้อยๆ ส่วนภารกิจของผู้ช่วย เช่น การขายของให้โจรสลัด จะเป็นการเพิ่มคะแนนนิยม แต่ก็เป็นการลดความสัมพันธ์กับกษัตริย์ และบางครั้งฝ่ายนักปฏิวัติก็จะต้องการให้เราหมิ่นราชวงศ์ (เช่น จีบราชินี)

alt="bn-04-insult-king"
นักปฏิวัติต้องการให้เราหมิ่นราชวงศ์

เมื่อเรามีคะแนนนิยมฝั่งนักปฏิวัติมากเกินครึ่งหนึ่ง ก็จะสามารถปฏิวัติประกาศอิสรภาพจากราชวงศ์ตั้งตัวเองเป็นประเทศอิสระ โดยเมื่อประกาศอิสรภาพ เราจะต้องเขียน “รัฐธรรมนูญ” ขึ้นมา เพื่อปกครองเกาะของเรา หลักจากนั้นก็จัดการเลือกตั้ง และปกครองประเทศผ่านยุคต่างๆ ให้รุ่งเรืองต่อไป

alt="bn-05-con0"
การร่างรัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญ

alt="bn-05-con1"
ร่างรัฐธรรมนูญร่างแรก

รัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่จะกำหนดแนวทางของประเทศ ในการเขียนรัฐธรรมนูญเราจะมีตัวเลือกในหมวดต่างๆ ว่าเราจะปกครองประเทศในแบบไหน โดยในการเขียนครั้งแรกนั้นจะมีให้เลือก 3 หมวด ได้แก่

  1. สิทธิในการเลือกตั้ง ตัวเลือกคือ เลือกได้เฉพาะผู้ชาย, เฉพาะคนรวย หรือเลือกได้ทุกคน
  2. สิทธิในการนับถือศาสนา ตัวเลือกได้แก่ ประกาศศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำชาติ, ให้อิสระในการนับถือศาสนา, ไร้ศาสนา
  3. กองกำลัง ตัวเลือกได้แก่ อาสาสมัคร, ทหารเกณฑ์ และจัดตั้งกองทัพ

alt="bn-05-con2"
ตัวเลือกในหัวข้อ สิทธิการเลือกตั้ง

ตัวเลือกแต่ละอย่างจะมีผลแตกต่างกันไป เช่น หากเราเป็นรัฐคริสต์ ก็จะทำให้มีโจรน้อยลง แต่ถ้าเราไม่เน้นเรื่องศาสนาก็จะทำให้เราทำการวิจัยเร็วขึ้น

รัฐธรรมนูญสามารถแก้ไขได้ทุกๆ ระยะเวลา 5 ปี โดยเมื่อเข้าสู่ยุคถัดไป เราจะสามารถทำการวิจัยเพื่อเพิ่มหัวข้อต่างๆ ได้ ได้แก่

  • ยุคสงครามโลก มีหัวข้อ สิทธิทางการเมือง (เผด็จการ, รัฐตำรวจ, ประชาธิปไตย), นโยบายแรงงาน (สนับสนุนแรงงาน, เท่าเทียม, สนับสนุนผู้จ้าง อนุญาตแรงงานเด็ก), ความเป็นพลเมือง (เข้า-ออกเมืองอย่างอิสระ, ออกวีซ่าให้เฉพาะคนที่มีความรู้, ปิดพรมแดนแน่นหนา)
  • ยุคสงครามเย็น มีหัวข้อ สิทธิส่วนบุคคล, โครงสร้างทางเศรษฐกิจ, อิสระสื่อ (ควบคุมเต็มที่, ให้งบประมาณให้พูดถึงสิ่งที่ต้องการ, ให้อิสระ)
  • ยุคสมัยใหม่ มีหัวข้อสิทธิทางดิจิทัล (เซ็นเซอร์เต็มที่, ต่อสู้ลิขสิทธิ์, อินเทอร์เน็ตเสรี), โลกาภิวัตน์ (ปิดประเทศ, ปกป้องอุตสาหกรรมหลัก, เปิดประเทศเสรี), ระบบนิเวศ (เน้นเศรษฐกิจ, ประหยัดพลังงาน, ไม่ปล่อยมลภาวะ)

การเลือกตั้ง

alt="bn-06-election"

หลักจากเขียนรัฐธรรมนูญแล้ว เราก็จะต้องจัดการเลือกตั้งภายใน 12 เดือน โดยจะมีคะแนนโพลของเรากับคู่แข่งขึ้นให้ดู ซึ่งเราจะต้องทำให้คะแนนของเรานำให้ได้เมื่อถึงเวลาเลือกตั้ง

alt="bn-06-election-happy"
ตอนนี้ คะแนนโพลเราตามอยู่ 45% ต่อ 55%

ตัวอย่างวิธีการเพิ่มคะแนนเสียง เช่น

  • “คืนความสุข” ให้กับประชาชนด้วยวิธีต่างๆ เช่น สร้างร้านเหล้าหรือโรงมหรสพ หากประชาชนมีความสุข เราก็ได้คะแนนเพิ่ม
  • “ลดภาษี” ลดภาษีเรียกคะแนนนิยมกับชนชั้นกลางและชนชั้นสูง
  • “ฆ่าเลย” สามารถกดฆ่าคู่แข่งได้ด้วยนะครับ หรือจะแค่ดิสเครดิตก็ได้ (แต่ยังไม่เคยลองนะว่าจะออกมาเป็นยังไง)
  • “ซื้อเสียง” เราสามารถจ่ายเงินเพื่อโกงผลเลือกตั้งได้ด้วย

alt="bn-06-kill"
เมนูการจัดการกับประชาชน

alt="bn-06-bride"
การโกงเลือกตั้ง

กฎหมาย

นอกจากตัวรัฐธรรมนูญแล้ว เรายังสามารถออกกฎหมายอื่นๆ เพิ่มเติมได้อีก กฎหมายที่มี เช่น
- เพิ่มการปันส่วนอาหาร ให้ประชาชนได้อาหารเพิ่มมากขึ้น มีความสุขมากขึ้น
- งดอาหารฟรี ทำให้ประชาชนต้องจ่ายเงินซื้ออาหาร
- สิทธิครอบครองอาวุธ ทำให้กองทัพแข็งแกร่งขึ้น แต่อาจจะทำให้มีผู้เสียชีวิตมากขึ้นเมื่อมีการลุกฮือ
- กู้เงิน เราสามารถออกพันธบัตรเพื่อกู้เงินมาใช้ได้
- นิรโทษกรรม เพื่อลดภัยจากกบฏ
- ปล่อยข่าวลือ เพื่อลดอำนาจของผู้นำกลุ่มต่างๆ
- ชดเชยรายได้เกษตรกร เพื่อเพิ่มผลผลิต

alt="bn-07-edict0"
กฎหมายทั่วไป

alt="bn-07-edict1"
กฎหมายในยุคสงครามโลก

คอรัปชั่น

ในขณะที่เราปกครองเกาะ นอกจากเราจะมีเงิน “$” เป็นเงินของรัฐบาลเพื่อใช้จ่ายสร้างสิ่งต่างๆ เรายังมีเงินในบัญชีสวิส “$$” ที่ได้มาจากการคอรัปชั่นอีกด้วย

เงินคอรัปชั่นนี้ไม่สามารถใช้จ่ายได้บนเกาะ แต่เราสามารถเอาไปซื้อ “ของพิเศษ” กับต่างประเทศได้ โดยวิธีที่จะได้เงินจะมากับภารกิจต่างๆ ที่มีให้เลือกผลตอบแทน จะมีให้เลือกว่าเราจะรับผลตอบแทนเป็นเงิน “$” เพื่อเข้างบประมาณประเทศ หรือรับเป็นเงินสวิส “$$” เพื่อเข้าบัญชีส่วนตัว นอกจากนี้การออกกฎหมายหรือใบอนุญาตบางอย่างเราก็จะได้เงินใต้โต๊ะเข้าบัญชีสวิสด้วยเหมือนกัน เช่น กฎหมายการอนุญาตก่อสร้าง จะทำให้ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างแพงขึ้น 20% แต่เงินที่เพิ่มขึ้นมานี้ ครึ่งหนึ่งจะเข้ากระเป๋าเรา

alt="bn-08-corruption0"
เมื่อออกกฎหมายอนุญาตสร้างอาคารแล้วเราก็จะได้เงินส่วนแบ่งเข้ากระเป๋า

alt="bn-08-corruption1"
เราสามารถส่งคนในตระกูลไปดูแลกิจการต่างๆ เพื่อหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองได้

การลุกฮือ

เมื่อประชาชนฉลาดขึ้นและเราปกครองอย่างไม่เป็นธรรม หรือเมื่อมีการเรียกร้องอะไรบางอย่างแล้วเราไม่ยอมทำตาม ก็เป็นธรรมดาที่จะเกิดการลุกฮือขึ้นต่อต้านโดยประชาชน กองกำลังกบฏเหล่านี้จะวิ่งไปทั่วเมืองเพื่อเผาทำลายสิ่งก่อสร้างต่างๆ เราสามารถหยุดได้โดยส่งทหารเข้าไปควบคุม

alt="bn-09-cake"
เอาเค้กไปกินซะ

alt="bn-09-rebel2"
ทหารไล่กองกบฏ (สีเขียว) ส่วนกบฏกำลังเผาบ้านเผาเมืองอยู่ (สีแดง)

