Tags:
Node Thumbnail

โครงการ Open Compute Project ที่นำโดยเฟซบุ๊กเพื่อสร้างฮาร์ดแวร์สำหรับเซิร์ฟเวอร์เฉพาะทางที่มีประสิทธิภาพสูง ตอนนี้หันมาบุกตลาดอุปกรณ์เครือข่ายโดยเริ่มจากสวิตซ์สำหรับติดตั้งบนตู้เซิร์ฟเวอร์ (top-of-rack switch)

สวิตซ์ตามมาตรฐานจะแบ่งเป็นสองส่วนได้แก่ตัวฮาร์ดแวร์ Open Network Switch, และซอฟต์แวร์ Open Network Install Environment (ONIE)

ในฝั่งฮาร์ดแวร์ตอนนี้มีผู้ผลิตสองรายออกมารองรับมาตรฐานแล้วได้แก่

  • Intel Open Network Platform Switch Reference Design สวิตซ์แบบ 10 กิกะบิต 48 พอร์ต จัดการได้ระบบ L3 มีบอร์ดจัดการเป็นชิป x86 แรม DDR3 4GB หน่วยความจำแฟลช 8GB ในบอร์ดมี FPGA สำหรับการจัดการมาให้ในตัว
  • Mellanox เปิดตัว SwitchX-2 เข้าสู่มาตรฐานอีกตัวพร้อมกัน โดยเป็นสวิตซ์ 48 SFP+ และ 12 QSFP ตัวบอร์ดควบคุมเป็น x86 อีกเช่นกัน

    ตัวซอฟต์แวร์ ONIE เปิดตัวโดย Cumulus Networks ตัวซอฟต์แวร์จะสามารถติดตั้งลงบนสวิตซ์ได้หลายรุ่น และในอนาคตน่าจะติดตั้งได้บนสวิตซ์ทุกรุ่นที่อยู่บนมาตรฐานที่กำลังจะออกมา

การเปิดมาตรฐานเช่นนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อผู้ผลิตอุปกรณ์เครือข่ายหลายราย เพราะลูกค้าจะสามารถซื้อฮาร์ดแวร์และมาปรับแต่งความสามารถด้วยซอฟต์แวร์ที่หาจากผู้ผลิตรายอื่นๆ ได้ ขณะที่ผู้ผลิตเดิมอย่างเช่น ซิสโก้, เอชพี, หรือเดลล์ ที่ปรับราคาตามฟีเจอร์ต่างๆ ที่เปิดมากับไลเซนส์ซอฟต์แวร์ แม้ว่าฮาร์ดแวร์ที่ซื้อมาอาจจะมีประสิทธิภาพเพียงพอสำหรับฟีเจอร์เหล่านั้นตั้งแต่แรกก็ตาม

ซิสโก้แสดงความเห็นต่อข่าวนี้ไปยัง ArsTechnica ว่า บริษัทเว็บขนาดใหญ่เช่นเฟซบุ๊กนั้นมีบุคลากรและทรัพยากรมากพอที่จะใช้แนวทางการซื้อฮาร์ดแวร์โดยตรงมาปรับแต่งตามรูปแบบการใช้งาน แต่หน่วยงานไอทีจำนวนมากไม่สามารถยอมรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการมากเช่นนี้ได้ ขณะที่ซิสโก้ก็เปิดให้ลูกค้าเข้าควบคุมการทำงานของสวิตซ์ผ่านซอฟต์แวร์ด้วยชุด API ใน Cisco ACI เช่นกัน

ที่มา - Open Compute Project, ArsTechnica

Get latest news from Blognone

Comments

By: hisoft
ContributorWindows PhoneWindows
on 12 November 2013 - 15:23 #653862
hisoft's picture

เฟซ์บุ๊ก => เฟซบุ๊ก