Tags:
Node Thumbnail

กูเกิลประกาศควบรวมเฟรมเวิร์ค Angular เข้ากับเฟรมเวิร์คภายในบริษัทอีกตัวชื่อ Wiz

Wiz เป็นเฟรมเวิร์คที่ถูกใช้งานภายในกูเกิลมานานแล้ว แต่ไม่ได้เปิดเผยต่อคนนอก แนวทางการใช้งาน Wiz มักเป็นแอพฝั่งคอนซูเมอร์ เช่น Search, Workspace, YouTube ที่ต้องการประสิทธิภาพสูง ตอบสนองเร็ว ในขณะที่ Angular ใช้กับแอพฝั่งองค์กร แต่ภายหลังความแตกต่างของเฟรมเวิร์คสองตัวนี้ก็น้อยลงเรื่อยๆ ทำให้ทั้งสองทีมมาหารือกัน และตัดสินใจควบรวมมันเข้าด้วยกัน

กูเกิลบอกว่ากระบวนการควบรวมเฟรมเวิร์คทั้งสองตัวต้องใช้เวลาอีกพอสมควร แต่ตอนนี้บางส่วนของ Angular คือ Angular Signals เข้าไปอยู่ใน Wiz แล้ว และถูกใช้งานจริงกับหน้า mobile web ของ YouTube ที่เราใช้กันในทุกวันนี้

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: deaknaew on 21 March 2024 - 21:02 #1308420

Ui youtube ห่วยแตก scroll ไม่สุด เมนูซ้อนด้านใน