การรัฐประหาร

ทหารเป็นอีกส่วนสำคัญในเกมนี้ ตั้งแต่เริ่มเราจะมีหน่วยทหารส่วนตัวจำนวนหนึ่ง แต่หลังจากนั้นความต้องการทหารจะเพิ่มขึ้น ทั้งการใช้ประโยชน์ เช่นส่งไปสำรวจเกาะ หรือใช้จัดการกับกองกบฏ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีทหารมากขึ้นก็จะเสี่ยงต่อการก่อรัฐประหารได้เช่นกัน สิ่งที่เราต้องทำคือตรวจสอบความจงรักภักดีของทหารอยู่เรื่อยๆ หากเราทำอะไรไม่ดีกับทหาร เช่น ตัดงบประมาณ ทำให้ทหารไม่มีความสุข ความจงรักภักดีจะเริ่มลดลง จนถึงจุดหนึ่งทหารจะขับรถถังออกมายิงวังของเรา

alt="bn-10-coup-1"
คะแนน Military Loyalty เริ่มตกต่ำ

alt="bn-10-coup-3"
รถถังออกมาวิ่งบนถนน

alt="bn-10-coup-2"
ทั้งกบฏและทหารช่วยกันพังวัง ไม่มีใครคอยปกป้องแล้ว

เมื่อทหารและประชาชนลุกขึ้นมาต่อต้านและพังวังของเราจนล่มสลาย ก็ถือว่าเราพ่ายแพ้และจบเกมไปครับ

alt="bn-11-lost"

สรุป

เกมนี้อาจมองว่าเป็นเกมสร้างเมืองธรรมดาเกมหนึ่ง แต่มีสิ่งที่แตกต่างคือบทบาทของผู้นำ (ผู้เล่น) ที่มีอำนาจมากจนสามารถเขียนรัฐธรรมนูญเองและทำอะไรก็ได้ แต่ในทางกลับกันก็มีประชาชนที่สามารถลุกขึ้นปฏิวัติ ซึ่งทำให้สนุกกว่าเกมอย่าง SimCity ที่เล่นแล้วเจอแต่ปัญหารถติดตลอดเวลา

ในส่วนของประสิทธิภาพของเกม ด้านกราฟิกภาพอาจจะสวยสู้เกมอื่นไม่ได้ แต่ก็มีรายละเอียดที่มากพอที่จะไม่น้อยหน้าเกมอื่นๆ ในสมัยนี้ แต่มีข้อติตรงเรื่องของอินเทอร์เฟสที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นอยู่บ้าง เช่น การหมุนมุมมองที่ใช้เมาส์สลับเกมอื่น (ถึงแม้จะปรับได้ แต่พอกลับไปแล้วก็ยิ่งกลับตาลปัตรไปใหญ่) หรือปุ่มปิดหน้าต่างที่แอบหลบอยู่มุมซ้ายล่างก็ดูแปลกตาไปนิดหน่อย

ในเรื่องของการเล่นเกม ถ้าเคยเล่นเกมแนวนี้มาอยู่แล้วก็สามารถเรียนรู้ได้ไม่ยาก และเมื่อเข้าใจแนวทางของเกมแล้ว ก็สามารถเล่นเพลินๆ ไปได้เรื่อยๆ ครับ

Get latest news from Blognone

Comments

By: darthvader
Windows PhoneWindows
on 5 August 2014 - 17:11 #728574
darthvader's picture

ทันสมัยมากเลยนะครับ อ้อ..พอเข้าใจสาเหตุแล้ว //ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับ

By: Eka-X
ContributoriPhoneAndroidIn Love
on 5 August 2014 - 17:13 #728575

มันอย่างนี้นี่เองง ถึงได้แทงใจ

By: tekkasit
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 5 August 2014 - 17:22 #728577
tekkasit's picture

เพิ่มสัดส่วนอาหาร -> เพิ่มส่วนอาหาร หรือไม่ก็ เพิ่มปันส่วนอาหาร ใช้คำว่า สัดส่วน มันออกจะหมายถึง ratio, shape มากกว่า ration

พัธบัตร -> พันธบัตร

มิน่าละ เนื้อหามันเหมือนสรุปการพัฒนาการทางการเมืองของประเทศกำลังพัฒนาเลยทีเดียว

By: ipats
ContributorNOOBIn Love
on 5 August 2014 - 17:25 #728580 Reply to:728577

เรียบร้อยครับ ขอบคุณครับ


iPAtS

By: tekkasit
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 5 August 2014 - 17:29 #728582 Reply to:728580
tekkasit's picture

ทำให้กองทำแข็งแกร่งขึ้น -> ทำให้กองทัพแข็งแกร่งขึ้น

By: hisoft
ContributorWindows PhoneWindows
on 5 August 2014 - 17:36 #728588 Reply to:728577
hisoft's picture

อณานิคม => อาณานิคม

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 5 August 2014 - 18:04 #728601 Reply to:728577
panurat2000's picture

Tropico 5 เกมสร้างเมืองที่มีเนื้อหาในเน้นเรื่องการเมืองการปกครอง

เนื้อหาในเน้นเรื่อง ?

เพื่อหาประโยชน์ให้กับราชวงศ์ในยุคล่าอณานิคม

อณานิคม => อาณานิคม

อย่างไรก็ตาม ทางราชวงศ์นั้นก็ไม่ได้ปกครองให้ราษฎร์มีความสุขมากเท่าไหร่

ราษฎร์ => ราษฎร

ส่วนภาระกิจของผู้ช่วย เช่น การขายของให้โจรสลัด

ภาระกิจ => ภารกิจ

ก็จะสามารถปฏิวัติประกาศอิสรภาพจากรางวงศ์ตั้งตัวเองเป็นประเทศอิสระ

รางวงศ์ => ราชวงศ์

เข้า-ออกเมืองอย่างอิรสะ, ออกวีซ่าให้เฉพาะคนที่มีความรู้

อิรสะ => อิสระ

ยุคสมัยใหม่ มีหัวข้อสิทธิทางดิจิตอล

ดิจิตอล => ดิจิทัล

ด้านกราฟฟิคภาพอาจจะสวยสู้เกมอื่นไม่ได้

กราฟฟิค => กราฟิก

By: ipats
ContributorNOOBIn Love
on 5 August 2014 - 18:12 #728606 Reply to:728601

//กราบ ขอบคุณมากครับ :)


iPAtS

By: pro.it
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 5 August 2014 - 17:19 #728578

อย่างนี้นี่เอง
ให้ตายสิ มันช่างน่าเล่นอะไรเช่นนี้ 555

By: TeamKiller
ContributoriPhone
on 5 August 2014 - 17:27 #728581
TeamKiller's picture

ลองในเครื่องที่ไม่รองรับ DirectX11 ที่การ์ดจอ เข้าเกมแล้วภาพเน่าเลย มองได้แค่น้ำกับชายหาดนิดหนึง

By: NoppawanConan
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 5 August 2014 - 17:30 #728583
NoppawanConan's picture

โหมด "คืนความสุข" เนื้อเพลง "เราจะทำตามสัญญา ขอเวลาอีกไม่นาน" มันลอยขึ้นมาในหัวเลยครับ 555+


แค่มนุษย์คนนึงที่อยากรู้เกี่ยวกับวงการไอที

By: acitmaster
AndroidUbuntuWindowsIn Love
on 5 August 2014 - 17:31 #728585
acitmaster's picture

น่าเล่นขึ้นมาเลย การโปรโมท ขั้นเทพ

By: Zatang
ContributoriPhoneAndroid
on 5 August 2014 - 17:33 #728586

เกมมัน real เกินนี่เอง ฮ่าๆ แต่อ่านแล้วอยากเล่นเลย


อคติทำให้คนรับเหตุผลด้านเดียว

By: pd2002 on 5 August 2014 - 17:33 #728587

ยิ่งอ่านรีวิวยิ่งขนลุกเลยทีเดียว

By: Architec
ContributorWindows PhoneAndroidWindows
on 5 August 2014 - 17:44 #728591

ระบบการปกครองมันเดจาวูได้โล่ห์มากครัช กรั่กๆ (จะโดนเรียกไปปรับทัศนคติไหมล่ะคุณ?)

By: 0FFiiz
Windows PhoneAndroidWindows
on 5 August 2014 - 17:47 #728592
0FFiiz's picture

ตอนแรกก็แอนตี้นิดๆ แต่ลองอ่านแล้ว มันต้องโหลด มันต้องโหลด XD

By: xGRUx on 5 August 2014 - 17:48 #728593

ผมว่าเหมาะกับบ้านเราตอนนี้มากเลยนะ เพราะเห็นมีแต่คนอยากปกครองบ้านเมืองด้วยแนวทางของตัวเองเต็มไปหมด นี่ไงใช้เนื้อที่ไม่เท่าไหร่เปลืองไฟอีกนิดหน่อยบริหารจัดการกันให้หนำใจเลย แถมอวดกันได้ด้วยว่าแนวทางใครเจ๋งกว่า lol

By: mnobita
iPhoneWindows
on 5 August 2014 - 17:49 #728594
mnobita's picture

น่าเล่นแหะ

By: Krit04
iPhoneWindows
on 5 August 2014 - 17:49 #728595
Krit04's picture

อ่อ เนื้อหาเป็นอย่างงี้เอง มิน่าโดนแบน // ผมเห็นด้วยกับการโดนแบนครับ 555

By: Zatang
ContributoriPhoneAndroid
on 5 August 2014 - 17:49 #728596

เสียดาย DirectX 11 hardware support required


อคติทำให้คนรับเหตุผลด้านเดียว

By: mementototem
ContributorJusci's WriterAndroidWindows
on 5 August 2014 - 17:54 #728597
mementototem's picture

อยากเล่นขึ้นมาเลย ลดราคาคราวหน้าจะจัด


Jusci - Google Plus - Twitter

By: toooooooon
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 5 August 2014 - 17:56 #728598

ถ้ามีแปลไทย + ใส่ Avatar นะ ฮึ่ม...

By: jeffs on 5 August 2014 - 18:11 #728605

น่าจะแบน Baidu แทนถึงจะถูก

By: Sinz
iPhoneAndroidWindows
on 5 August 2014 - 18:30 #728612

จ๊ะเอ๋ !!

ทักทายจนท.ที่กำลังมอนิเตอร์โพสนี้ครับ

By: leonoinoi
AndroidUbuntuWindows
on 5 August 2014 - 18:32 #728614

ความรู้ทางการเมือง หาได้จากเกม มีคุณค่าจริง ๆ เกมนี้

By: thana19
iPhoneAndroidUbuntuWindows
on 5 August 2014 - 18:34 #728616
thana19's picture

รีวิวนี้จะโดนแบนมั้ยครัช

By: Sephanov
iPhoneUbuntu
on 5 August 2014 - 18:39 #728618
Sephanov's picture

กระทรวง ICT ขอปิดกั้นการเข้าถึงรีวิวนี้........

