Tags:
Node Thumbnail

กระบวนการของดีลไมโครซอฟท์ซื้อธุรกิจมือถือ-บริการของโนเกียยังดำเนินต่อไป หลังผู้ถือหุ้นโนเกียอนุมัติการขายกิจการเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการขออนุมัติการซื้อกิจการจากหน่วยงานด้านการกำกับดูแลธุรกิจของประเทศต่างๆ

สำนักข่าว Reuters รายงานข่าววงในจากคณะกรรมการยุโรป (European Commission) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลของสหภาพยุโรป (บ้านเกิดของโนเกีย) จะอนุมัติการควบกิจการครั้งนี้โดยไม่ขัดขวางอะไร และทาง EC จะตัดสินใจเรื่องนี้ในวันที่ 4 ธันวาคมนี้

ตอนนี้หน่วยงานกำกับดูแลในประเทศต่างๆ ที่อนุมัติการควบกิจการแล้วคือ รัสเซีย อินเดีย ตุรกี และอิสราเอล

ที่มา - Reuters

Get latest news from Blognone

Comments

By: GoblinKing
Windows PhoneWindows
on 24 November 2013 - 11:45 #658095
GoblinKing's picture

Good! ตี! ตี!