Tags:
Node Thumbnail

Google Workspace ประกาศอัพเดตเล็ก ๆ ให้ผู้ใช้งานสามารถใส่คำอธิบายรูปภาพหรือ Alt Text ได้ง่ายขึ้น จากเดิมผู้ใช้งานต้องคลิกขวา เลือก Alt Text แล้วใส่ข้อมูลคำอธิบายของภาพ

การเปลี่ยนแปลงคือเมื่อผู้ใช้คลิกเลือกรูปภาพนั้น ช่อง Alt Text จะแสดงเพิ่มเติมขึ้นมาในแถบด้านข้าง ทำให้สะดวกในการใส่ข้อมูลมากขึ้น ประโยชน์นี้ยังช่วยให้เวลาตรวจสอบรายละเอียดในเอกสาร สามารถเรียกดู Alt Text ได้ง่ายขึ้นด้วย

การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลเฉพาะลูกค้า Google Workspace โดยจะทยอยอัพเดตภายใน 15 วัน ใน Google Docs, Sheets, Slides และ Drawings

ที่มา: The Verge

No Description

Get latest news from Blognone