By: korstudio
ContributoriPhoneNOOBWindows
on 5 August 2014 - 18:45 #728619
korstudio's picture

พรุ่งนี้อยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมครับ อย่างข้าวผัดปู โอเลี้ยงถุง อะไรงี้...

By: grit
iPhoneWindows PhoneWindows
on 5 August 2014 - 18:48 #728621

อ่านรีวิวแล้วน่าเล่นขึ้นมาทันทีเลย

By: Nuthiest
AndroidBlackberryWindows
on 5 August 2014 - 18:58 #728626
Nuthiest's picture

ปกติไม่ค่อยเล่นเกม แต่เห็นว่าโดนแบนเลยรู้สึกอยากเล่นขึ้นมาทันทีด้วยความอยากรู้อยากเห็น

By: AdmOd
iPhoneWindows
on 5 August 2014 - 19:08 #728629

ไม่ต้องกลัวครับ ส่วนมากโดนไม่เกิน 7 วันครับ

By: Bluetus
iPhone
on 5 August 2014 - 19:23 #728633
Bluetus's picture

เข้าใจแล้ว...

ฟีเจอร์ "คืนความสุข" นี่อ่านแล้ว หัวเราะก๊ากอยู่คนเดียว

By: koalaz
ContributorAndroid
on 5 August 2014 - 19:34 #728636
koalaz's picture

น่าจะโดนเพราะ เรื่อง royalist มากกว่า เรื่อง junta มั้ง อ่านฟีเจอร์แล้ว

ดองภาค4ไว้ยังไม่ได้เล่นเลยจ้า


Shut up and ヽ༼ຈل͜ຈ༽ノ raise your dongers ヽ༼ຈل͜ຈ༽ノ

By: Zentana
iPhoneWindowsIn Love
on 5 August 2014 - 19:37 #728637

น่าเล่นมากเลยครับ มะกี้ลองไปดูหาแหละ ของ MAC ยังไม่มี อด T-T

By: pd2002 on 5 August 2014 - 20:09 #728646 Reply to:728637

bootcamp ไปพลางๆก่อนครับ :P

By: Kyoukai
iPhoneAndroid
on 5 August 2014 - 19:45 #728638

ไม่เคยสนใจเกมนี่เล้ย จนกระทั่งมีข่าวโดนแบนนิละทำให้สงสัยว่าทำไมโดนแบน อ่านรีวิวแล้วแบบว่าเฮ้ยน่าเล่นเดี๋ยสต้องหามาเล่นแระ

By: Zew on 5 August 2014 - 20:09 #728645

เฮ้ย น่าเล่นดีนะ

By: username
AndroidSUSEWindows
on 5 August 2014 - 20:17 #728650
username's picture

น่าจะปล่อยให้เล่นระบายอารมณ์

By: jusaku
Windows PhoneAndroidUbuntuWindows
on 5 August 2014 - 21:15 #728658
jusaku's picture

เตรียม blognone V2 ไว้ยังครับ ฮา

อ่านรีวิวเกมแล้วแบบ เอิ่ม based on true story จริงๆ ยังกับไปถามข้อมูลจากนักการเมืองมาสร้างเกม

By: ptrawt
UbuntuWindows
on 5 August 2014 - 21:47 #728665
ptrawt's picture

ถึงกับต้องเข้าสตีมไปส่องเกมนี้เลย

By: LinkWii1GT
iPhoneAndroidWindows
on 5 August 2014 - 22:44 #728680
LinkWii1GT's picture

อ่านรีวิวแล้วบอกได้เลยว่าเป็นเกมที่ดีมากอ่ะ

แต่เจอนี่เข้าไปแล้ว... Tropico 5 Banned In Thailand, Because People Are Dumb

http://gamesided.com/2014/08/04/tropico-5-banned-thailand-people-dumb/

ตบมือให้ประเทศไทยรัวๆ แปะๆๆ

By: Ford AntiTrust
ContributorAndroidBlackberryUbuntu
on 5 August 2014 - 23:03 #728688
Ford AntiTrust's picture

ซื้อเกม Tropico 5 แล้วลงใส่ Notebook ไปนั่งเล่นตรงลานพารากอนซิครับ

By: itpcc
ContributoriPhoneRed HatUbuntu
on 5 August 2014 - 23:53 #728703 Reply to:728688
itpcc's picture

อาจจะได้ไปเที่ยวเทเวศน์สักสามสี่สัปดาห์ :o


บล็อกส่วนตัวที่อัพเดตตามอารมณ์และความขยัน :P

By: PaPaSEK
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 6 August 2014 - 09:39 #728817 Reply to:728703
PaPaSEK's picture

ขอบคุณสำหรับไอเดียครับ ถ้าวันไหนตกงานไม่มีข้าวกิน ไม่มีที่อยู่

ผมรู้แล้วว่าจะทำยังไง

By: itpcc
ContributoriPhoneRed HatUbuntu
on 6 August 2014 - 09:45 #728820 Reply to:728817
itpcc's picture

แถมมีแพ็กเกจพาไปตามงานต่างๆ ฟรีด้วยนะครับ :P


บล็อกส่วนตัวที่อัพเดตตามอารมณ์และความขยัน :P

By: PaPaSEK
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 6 August 2014 - 11:26 #728899 Reply to:728820
PaPaSEK's picture

ปล่าวครับ ผมจะไปขอข้าววัดกิน ฮ่า ฮ่า

By: NoppawanConan
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 18 August 2014 - 01:33 #732634 Reply to:728688
NoppawanConan's picture

ถ้าจะให้ดี ชูสาวนิ้ว + ทานขนมปังด้วยสิครับ แหม่


แค่มนุษย์คนนึงที่อยากรู้เกี่ยวกับวงการไอที

By: PH41
ContributorAndroidUbuntuWindows
on 5 August 2014 - 23:14 #728690
PH41's picture

ห้ามขายนี่ ห้ามเล่น ห้ามรีวิวป่าวครับ

ยังไม่ได้อาจจะต้อง save ไว้ก่อน 555

By: trufa
ContributorWindows PhoneAndroidWindows
on 5 August 2014 - 23:45 #728702
trufa's picture

อืม การชนะเกมนี้คือ อยู่ในอำนาจให้นานที่สุดและมีเงินเข้ากระเป๋าให้มากที่สุดสินะ

"เกมการเมือง" นี่มันเรื่องผลประโยชน์ล้วนๆ จริงๆ


Happiness only real when shared.

By: JackieNP
ContributorUbuntu
on 6 August 2014 - 00:22 #728717
JackieNP's picture

กลัวรีวิวถูกอุ้มจริงๆ


รักนะคะคนดีของฉัน

By: runnary
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 6 August 2014 - 00:29 #728720
runnary's picture

เกมเศรษฐีนิครับที่เค้าบอกว่าทำมาเพื่อคนไทย ไหงรู้สึกว่าเกมนี้มันทำมาเพื่อคนไทยมากกว่า

By: leonoinoi
AndroidUbuntuWindows
on 6 August 2014 - 00:34 #728724 Reply to:728720

+1 ซื้อครับ เกมนี้ทำมาเพื่อคนไทย 555+ ควรสนับสนุนให้คนไทย และเด็กไทยทุกคนได้เล่นครับ

By: Khow
Windows PhoneAndroid
on 6 August 2014 - 00:53 #728733

คือตัวเกมมันทำให้ ปจว. ของคนบางกลุ่มโดนอ่านออก ฟีเจอร์แต่ละอันหุๆ ลอกมาจากของจริงชัดๆ
แต่คนบางกลุ่มที่ว่าไม่แยกแยะว่ามันก็แค่เกมเองนะเหมือนอ่านนิยายแล้วแบนเพราะกลัวคนคิดตาม

By: xnone
AndroidWindows
on 6 August 2014 - 00:56 #728734

คำเตือนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มเติม

ข้อ 4 ห้ามเล่นเกม Tropico 5 ในประเทศไทย เพราะเป็นภัยแต่ความมั่นคงในประเทศ

By: obnetarena
Windows PhoneWindows
on 6 August 2014 - 01:54 #728750

จริง ๆ แล้วมันเหมือนเหตุการณ์ทางฝั่งยุโรปเลยที่ปฏิวัติจากระบอบกษัตริย์ เป็นประธานาธิบดี
แล้วถ้าผู้น้ำไม่ดี ก็จะถูกปฏิวัติต่ออีกรอบ หรือถ้าวางแผนกองกำลังไม่ดี อาจจะถูกทหารยึดอำนาจ

มิน่าอเมริกาให้งบทหารซะเยอะเลย

ซึ่งจริง ๆ เกมก็ไม่ได้จงใจเจาะจง ให้เกิดภัยต่อความมั่นคง แต่กลับสร้างผู้นำที่มีคุณภาพเสียมากกว่า ด้วยหลักเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ หลักการปกครอง
ผมเชื่อว่าคนที่เล่นเกมนี้จบจะเข้าใจผู้ถูกปกครองมากยิ่งขึ้น คือเราไม่ได้มีอำนาจ แต่อำนาจอยู่ที่ผู้ถูกปกครองแล้วส่งผ่านให้เราต่างหาก

ซึ่งผมว่าส่งผลดีต่อการทำงานเป็นทีมนะครับ เรื่องปกครองประเทศคงยาก (ไม่ใช่ทุกคนจะไปเล่นเการเมือง)
ถ้าเราเอาใจลูกทีมไม่ดี เค้าก็ตีตัวออกห่าง จะก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็ลำบาก
การสอนเป็นหนังสือมันน่าเบื่อแล้วไม่ค่อยอยากจำ แต่ถ้าเล่นเกม มันจะซึมซับเข้าสมองผู้เล่นทีละน้อย ๆ ผมว่าเราน่าจะได้ผู้นำที่ดีขึ้นมาจากเกมนี้นะ
เพราะจะเห็นว่าคอร์รัปชั่นอย่างเดียวก็โดนปฏิวัติได้ง่ายเหมือนกัน

