Tags:
Node Thumbnail

ไมโครซอฟท์เคยประกาศแผนการพัฒนา Hadoop ไว้ตั้งแต่ปี 2011 วันนี้เวลาผ่านมาเกือบสองปี มันสำเร็จเป็นรูปเป็นร่างแล้วในชื่อ Windows Azure HDInsight

ความสามารถของมันก็ตามชื่อครับ มันเป็นการเอา Apache Hadoop รุ่นมาตรฐานไปรันบนเมฆ Windows Azure ทำให้คนที่อยากวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ big data บนกลุ่มเมฆสะดวกแก่การใช้งาน ส่วนกระบวนการพัฒนาแอพเพื่อต่อเชื่อมกับ HDInsight ก็ใช้เครื่องมือมาตรฐานของ Azure ที่รองรับทั้ง .NET, Java และภาษาอื่นๆ อีกจำนวนหนึ่ง

งานนี้ไมโครซอฟท์ร่วมมือกับบริษัท Hortonworks (ทีมงาน Hadoop ดั้งเดิมที่แยกตัวมาจากยาฮู) ช่วยกันสร้าง HDInsight ขึ้นมา โดยอิงอยู่บนซอฟต์แวร์ Hortonworks Data Platform (HDP) ที่เป็น Hadoop เวอร์ชันบน Windows Server อีกทีหนึ่ง

ที่มา - Microsoft

Get latest news from Blognone

Comments

By: bankidid
Windows PhoneBlackberryWindows
on 29 October 2013 - 16:01 #648575
bankidid's picture

รูปโลโก้ตลกดีนะ ฮา

By: nextman13
AndroidBlackberryUbuntuWindows
on 29 October 2013 - 18:04 #648652 Reply to:648575

ตรงข้ามกับผมเห็นโลโก้นึกถึงข่าวคนรังแกช้างทันที

By: hoverboy
iPhoneWindows PhoneSymbianWindows
on 29 October 2013 - 19:22 #648674
hoverboy's picture

ยำยำช้างน้อย