Tags:
Node Thumbnail

มีประเด็นจากกลุ่มผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ของ Adode เมื่อไม่กี่วันที่ผ่าน โดยพบว่า Adobe ได้แจ้งการปรับปรุงเงื่อนไขการใช้งาน (Terms of Use - ToS) ซึ่งทางเลือกเดียวคือต้องกดยอมรับ เพราะถ้าไม่ยอมรับก็ไม่สามารถใช้งานซอฟต์แวร์ต่อได้

ใน ToS ใหม่นี้ Adobe ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงหนึ่งคือ "ชี้แจงว่าเราอาจเข้าถึงคอนเทนต์ของคุณผ่านวิธีการอัตโนมัติและแบบ manual เพื่อการตรวจสอบคอนเทนต์ได้" ซึ่งด้วยข้อความดังกล่าว ทำให้ผู้ใช้งานจำนวนไม่น้อยมองว่า Adobe พยายามเข้าถึงคอนเทนต์เพื่อนำไปเทรนโมเดล AI จึงเรียกร้องให้ Adobe ชี้แจง หรือรณรงค์เลิกใช้ผลิตภัณฑ์

No Description

ต่อมา Adobe โพสต์บล็อกชี้แจงประเด็นดังกล่าว ยืนยันว่าบริษัทยังคงดำเนินนโยบายต่าง ๆ อย่างโปร่งใส และปกป้องสิทธิของผู้สร้างสรรค์ผลงานอย่างเต็มที่ จากนั้น Adobe ได้เปรียบเทียบ ToS เดิมและใหม่ ว่ามีการแก้ไขคำใดบ้าง โดยบอกว่าการเข้าถึงคอนเทนต์นั้น มีอยู่ 3 กรณีคือ

  1. ใช้งานแอพพลิเคชันและบริการ จึงต้องเข้าถึงคอนเทนต์เพื่อให้ทำงานตามที่ต้องการ เช่น แก้ไขรูปภาพ สร้างธัมเนล หรือสร้างพรีวิว
  2. ใช้งานฟีเจอร์ที่ต้องเชื่อมต่อกับคลาวด์ เช่น Photoshop Neural Filters, Liquid Mode หรือ Remove Background
  3. คือกรณีที่เป็นประเด็น นั่นคือคอนเทนต์ซึ่งเก็บบนเซิร์ฟเวอร์ Adobe นั้น บริษัทอาจใช้เทคโนโลยีประมวลรูปภาพตรวจจับ และส่งต่อในขั้นตอนที่ใช้คนตรวจสอบซ้ำ สำหรับรูปภาพที่ผิดกฎหมาย เช่น ภาพอนาจารเด็ก (CSAM), คอนเทนต์ที่ก่อกวนหรือสแปม

No Description

No Description

Adobe ยืนยันว่าการตรวจสอบคอนเทนต์ที่ระบุนั้น ใช้สำหรับปรับปรุงซอฟต์แวร์เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย

Adobe ยังแสดงคำสัญญาเรื่องการนำคอนเทนต์ไปใช้เทรนโมเดล AI โดยบอกว่า

  • Adobe ไม่นำคอนเทนต์ของลูกค้ามาเทรน Firefly Generative AI โดยโมเดล AI นี้ถูกเทรนด้วยชุดข้อมูลที่ซื้อลิขสิทธิ์มาถูกต้อง เช่นใน Adobe Stock หรือคอนเทนต์พับลิกโดเมนที่หมดอายุลิขสิทธิ์แล้ว
  • Adobe ไม่สร้างความเป็นเจ้าของผลงานที่เป็นของลูกค้า คอนเทนต์ที่เก็บบนเซิร์ฟเวอร์ของลูกค้า มีไว้เพื่อให้ลูกค้าใช้งานแอพพลิเคชันและบริการของตนเท่านั้น

ที่มา: Adobe

Scott Belsky ผู้บริหาร Adobe ก็ยอมรับใน X ว่าข้อความใน ToS ใหม่ อาจสร้างความสับสนได้ ในยุคที่ผู้สร้างสรรค์ผลงานไม่ค่อยเชื่อใจบริษัทเทคโนโลยีมากขึ้น (Adobe เคยมีประเด็นนี้มาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปีที่แล้ว)

Get latest news from Blognone