By: Lenon
iPhone
on 6 August 2014 - 10:12 #728833 Reply to:728750

+1

แต่บางทีผู้ใหญ่ก็แยกแยะไม่ออกว่าอันไหนเกมส์แฝงไปด้วยคุณประโยชน์ อันไหนเกมส์บันดาลโทสะ(อย่างGTA) เป็นต้น

By: beersonic
AndroidWindows
on 6 August 2014 - 10:44 #728861 Reply to:728750

เป็นมุมมองที่ดีนะ ผมชอบ

By: mnobita
iPhoneWindows
on 6 August 2014 - 11:05 #728880 Reply to:728750
mnobita's picture

เห็นด้วยครับ

By: PaPaSEK
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 6 August 2014 - 12:02 #728933 Reply to:728750
PaPaSEK's picture

ปัญหาคือมัน "จริง" เกินไปครับ

ผมเคยคิดเงียบๆ อยู่คนเดียวนะ คือถ้าเรามองว่าการรัฐประหารครั้งนี้เป็นสิ่งที่ดี เป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นเพื่อปราบปรามความชั่วความร้าย

เราบรรจุลงตำราเรียนเลยดีมั้ย? เป็นแนวทางประชาธิปไตยแบบไทยๆ ไปเลย ให้ลูกหลานได้ปฏิบัติสืบกัน

By: obnetarena
Windows PhoneWindows
on 6 August 2014 - 14:01 #728978 Reply to:728933

เรื่องบรรจุ ผมคิดว่าสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบรรจุในตำราเรียน

แต่สิ่งที่ต้องมาคิดอีกคือ ควรบรรจุในระดับการศึกษาไหน ระดับป.โท ผมว่ายังไงก็ต้องมีบรรจุในวิชาเรียน แต่ในเชิงของกรณีศึกษาให้ตีความกันมากกว่าชี้นำว่าอย่างไหนถึงจะถูก

เพราะสุดท้ายแล้ว สังคมจะตีกรอบเองถ้ามันถูกมันดี มันจะคงอยู่แต่ถ้าไม่ดีมันจะถูกกำจัดไป

เกมนี้ก็เหมือนกัน ถ้าเราเล่นเกมดี (ปกครองเมืองดี) ค่าต่าง ๆ มันออกมาดี เราก็จะเล่นได้ต่อ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ค่าต่าง ๆ เลวร้ายก็จบเกม

By: tekkasit
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 6 August 2014 - 15:17 #729017 Reply to:728933
tekkasit's picture

เอาเข้าจริง คนจำนวนมากยังศึกษาประวัติศาสตร์/การเมืองแบบวิเคราะห์ไม่เป็น เป็นแบบท่องทำ ไม่ได้ตั้งคำถามกับประวัติศาสตร์ที่"ชำระ"แล้ว ว่ามีความจริงเจือปนแค่ไหน แล้วมันสมเหตุสมผลหรือไม่

ยิ่งประวัติศาสตร์ที่ไกล้ตัวอย่าง กรณี 6 ตุลา 2519 ถามจริงๆ ว่าเขียนลงตำราเรียนถึงย่อหน้ากันไหม? แล้วพวกเบี้ยอย่างเราๆ ท่านๆ ก็ก้มหน้าก้มตาสมานฉันท์กันต่อไป

By: hisoft
ContributorWindows PhoneWindows
on 6 August 2014 - 18:11 #729102 Reply to:729017
hisoft's picture

คนจำนวนมากยังศึกษาประวัติศาสตร์/การเมืองแบบวิเคราะห์ไม่เป็น เป็นแบบท่องทำ ไม่ได้ตั้งคำถาม

ผมว่าไม่ใช่แค่เรื่องประวัติศาสตร์ล่ะครับ แต่เกือบทุกเรื่องนี่แหละ

By: zinazisc
Windows PhoneAndroid
on 7 August 2014 - 21:22 #729578 Reply to:728933
zinazisc's picture

ปัญหาคือ ไม่ได้คิดแบบนั้นกันทุกคนเนี่ยสิครับ ไม่ว่าจะทำอะไร ออกมาแนวไหน มันก็ต้องมีเสียงแตกเสียงต่าง วิธีการโวตก็พอมีฝั่งไหนแพ้ก็จะหาว่าอีกฝั่งโกง ก็เลยต้องเอาปืนมาจี้ให้เห็นตรงกันเนี่ยแหละครับ แล้วสรุปมันจะดีไหม ผมก็ไม่ทราบได้เหมือนกัน

By: PaPaSEK
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 7 August 2014 - 21:43 #729585 Reply to:729578
PaPaSEK's picture

ผมว่าเราควรลงไปเลยครับ บรรจุไปเลยว่าท่านประยุทธ์เป็นรัฐบุรุษ ต่อไปใครอยากเป็นรัฐบุรุษก็ทำรัฐประหารแล้วตั้งตนเป็นรัฐาธิปัตย์ ดีจะตาย

By: zinazisc
Windows PhoneAndroid
on 11 August 2014 - 15:11 #730430 Reply to:729585
zinazisc's picture

หาปุ่มกด like ไม่เจอครับ 5555

By: gudgee
iPhoneAndroidWindows
on 6 August 2014 - 03:03 #728771
gudgee's picture

รอภาคเสริมเทวดากับซาตาน ค่อยเล่นครับ ยังไม่สมจริง

By: Aoun
AndroidWindows
on 6 August 2014 - 08:14 #728792

ดูแล้วแรงกว่า 3นิ้วกะกินแซนด์วิช ตรงไหน
แต่รู้สึกว่า คราวนี้ วธ. ทำงานเร็วดีจัง (ผิดปกติ)
ตอนผู้รีวิว เลือกคืนความสุข ใช้เพลงอะไรประกอบ

By: kingrpg
AndroidWindows
on 6 August 2014 - 08:22 #728793

แบนเกมนี้นี่ไวจัง แต่เกมอื่นยังมีให้โหลดแบบเถื่อนกันเกลื่อน ไม่เห็นจะทำอะไร

By: jane
AndroidUbuntu
on 6 August 2014 - 09:44 #728818
jane's picture

ในเนื้อเรื่อง ถ้ามีโครงการจำนำข้าวด้วย ก็น่าจะทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ จงรักภักดีต่อรัฐบาล

By: tk719
iPhoneBlackberrySymbianIn Love
on 6 August 2014 - 10:41 #728860 Reply to:728818

ก็มีการชดเชยรายได้เกษตรกรนี่ครับ

By: gudgee
iPhoneAndroidWindows
on 6 August 2014 - 10:57 #728875 Reply to:728818
gudgee's picture

ประชาชนส่วนใหญ่ ไม่ควรจะได้เลือกว่าจะภักดีฝ่ายใดครับ ปกครองยาก ควรเลือกให้เลย หมายถึงในเกมส์นะครับ

By: inote
iPhone
on 6 August 2014 - 14:43 #729004 Reply to:728818

แถมเงินที่เอาไปละลายน้ำกับจำนำเข้าก็มาจากคนชั้นกลางซะส่วนใหญ่ด้วย เป้าหมายรองคือทำให้คนชั้นกลางจนลงเพราะคอนเซ็ปคือ "คนโง่กับคนจนปกครองง่าย" #แมวพิมพ์ๆ #แมวดันฉลาดรู้ทัน

By: WattZ
AndroidRed HatSymbianWindows
on 6 August 2014 - 15:12 #729014 Reply to:729004
WattZ's picture

เห็นด้วยครับ "คนโง่กับคนจนปกครองง่าย"
โดยเฉพาะเรื่องคนโง่

By: crucifier
iPhoneAndroidUbuntu
on 6 August 2014 - 10:22 #728846

อะไรที่มันไม่ดีเราก็อย่าไปแตะต้องมันเลยครัช

By: btoy
ContributorAndroidWindows
on 6 August 2014 - 10:51 #728868
btoy's picture

อืม ผมพอเข้าใจแล้วล่ะว่าทำไมถึงรีบมาแบนเกมนี้ เพราะมันสะท้อนความจริงเยอะเลย 555

จริงๆบ้านเรามันจะก้าวต่อไปได้ มันต้องเริ่มจากการยอมรับความจริง แต่ก็นะ


..: เรื่อยไป

By: zipper
ContributorAndroid
on 6 August 2014 - 12:12 #728944

จริงๆ แล้วถ้าปรับดีๆ เกมนี้เอามาสอนเรื่องการปกครองได้เลยนะ ถ้าปรับเป็นภาษาไทยแล้วเอามาสอนเด็ก น่าจะง่ายต่อการเรียนของเด็กๆ ว่าการปกครองมันเป็นยังไง การเมืองมันเป็นยังไง ให้เด็กเรียนรู้ในเกม ลองทำโน่นทำนี่แล้วให้เห็นผลว่ามันเป็นยังไง มันก็ยังดีกว่าให้เห็นของจริงนะ และมันก็เห็นผลของการกระทำเร็วกว่าของจริงด้วย

By: obnetarena
Windows PhoneWindows
on 6 August 2014 - 14:04 #728982 Reply to:728944

และที่สำคัญ การคอร์รัปชันก็เหมือนจริง คือทำแล้วมันสบายเรา แต่ก็มีโอกาสที่ประชาชนจะไม่พอใจ
แต่สุดท้ายแล้วก็ยังเปิดโอกาสให้คอร์รัปชันได้อยู่ดี และประชาชนก็ยังพึงพอใจ หากคอร์รัปชันน้อย ๆ
ซึ่งเหตุผลการแบนถ้าใช้ตรงนี้ผมว่ามันยังโอเคกว่านะครับ

