Tags:
Node Thumbnail

On Device บริษัทวิจัยการตลาดเปิดผลสำรวจความพึงพอใจต่อสมาร์ตโฟนที่ใช้ พบว่าห้าอันดับแรกของตลาดสหรัฐฯ กลายเป็นแอนดรอยด์ไปเสียสี่อันดับได้แก่ Motorola Atrix HD, Motorola Droid RAZR M, HTC Rezound 4G, Samsung Galaxy Note 2, และ iPhone 5

ทาง On Device ระบุว่าความพึงพอใจของโทรศัพท์ทั้งห้ารุ่นเกี่ยวข้องกับการรองรับเครือข่าย LTE ทั้งสิ้น โดยผู้ใช้เครือข่าย 4G LTE มีแนวโน้มจะให้คะแนนความพึงพอใจสูงกว่าผู้ไม่ได้ใช้เฉลี่ย 0.48 คะแนนจาก 10 คะแนน

ทางฝั่งอังกฤษนั้น HTC One X ก็ได้คะแนนนำ iPhone 5 อีกเช่นกัน ตามมาด้วย Samsung Galaxy Note 2, Samsung Galaxy S3 Mini, และ Samsung Galaxy S3

ที่มา - On Device

Get latest news from Blognone

Comments

By: aomnaruk
ContributorAndroidUbuntuWindows
on 13 February 2013 - 04:17 #540362

ข่าวนีช่างเงียบดีแท้........


~ความกลัวทำให้เสื่อม~

By: sunback
Contributor
on 13 February 2013 - 08:15 #540384 Reply to:540362
sunback's picture

จริงๆ ไม่ต้องเงียบก็ได้ ถ้าสาวกใจกล้าเข้าไปดูในชาร์ท จะเห็นว่าถ้าเรียงตามผู้ผลิตแล้ว แอปเปิลนำซัมซุงโด่งเลย อิ_อิ

By: manster
iPhoneAndroidUbuntuWindows
on 13 February 2013 - 12:18 #540428 Reply to:540384
manster's picture

ถ้าดูจริงๆ กลายเป็นซัมซุงอยู่ที่โหล่ต่างหาก โดนกระทั่งหัวเว่ยนำ

แต่ที่สำคัญกว่าคือเรียงตาม device แล้ว iPhone ไม่ได้อยู่ในใจทุกคนไปแล้ว โดนแซงไปหมด ไม่ก็ใกล้เคียงกัน ไม่ได้นำคนอื่นไกล

By: narasak
iPhoneAndroidUbuntu
on 13 February 2013 - 05:46 #540372

เป่าสาก

By: PathSNW
iPhoneAndroidSymbianWindows
on 13 February 2013 - 09:15 #540393
PathSNW's picture

รักนะ แต่ไม่แสดงออก

By: Power Puff Guys
Android
on 13 February 2013 - 10:50 #540411

รักฉัน อย่าเปิดเผยฉัน

By: giogio
Android
on 13 February 2013 - 12:07 #540427
giogio's picture

ชอบ One X ยิ่งกว่า S3 แฮะ (มีทั้งคู่) ♪♪ ยิ่งนานวันยิ่งรู้ว่าเธอว์คือตัวจริง ♪♪ นานวันไป s3 แอบมีกระตุกบ้างค้างบ้าง (official rom) แต่ one x ยิ่งเล่นยิ่งลื่น เอ๊ะยังไง

By: Prestige
Windows PhoneAndroidWindows
on 13 February 2013 - 21:00 #540595 Reply to:540427
Prestige's picture

พกใส่อะไร กระเป๋ากางคงไม่ไหวมั้งสองเครื่องนี้อ่ะ

By: tonhady
Red HatUbuntu
on 13 February 2013 - 16:30 #540513
tonhady's picture

อย่างนั้นหลอครับ -..-