By: PowerBerry
Android
on 6 August 2014 - 12:37 #728953

กระแสดีแบบนี้เดี๋ยวมี DLC พิเศษแน่ๆ

By: IceCreamMisha
iPhoneUbuntuWindows
on 6 August 2014 - 15:07 #729011

น่าจะมี mardi gras ในไทยนะ คืนความสุขให้สุดๆ ไปเลย ผมจะเหมาซื้อ สร้อยลูกปัดมาเยอะๆเลย

By: GooEng
ContributorWindows PhoneAndroidUbuntu
on 6 August 2014 - 16:20 #729045
GooEng's picture

การเพิ่มคะแนนเสียง เกมส์มีให้เลือกทำแค่หนึ่ง แต่ชีวิตจริงทำทุกข้อนะคร้าบ


คำตอบของข้า คือ ประกาศิต

By: melloz
iPhone
on 6 August 2014 - 18:25 #729111
melloz's picture

เล่นแล้ว ตาสว่าง เลย นะ

หมายถึง เล่นตั้งแต่ ค่ำ จนถึง เช้า จนตาสว่าง เลย

By: hisoft
ContributorWindows PhoneWindows
on 6 August 2014 - 20:25 #729137 Reply to:729111
hisoft's picture

อันนั้นเรียกสว่างคาตาแล้วล่ะครับ - -"

By: giogio
Android
on 6 August 2014 - 21:27 #729165
giogio's picture

เกมส์นี้ทักษินหรือเสื้อแดงสนุบสนุนงบสร้างป่าววะเนี่ย ว่าแต่มีบทผู้นำที่ช่วงแรกได้รับเสียงสนับสนุนจากคนส่วนใหญ่ในประเทศจนเข้าสู่อำนาจ แต่เริ่มหลงระเริงไปกับอำนาจแทบจะเบ็ดเสร็จในมือ เริ่มซื้อคนในตำแหน่งสำคัญๆมาอยู่พวกตัวเอง เริ่มมองเห็นประโยชน์ส่วนตนกับพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ของชาติ เริ่มใช้อำนาจในการกดขี่ฝ่ายที่พยามยามมาตรวจสอบหรือฝ่ายต่อต้าน จนสุดท้ายประชาชนเป็นล้านออกมาขับไล่ มีมั่งมั้ยเกมส์แนวนี้ จะได้หามาเล่นมั่ง เล่นคู่กับเกมส์นี้ด้วยน่าจะสนุก เหอๆ

By: Elysium
ContributorWindows PhoneSymbianWindows
on 6 August 2014 - 21:50 #729181 Reply to:729165
Elysium's picture

ไม่น่าจะถึงขนาดนั้นครับ ^_^


คนขี้ลืม | คนบ้าเกม | คนเหงาๆ

By: leonoinoi
AndroidUbuntuWindows
on 6 August 2014 - 22:22 #729196 Reply to:729165

ก็เกมนี้ละครับ มี 2 ฝ่าย ที่คุณบรรยายมา มันน่าจะเป็น propaganda ของฝ่ายเผด็จการ (เผด็จการทั้งโลกคล้ายกันหมดนะ เท่าที่ดูเขายังไม่เอาเมืองไทย ล่าสุดเข้าไปในเกมเลย)

By: McKay
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 7 August 2014 - 01:59 #729280 Reply to:729165
McKay's picture

หายใจเป็นทักษิณเลยนะครับ แหม่


Russia is just nazi who accuse the others for being nazi.

By: skycreeper
iPhoneBlackberryUbuntu
on 7 August 2014 - 06:00 #729300 Reply to:729165

ใช่ครับ ทักษิณซื้อค่ายเกมนี้ไปแล้วครับ ติดตามข่าวบ้าง

By: Khow
Windows PhoneAndroid
on 7 August 2014 - 08:26 #729312 Reply to:729165

ก็คิดได้แค่นี้ประเทศมันถึงได้เป็นแบบนี้
ถ้าลองศึกษาประวัติการเมืองการปกครองของประเทศทางยุโรป จะรู้เลยว่าเกมนี้ไปเอาฟีเจอร์พวกนี้มาจากไหน
สมควรที่คนเขาจะเหน็บว่ากะลาจริงๆ(บ่นๆ)
ความรู้ในห้องสมุดมี google มีเปิดอ่านบ้างครับ
แล้วจะรู้ว่าประเทศเราถอยหลังไป 100 กว่าปี
เพราะเกมนี้มันอิงการปกครองเมือหลายร้อยปีที่แล้วยันถึงปัจจุบัน
หนังสือวิชาสังคมของประเทศไทยมันสอนแต่เรื่องในส่วนแคบๆพอมานั่งอ่านของประเทศอื่นเลยรู้ว่าว่าตนเองอยู่ในกะลาจริงๆ
บางคนนี่สมองมีแต่ทักษิณๆจริงๆ เห็นแล้วปลงกับอนาคตของชาติ คิดไม่เป็น แยกแยะไม่ได้ วิเคราะห์ไม่ออก
เกมนี้มันมีใส่เรื่องการโฆษณาชวนเชื่อให้ดูด้วยว่า โฆษณาชวนเชื่อแล้วประชาชนจะเป็นอย่างไร
ที่อเมริกาก็เคยมีเรื่องแบบนี้ แต่เกิดขึ้นเมื่อสองร้อยกว่าปีก่อน
ผมศึกษาไปๆมาๆ กลายเป็นประเทศไทยนี่ล้าหลังกว่าเขา100-200ปีเลยหรือเนี่ยเรื่องที่เกิดเมื่อสองร้อยปีที่แล้วเพิ่งมาเกิดเอาตอนนี้

By: pepporony
ContributorAndroid
on 7 August 2014 - 09:26 #729332 Reply to:729165

เริ่มขึ้นมาด้วยทักษิณ

ทำไมพอมากลางๆมันกลายเป็นพูดถึงสถานการณ์ตอนนี้ครับ 555

By: PaPaSEK
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 7 August 2014 - 09:45 #729337 Reply to:729165
PaPaSEK's picture

ได้ทักษิณขึ้นเป็นผู้นำเถอะครับ เพราะรู้สึกว่าทักษิณจะมีศักยภาพสูงมาก ถ้าทักษิณได้เป็น "ทั่นผู้นำ" แล้ว รับรองว่าเราจะกลายเป็นมหาอำนาจครับ

ซื้ออเมริกา อังกฤษ ทักษิณทำมาหมดแล้ว เกมขายทั่วโลกแต่ทักษิณยอมลงทุนเพื่อให้มี content เสียดสีเฉพาะกลุ่ม

ทักษิณกล้าลงทุนขนาดนี้ และสามารถเจรจาให้ค่ายเกมทำได้ถึงเพียงนี้ แม้แต่โอบามายังทำไม่ได้ ... ให้ทักษิณเป็นๆ ไปเถอะครับ

By: YF-01
AndroidUbuntu
on 7 August 2014 - 16:24 #729501 Reply to:729337

ก่อตั้ง Earth Federation แล้วส่งคนไปตั้งอาณานิคมบนอวกาศยังได้เลยสินะครับ

By: PaPaSEK
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 7 August 2014 - 18:31 #729540 Reply to:729501
PaPaSEK's picture

ไม่ได้ครับ กลัว new-type ทักษิณต้องซื้อ new-type ก่อน

By: HMage
AndroidWindows
on 8 August 2014 - 10:27 #729711 Reply to:729337

เขาซื้อได้ทั้งโลก แต่ซื้อผมไม่ได้หรอก ... เพราะผมไม่มีอะไรไปขายเขา

By: PaPaSEK
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 8 August 2014 - 11:01 #729726 Reply to:729711
PaPaSEK's picture

ผมขายหน้า

By: hisoft
ContributorWindows PhoneWindows
on 9 August 2014 - 17:50 #730051 Reply to:729726
hisoft's picture

ที่เค้าเรียกว่า ขายหน้าเอาผ้ารอดสินะครับ

By: Elysium
ContributorWindows PhoneSymbianWindows
on 9 August 2014 - 19:25 #730069 Reply to:730051
Elysium's picture

ผมรู้สึกเสียใจจริงๆ เสียใจที่สุด ...ผมจะเล่นแล้วมุกนี้ แต่ก็ยั้งไว้ ทำไมนะ


คนขี้ลืม | คนบ้าเกม | คนเหงาๆ

By: hisoft
ContributorWindows PhoneWindows
on 9 August 2014 - 19:31 #730071 Reply to:730069
hisoft's picture

โบราณว่าอายได้ ด้านอดครับ

By: PaPaSEK
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 10 August 2014 - 21:55 #730283 Reply to:730071
PaPaSEK's picture

ถูกต้องครับ แม้จะรู้ว่าไม่ฮาแต่ขอให้ให้ได้เล่นไว้ก่ิอน ชนะครับ

By: plawanja
Android
on 7 August 2014 - 20:58 #729573 Reply to:729165
plawanja's picture

bias เกินไปละครับ ไม่ได้รู้อะไรเลย ที่แท้น้องสาวเป็นคนซื้อตะหาก :-p

ผมว่ามาทำโพลกันดีกว่าว่าพรุ่งนี้จะยังเข้า bn ได้เป็นปกติหรือเปล่า //เผ่น

By: giogio
Android
on 8 August 2014 - 01:06 #729633 Reply to:729165
giogio's picture

แวะเข้ามาดูเห็นต่ิงทักษิญเข้ามาดิ้นกันใหญ่ ไหนพวกเสื้อแดงชอบแขวะพวกเสื้อเหลืองหรือกปปส.นักนี่ว่ารับความคิดต่างไม่ได้ พอเจอคนที่คิดต่างกับเสื้อแดงเลยดิ้นเองซะงั้น ย้อนแยงสับปรับนะครับ

"เกมส์นี้ทักษินหรือเสื้อแดงสนุบสนุนงบสร้างป่าววะเนี่ย" -- คำประชดตรงนี้ผมยังยืนยันตามความหมายที่สื่อ เมื่อตอนแรกได้ข่าวที่พาดหัวตามนสพ.หรือแชร์รัวๆตามเนท ชาวเน็ทไทยก็ก่นด่ากันไปก่อนโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้หรอกว่าเหตุผลหลักๆอะไรที่ทำให้เค้าแบน ผมก็คิดเช่นกันว่าเพราะเอาตัวร้ายเป็นทหารเลยโดนแบน แต่พอมาอ่านบทความรีวิวเกมส์ที่ลงลึกถึงรายละเอียด จะมีเนื้อหาที่ส่อเสียดที่จะไปหมิ่นด่าว่าพระราชา แถมยังให้คนเล่นตั้งชื่อราชาได้อีก ตรงนี้สามารถเอามาใช้เป็นเครื่องมือแบบนึงในการปลูกฝังความคิด propaganda ของคนที่มีความคิดล้มเจ้าได้เลย

มีบางท่านตอบกลับผมว่าเนื้อหาที่ผมเสนอเพิ่มเข้ามาว่าขอเป็นฝ่ายล้มรัฐบาลชั่วบ้างมีมั้ย คุณ leonoinoi ตอบว่ามี โดยเนื้อหาที่ผมเสนอมาเป็น propaganda ของฝ่ายเผด็จการ ผมอยากบอกว่าเนื้อหาแคมเปนจ์เกมส์นี้มันคือ propaganda ที่ฝ่ายเสื้อแดงเค้าใช้โจมตีอีกฝ่ายแบบเป๊ะๆเลย นั่นเลยเป็นที่มาของคำพูดว่า "ทักษิญสนับสนุนให้สร้างเกมส์นี้ป่าวเนี่ยยยย"

คุณ "Know" กล่าวหาว่าผมอยู่ในกะลา ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าในเวปนี้เค้าอนุญาตให้ด่าคนอื่นแบบนี้ได้หรือไม่(แต่อนุมานว่าคงไม่เป็นอะไรเพราะคุณก็สามารถทำได้และยังอยู่ปกติสุขดี) ผมไม่แปลกใจหรอกครับที่คุณว่าผมแบบนี้ แต่ผมก็อยากบอกคุณว่าคุณก็ถูก "กะลาสีแดง" ครอบอยู่เช่นกัน ผมเจอบ่อยครับเพราะผมมีเพื่อนเสื้อแดงเยอะ (กปปส. ก็เยอะเช่นกัน) และหลายคนปิดหูปิดตาปิดปาก และปิดใจตัวเองไม่ยอมรับรู้ถึงความจริงอีกด้าน ความรู้สึกของอีกฝ่าย ปิดความคิดตัวเองจากการยอมรับความคิดของผู้อื่นตั้งแต่ก่อนที่ทหารจะมาปิดให้คุณซะอีก

ประเทศเราชิบหายมาเยอะแล้วครับเพราะความคิดสุดโต่งสองฝ่ายมาทะเลาะกัน เอาจริงๆผมไม่เชื่อมั่นเท่าไหร่หรอกว่าเราจะสามารถกลับมาปรองดองกันได้ ผมเชื่อไปแล้วว่าเราน่าจะได้ฆ่ากันทั้งประเทศ หากยังไม่ยอมลดทิถิคำพูดผมก็จะกลายเป็นจริงขึ้นมาเอง พวกคุณอยากไปถึงตรงนั้นมั้ย หรือตอนนี้ที่เราน่าจะพอมีโอกาสให้กลับมาเหมือนไทยสมัยหลายปีก่อนหน้านี้พวกคุณจะคว้าโอกาสตรงนี้ไว้มั้ย ลองเปิดใจแล้วคิดดูครับ สวัสดี

By: Architec
ContributorWindows PhoneAndroidWindows
on 8 August 2014 - 02:39 #729651 Reply to:729633

คือคุณจะบอกว่ารู้ทั้งคู่ แต่ตั้งธงเอียงขวาเลยว่างั้น?

ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงคงให้แบนเกม StrongHold Crusader, Democarcy 2 ด้วยดีไหมครับ? จะได้ขวาจัดให้สมใจอยากเลย

By: Khow
Windows PhoneAndroid
on 8 August 2014 - 03:06 #729654 Reply to:729633

คิดต่างเป็นเสื้อแดงเลยเหรอครับ
ผมน่ะตอนเช้าโดนด่าว่าเป็นแดงตอนบ่ายโดนด่าว่าเป็นเหลืองครับ
ผมบอกมันผมสีดำ เพราะโดนป้ายสีซะครบแล้วว่างๆลองเอาสีผสมกันดูเล่นๆครับว่าได้สีอะไร
โลกนี้มันไม่ได้มีแค่แดงกับเหลืองครับ สมองคุณไปหมดแล้ว
ผมมีเพื่อนทุกสีล่ะและผมไม่สนใจทักษิณหรอกแต่ผมรำคาญพวกแบบคุณนี่แหละเอะอะทักษิณหมด ต่อไปคิดอะไรไม่ออกด่าทักษิณไว้ก่อนความคิดแบบนี้มันสิ้นคิดครับ

ส่วนที่ผมพูดว่า สมควรแหละที่โดนคนอื่นเขาว่าเป็นกะลา
ลองคิดดีๆว่ามันเป็นคำด่าหรือคำเปรียบเปรย
ผมไม่ได้ว่าคุณอยู่ในกะลาแต่ผมบอกว่า มิน่าล่ะเขาถึงด่าว่าคุณเป็นกะลา
พิจารณาเอาเองว่าผมด่าว่าคุณอยู่ในกะลา หรือว่าตรรกะของคุณมันทำให้เป็นแบบนั้น

คนที่สุดโต่งนะคุณไม่ใช่ผม ส่วนเรื่องปรองดองเนี่ยมันเป็นมโนไปกันเองมากกว่า
คนมันจะอยู่ร่วมกันได้มันต้องมาคุยกันปรับความเข้าใจกัน แต่เอาคนมาห้ามว่าห้ามทะเลาะกันนะ มันไม่ใช่การแก้ปัญหามันเป็นการหนีปัญหา ต้นเหตุของปัญหามันยังอยู่

การแก้ปัญหาของทหารในปัจจุบันมันเป็นเหมือนเอาเด็กมาแก้ปัญหา เอาปัญหาไปซุกไว้ใต้พรม
คิดง่ายๆคนมันจะเลิกทะเลาะกันได้ไงตราบใดที่ไม่แก้ที่ต้นตอของปัญหา
คนที่ไม่เปิดใจมันคุณครับ มองมองปัญหาจากด้านนอกมันเห็นชัดกว่าคนที่อยู่ในปัญหาที่เหมือนคลุกอยู่ในฝุ่นแล้วมันบังตามองอะไรไม่เห็น

ความคิดของคุณในหัวมันมีแต่เรื่องล้มเจ้า เจ้าไม่ล้มเพราะพวกล้มเจ้าหรอกครับแต่จะล้มเพราะพวกคลั่งเจ้าแล้วโหนเจ้านี่แหละ
ผมจะบอกให้พวกคลั่งเจ้าบางคนนั่นแหละที่ทำลายเจ้าเสียเอง
เหมือนคุณบอกว่ารักพ่อแม่ตัวเอง แต่เวลาไปตีกับคนอื่นเอาพ่อแม่ตนเองมาอ้างไหม
ในสังคมไทยมีเยอะต่อยสู้เขาไม่ได้พูดไปได้ว่าไปตีไปต่อยกับพ่อแม่ตูไหม (แกก่อเรื่องเองยังหาเรื่องให้พ่อแม่ตนเองอีกเป็นบุตรที่เอ่อ...)
อยากให้คนอื่นเคารพพ่อแม่ตนเองแต่เวลาไประรานคนอื่นเอาชื่อพ่อแม่ตนเองมาอ้าง
คนที่เขารักพ่อกับแม่จริงๆเขาไม่ทำหรอกครับ คนที่ทำก็ทำลายพ่อแม่ตนเองดีๆนี่แหละ

By: McKay
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 8 August 2014 - 03:24 #729655 Reply to:729654
McKay's picture

+1

คำพูดดูดี๊ดี แต่การกระทำมัน..

ก็แค่เกลียด(รัก?)ทักษิณเข้าไส้ เลยดึงเจ้าลงต่ำเพื่อหลอกตัวเองให้คิดว่าสิ่งที่ทำมัน'ถูกต้องแล้ว ดีแล้ว' หรือเปล่า? :))


Russia is just nazi who accuse the others for being nazi.

By: Khow
Windows PhoneAndroid
on 8 August 2014 - 04:39 #729659 Reply to:729655

ผมเองก็เบื่อครับพวกอ้างว่ามีคนล้มเจ้า เผลอๆตัวเขาเองนั่นแหละที่ล้มเจ้า
ถ้ารักเจ้าอย่าดึงเจ้าลงมาต่ำครับ

ใครเกลียดทักษิณก็เกลียดไปแต่เกลียดทักษิณแล้วลากเจ้ามาอ้างนี่การกระทำแบบนี้ใช้ไม่ได้ครับ
ส่วนเรื่องทหาร ทหารหลอกคนอื่นได้แต่หลอกทหารด้วยกันไม่ได้หรอก
นักกฎหมายก็เหมือนกันหลอกคนอื่นได้แต่หลอกนักกฎหมายด้วยกันไม่ได้
เรื่องปราบทุจริตก็เป็นไปไม่ได้ในเมื่อตัวคนตรวจสอบเองยังกินเงินกับ GT200 อยู่เลย
มีใครกล้าไปตรวจสอบบ้าง ผมจะบอกให้นะว่ากระทรวงที่ทุจริตมากที่สุดคือกลาโหมรองลงมาคือกระทรวงศึกษาธิการแล้วกลาโหมนี่ตรวจสอบไม่ได้ด้วยนะใครตรวจสอบเจอปืน

ส่วนเรื่องทุจริตวงในของทหารนี่รู้ตั้งแต่ก่อนปี 49 แล้วครับเข้าไปเห็นกระบวนการก็มี แต่มันแย่ตรงทำอะไรไม่ได้มันไม่ปลอดภัยกับชีวิตผม

By: giogio
Android
on 8 August 2014 - 05:58 #729660 Reply to:729659
giogio's picture

ผมไปด่าทักษิณตอนไหน หรือผมแซวเค้าแขวะเค้าไม่ได้ ? ประชดมั่งไม่ได้ ? หรือคุณตีความภาษาไทยไม่แตกฉานจนตีความคำว่า “ประชด” ไม่ออก แล้วไอ้วลีว่า “ทักษิญซื้อไปแล้ว” เนี่ยผมเห็นเค้าใช้กันเกร่อจนเรารู้กันหมดแล้วว่าเป็นคำประชด แต่คุณกลับมาว่าผมมาติดใจไม่พอใจผมงี้เหรอ แล้วผมได้อธิบายย้ำครั้งที่สองแล้วว่าเป็นคำประชด แต่คุณยังติดใจ หรือคุณเป็นติ่งทักษิญจริง ?

คุณมีความคิดของคุณ ผมมีความคิดของผม เราทั้งคู่มีกรอบความคิดของตัวเองทั้งคู่ คุณมั่นใจมาจากไหนว่ากรอบความติดของคุณมัน absolute ที่สุดจนสามารถตัดสินได้ว่าคนอื่นที่คิดแบบนี้มันอยู่ใน “กะลา” ทั้งๆที่กรอบความคิดของคุณก็คือกะลาของคุณเองเช่นกัน

เรื่องแก้ปัญหาผมก็เห็นด้วยกับคุณเรื่องปรองดองแก้ด้วยการห้ามตีกันมันยังไม่จบเพราะไม่ได้แก้ที่ต้นตอของตัวปัญหา แต่ถามหน่อยกว่าก่อนมาถึงจุดนี้ มันมีฝ่ายไหนยอมคุยกันมั่งมั้ย มีแต่ทะเลาะกันแจกกระสุนใส่กัน แต่ละฝั่งถือทิฐิไม่ยอมคุยกันไม่ยอมกัน สุดท้ายจะผิดที่ผมพูดมั้ยว่าคงได้ฆ่ากันเองแหงๆ ผมพยายามพูดให้เห็นภาพถึงความเสียหายถ้าต่างฝ่ายต่างสุดโต่งและเสนอแนะว่าน่าจะใช้โอกาสนี้มาคุยกันจริงๆซะที แต่คุณบอกว่าผมสุดโต่ง ? ผมว่าคุณอ่านความเห็นของผมด้วยอารมณ์และอคติหรือเปล่าถึงได้ตีความได้อย่างนี้

แล้วประเด็นล้มเจ้า นี่คุณได้อ่านที่เค้าเขียนมามั้ยว่ามีฟีเจอร์นี้ ถ้ายังไม่อ่านกรุณากลับไปอ่านมาใหม่แล้วค่อยมาอ่านเมนท์ผมใหม่ หรือถ้าหากอ่านไม่พบผมจะยกตัวอย่างมาให้ดูก็ได้ ในรีวิวเขียนไว้ว่า “บางครั้งฝ่ายนักปฏิวัติก็จะต้องการให้เราหมิ่นราชวงศ์...” และเนื้อเรื่องเช่น “อย่างไรก็ตาม ทางราชวงศ์นั้นก็ไม่ได้ปกครองให้ราษฎรมีความสุขมากเท่าไหร่...” และตัวเกมส์เพล์ของเกมส์นี่ไงผมถึงได้พูดว่าตรงนี้สามารถเอามาใช้เป็นเครื่องมือปลูกฝังความคิดได้เลย และน่าจะเป็นที่มาของการโดนแบนซะมากกว่าประเด็นเรื่องทหารเป็นตัวร้ายซะอีก ไม่ทราบว่าผมไปโหนเจ้าตอนไหน? หรือเอะอะๆก็ร้องคลั่งเจ้าๆ ? หรือไม่รู้อยู่ดีว่าเกมส์นี้มันมีฟีเจอร์นี้ ?

คุณอ่านไม่ได้ศัพท์แต่จับมากระเดียด อ่านความคิดคนอื่นแล้วพยายามยัดเยียดกรอบของตัวเองมาเทียบ เมนท์ก่อนผมพยายามตอบแยกย่อหน้าเพื่อให้อ่านแยกประเด็นได้แต่นี่คุณรวมประเด็นทุกอย่างไว้ด้วยกันหมดเลย และพอไม่พอใจก็ด่าว่าคนอื่นว่า “สมองไปหมดแล้ว” ผมว่าคุณก็ไปเช็คสมองตัวเองมั่งเถอะว่าชอบเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่และเหยียดคนที่เห็นต่างหรือเปล่า ซึ่งผมก็เจอมาเยอะพวกแบบนี้

By: McKay
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 8 August 2014 - 07:10 #729667 Reply to:729660
McKay's picture

Come on, your words may mean something but your actions prove otherwise.

Might as well ask google to remove yourself, perhaps?


Russia is just nazi who accuse the others for being nazi.

By: Khow
Windows PhoneAndroid
on 9 August 2014 - 06:41 #729673 Reply to:729660

เขาตีความตามความคิดของคุณนั่นแหละ
ตั้งแต่ไปยัดเยียดสีให้คนอื่นแล้ว ไม่รู้ตัวอีก
หมิ่นราชวงศ์ในเกมนั่นน่ะราชวงศ์ของประเทศไหนครับ
ในเกมมันเรื่องสมมติล้วนๆ มันก็คือเกม เพียงแต่มันไปเอาประวัติศาสตร์มาใช้เท่านั้นเอง
แล้วคิดว่าคนมันจะมานั่งหมิ่นราชวงศ์กันในเกมเหรอครับ คนมันจะด่ากันในห้องน้ำมันก็ด่าได้
คุณพูดยังกับว่าคนเราแยกแยะไม่ออก เกมมันก็คือเกมเหมือน GTA IV นั่นแหละ
สงสัยจะแยกโลกจริงกับเกมไม่ออก

ผมถึงได้บอกว่าสมองไปหมดแล้ว
คิดต่างน่ะคิดได้แต่คิดต่างแต่วางตรรกะมาวิบัติก็ย่อมจะถูกด่าเป็นธรรมดา คนพวกนี้ไม่ค่อยจะจำ
ส่วนเรื่องฆ่ากันเองผมไม่มีเวลาไปทำเรื่องแบบนั้นหรอกครับไร้สาระ
ชีวิตคุณคงไม่เคยอยู่กับทุกสีแบบจริงๆจังๆสินะ
กระทรวงน่ะแบนเกมแบบไร้สาระมาหลายทีแล้ว
ก่อนที่จะด่าผมคุณไม่ลองถามคนอื่นดูหรือครับว่าทำไมเขาไม่เห็นด้วยกับคุณ
สมควรที่จะพูดแหละว่าสมองไปหมดแล้ว

ปกติผมเป็นคนที่มีแนวคิดเป็นของตนเองจะเห็นแย้งกับคนปกติก็คงไม่แปลก
ผมก็พูดแบบนี้มาตั้งแต่เรื่องปรองดอง และผมก็พูดเหมือนเดิม
แต่สำหรับคุณทำไมทุกคนถึงมองคุณไปในทางเดียวกันหมด ผมเองยังหน่ายใจเลย
ยิ่งเห็นคุณพูดเรื่องล้มเจ้าก่อนหน้านี้ผมยิ่งเข้าใจว่าคุณไม่ได้รู้เรื่องอะไรเล่นอ่านแต่ข่าว
แต่ไม่เคยลงไปดูในแง่ความเป็นจริงเลยอยู่แต่บนหอคอยงาช้าง
มันยังมีเรื่องอีกมากที่มันไม่มีในข่าว

ลักษณะการตอบของคุณมันเข้าข่ายแถมากกว่าคิดต่างนะ

By: Khow
Windows PhoneAndroid
on 8 August 2014 - 03:20 #729656 Reply to:729633

ว่างๆก็ลองศึกษาประวัติศาสตร์ในประเทศทางยุโรปดูนะครับว่าในประเทศที่สถาบันถูกล้มนั้นถูกล้มมาจากฝ่ายล้มเจ้าหรือฝ่าย ขุนนางที่โหนเจ้ากันแน่ที่ทำให้มันเกิด ที่ใช้คำว่าขุนนางเพราะสมัยนั้นมีระบบขุนนางอยู่
ดูจากความคิดเห็นของคุณแล้วแสดงว่า ไม่เคยศึกษาประวัติศาสตร์พวกนี้เลย
ในต่างประเทศเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนกรุงรัตนโกสินทร์อีก
เขาบันทึกไว้หมด เพิ่งจะมีในบ้านเราแสดงว่าบ้านเรานี่ล้าหลังไปกว่า100ปีเลยทีเดียว
คนที่ปิดความคิดน่ะมันคุณครับไม่ใช่ผมหรอก เวลาผมอ่านข่าวผมไม่ได้เชื่อเลยตามข่าว แต่คิดไปถึงว่าทำไมมันจึงเป็นแบบนั้นแล้วข่าวมันน่าจริงหรือหลอก
เรื่องที่คุณพิมพ์ๆมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มาจากการโฆษณาชวนเชื่อล้วนๆ
แต่ถ้ามองทะลุไปถึงความเป็นจริงปัญหาทั้งหมดมันมาจากนิสัยของคนไทยเองนั่นแหละ
ถ้าคุณเคยไดยินประโยคที่ว่า ทำดีได้แต่อย่าเด่นจะเป็นภัย จะรู้เลย
ต้นเหตุของปัญหามันก็มาจากความอิจฉาริษยานี่แหละ แต่ไม่พูดกันตรงๆ

ส่วนเรื่องที่บอกว่าอยากให้คนไทยกลับมาเหมือนเก่าผมว่าฝันไปเถอะครับตราบใดที่แก้ปัญหาที่ปลายเหตุแบบนี้
เอาง่ายๆแค่บ้านใกล้ๆทะเลาะกัน ยังแก้ปัญหาไม่ได้ แต่จะมาบอกว่าให้หยุดพูดหยุดทำ มันไม่มีทางหยุดคนไม่ให้คิดได้หรอก

By: mk
FounderAndroid
on 8 August 2014 - 08:41 #729676 Reply to:729633
mk's picture

ถูกแบนเพราะ "ความคิดสุดโต่ง" จนประเทศจะชิปหายครับ

By: PaPaSEK
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 8 August 2014 - 08:56 #729678 Reply to:729676
PaPaSEK's picture

อันนี้ฮาครับ แบนความคิดสุดโต่งด้วยแนวคิดสุดโต่ง .... จริงๆ น่าจะใช้คำว่า "โลกถึงกาลปาวสาน" นะ ฮ่า ฮ่า

By: Elysium
ContributorWindows PhoneSymbianWindows
on 8 August 2014 - 10:26 #729710 Reply to:729676
Elysium's picture

ชิปหาย > ฉิบหาย

^_^


คนขี้ลืม | คนบ้าเกม | คนเหงาๆ

By: leonoinoi
AndroidUbuntuWindows
on 8 August 2014 - 13:51 #729733 Reply to:729633

ดูเหมือนคุณมั่นใจจังนะครับ ว่าตัวเองไม่ถูก propaganda จริง ๆ ก็ถูกของคุณนะว่ามันอาจเป็น propaganda อีกฝ่าย แต่ผมมีหลักฐานยืนยันได้ว่าใครทำ propaganda กันแน่ ขึ้นชื่อว่า propaganda ก็เหมือนโฆษณาชวนเชื่อ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องไม่จริง เมื่อกลัวคนรู้ความจริง สิ่งที่ตามมาคือการ ปกปิดความจริง หลักฐานการใช้ propaganda คือ การตามมาด้วยการ cencer ปิดสื่อ ปิดข้อเท็จจริง (ที่นี้ คุณ giogio เห็นหลักฐานของผมแล้ว คุณยังไม่รู้อีกหรือ ว่าใครทำ propaganda เกมมีการ cencer ทำไมต้อง cencer เพราะกลัวบอกความจริง ?) สุดท้าย ผมยืนยันได้ว่า คุณถูก propaganda ส่วนที่คนอื่นเข้าใจคือข้อเท็จจริง (ข้อเท็จจริง ทำยังไงมันก็จริง ไม่จำเป็นต้องปิดบัง)

By: Khow
Windows PhoneAndroid
on 9 August 2014 - 06:51 #729954 Reply to:729733

เขามองโลกในแง่โลกสวย + propaganda ของ คสช. เชื่อว่าคนจะฆ่าต้องมีโน่นนี่นั่น หาได้รู้ว่าจริงมันแอบฆ่ากันใต้ดินนานแล้วฆ่าคนที่ตนเองไม่ชอบมีจนถึงปัจจุบันแต่ปิดข่าว
ส่วนผมมองโลกด้านมืดมาหลายปีแล้วและทำความเข้าใจกับมันว่าความเป็นจริงโหดร้ายเสมอ
คนที่นั่งเรียน security แถมยังเรียนเรื่อง Government censorship ด้วยย่อมเข้าใจดีอยู่แล้ว
แต่รายนั้นพูดมาแต่ละอันดูก็รู้ว่าโดน Propaganda มา
หลายคนในนี้พูดเรื่อง Fact หรือข้อเท็จจริงทั้งนั้น
ทหารเวลา Propaganda จะเรียกว่า ปจว. ปฏิบัติการทางจิตวิทยา
เปลี่ยนชื่อไปงั้นๆแหละ Propaganda ใช้ได้กับบางกลุ่ม
ผมตอบโต้ propaganda ด้วยการถามคำถามง่ายๆ ถ้าตอบเหมือนกันกับที่ คสช. ตั้งเป้าไว้ก็คือโดน propaganda แล้วล่ะ
รายนี้ผมว่ายังมีปัญหาเรื่องการคิดวิเคราะห์แบบตรรกะเยอะครับ เนื่องจากการศึกษาแบบไทยๆไม่เน้นการคิดวิเคราะห์แบบมีตรรกะ

By: leonoinoi
AndroidUbuntuWindows
on 9 August 2014 - 10:10 #729973 Reply to:729733

+1 ผมให้สูตรง่าย ๆ สรุปละกันสำหรับเรื่องนี้ (คนปิดสื่อ=คนทำ propaganda) นี่คือสูตรตายตัว ตัวอย่าง จีนมีการปิดสื่อ มันแปลว่า รัฐบาลจีนทำ propaganda ง่าย ๆ ตรงตัว

By: thep497
Windows PhoneAndroidWindows
on 6 August 2014 - 23:23 #729228
thep497's picture

ทำไมผมอ่าน review เกมนี้ไป หัวเราะไปนะ

By: handtevada on 7 August 2014 - 02:32 #729241
handtevada's picture

คนดีไม่เหมาะกับเกมนี้สินะ

By: Blessing1969
Android
on 7 August 2014 - 07:08 #729304
Blessing1969's picture

วันนี้ผมลองแกะไฟล์ Tropico 5\Local\English.hpk ด้วย HPK Archiver ออกมาดู ได้ไฟล์ Game.csv ข้างในก็เป็นข้อความต่างๆในเกม คาดว่าน่าจะเอาไปแปลเป็นไทยแล้วแพ็กกลับไปที่เดิมได้ แต่ปัญหาน่าจะคือข้อความมันเยอะมากๆ
-*-

By: NoppawanConan
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 8 August 2014 - 00:58 #729631 Reply to:729304
NoppawanConan's picture

แล้วสามารถแงะฟอนต์ไทยยัดเข้าไปได้มั้ยครับ?


แค่มนุษย์คนนึงที่อยากรู้เกี่ยวกับวงการไอที

By: Blessing1969
Android
on 8 August 2014 - 01:42 #729642 Reply to:729631
Blessing1969's picture

กำลังงมๆอยู่ครับ ตอนนี้ทำได้แค่เข้าไปแก้ข้อความครับ

By: cornario
iPhoneAndroidUbuntuWindows
on 7 August 2014 - 10:08 #729367
cornario's picture

ขอวิจารณ์รีวิวหน่อย
อันนี้มันเหมือนเป็น mini-Guide มากกว่า review รึเปล่าครับ
คือบอกว่ามีอะไรบ้าง แต่ละอันมีไว้ทำอะไร
ไม่ได้มีบอกว่าแต่ละฟังก์ชันเกมทำมาได้ดีหรือไม่ดียังไง เช่น เกมมีระบบสิ่งก่อสร้างที่ต้องมี coverage area (police station/ tavern/ grocery shop) แต่ทั้งตอนสร้างและตอนเสร็จก็ยังไม่มีเขตให้เห็นว่าอาคารหนึ่งแห่งครอบคลุมถึงไหนอย่างชัดเจน ฯลฯ

By: Elysium
ContributorWindows PhoneSymbianWindows
on 7 August 2014 - 10:39 #729380 Reply to:729367
Elysium's picture

แต่ทั้งตอนสร้างและตอนเสร็จก็ยังไม่มีเขตให้เห็นว่าอาคารหนึ่งแห่งครอบคลุมถึงไหนอย่างชัดเจน

เห็นเค้าว่ากันว่ามันเหลือแต่เสา

/เกมภาคไหนหว่า จำไม่ได้


คนขี้ลืม | คนบ้าเกม | คนเหงาๆ

By: ipats
ContributorNOOBIn Love
on 7 August 2014 - 16:11 #729497 Reply to:729367

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ :)

จุดประสงค์ของบทความนี้ คืออยากจะแนะนำตัวเกม เพราะมีหลายคนสงสัยเกี่ยวกับตัวเกมว่ามันมีลักษณะเป็นอย่างไร ถึงโดนห้ามขายในไทย อาจจะต้องเรียกว่าเป็นการแนะนำ (introducing) ไปเลยมากกว่าการรีวิว

ไว้ถ้ามีโอกาส จะรีวิวเทียบกับเกมอื่นๆ อีกครั้งนะครับ :)


iPAtS

By: bluesword on 7 August 2014 - 11:37 #729414

It seems to be truth.

By: inote
iPhone
on 7 August 2014 - 12:15 #729430

มีขายที่ไหนบ้างครับ อยากรู้

By: Zatang
ContributoriPhoneAndroid
on 7 August 2014 - 12:24 #729435 Reply to:729430

steam


อคติทำให้คนรับเหตุผลด้านเดียว

By: BreMen
iPhoneWindows PhoneAndroid
on 7 August 2014 - 14:14 #729467
BreMen's picture

เกมดีที่สามารถให้เราเล่นได้ทุกแนวทาง ถ้าเราเก่งจริง อยากเป็นผู้นำที่ดี มีคุณธรรม ก็เชิญลองเล่นดูสิครัชแล้วจะเข้าใจ <---อ่านรีวิวแล้วรู้สึกอารมณ์ประมาณนี้

By: darkfaty
AndroidWindows
on 7 August 2014 - 16:57 #729506
darkfaty's picture

เกมนี้มันเป็น poppaganda ไว้ปิดหูปิดตาประชาชนของประเทศโลกที่หนึ่งครับ ทำให้ประชาชนเค้าคิดว่าประเทศโลกที่สามมีแต่ความวุ่นวาย แต่ประชาชนพวกนั้นจะไม่มีวันรู้ความจริงว่าหลังจากกูเดต้าประชาชนมีความสุขขนาดไหน

By: zinazisc
Windows PhoneAndroid
on 7 August 2014 - 21:25 #729580
zinazisc's picture

ผมว่าเราต้องยอมรับเรื่องการคอรัปชั่นที่มันแทรกอยู่ทุกสัดส่วนในสังคมทั่วโลกนะ

ที่ขำมากคือ เจ้าแห่งการคอรัปชั่น ประกาศตัวปราบคอรัปชั่นเนี่ย จะให้คนเราหลับฝันดีกันไปถึงไหน

By: udornrt
AndroidWindows
on 15 August 2014 - 14:07 #731877

เกมส์เนื้อหาดีใครจะไปซื้อไปโหลด ยิ่งคนไทย ยิ่งแล้วใหญ่
เอาจริงๆ นะ