Tags:
Node Thumbnail

รัฐบาลเวียดนามประกาศให้ผู้ใช้โซเชียลมีเดียในเวียดนามต้องทำการยืนยันตัวตนเร็วๆ นี้ เป็นข้อกำหนดเพื่อใช้ในการปราบปรามการหลอกลวงทางออนไลน์ โดยต้องทำการยืนยันบัญชีบนแพลตฟอร์มทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่าง Facebook โดยบัญชีที่ไม่ได้รับการยืนยันตัวตนทางรัฐบาลจะทำการตรวจสอบและอาจจะบล็อกบัญชีที่ไม่เปิดเผยชื่อ

ซึ่งข้อกำหนดนี้เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายความมั่นคงทางไซเบอร์ที่บังคับให้แพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง Google และ Facebook ต้องลบเนื้อหาข่าวปลอมภายใน 24 ชั่วโมง จากเดิม 48 ชั่วโมง รวมไปถึงข้อกำหนดที่ให้บริษัทเทคฯ เก็บข้อมูลข้อมูลผู้ใช้ไว้ในประเทศ

องค์กร Human Rights Watch ได้บอกว่ามาตรการดังกล่าวทำให้รัฐบาลมีความสามารถในการกดดันบริษัทเทคต่างๆ และมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก, สหภาพและความเป็นส่วนตัว

กฎระเบียบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขกฎหมายโทรคมนาคม และต้องผ่านการอนุมัติก่อน คาดว่าจะมีผลในปลายปี 2023 แต่ยังไม่เปิดรายละเอียดทั้งหมด

ที่มา: BBC

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: mrBrightside
iPhoneWindows
on 10 May 2023 - 19:02 #1284384

ถ้าคนต่างชาติจะคุยกับคนเวียดนาม ทาง FB จะทำยังไง

By: zerocool
ContributoriPhoneAndroid
on 11 May 2023 - 00:40 #1284398
zerocool's picture

รัฐบาลน่าจะต้องการควบคุมเสรีภาพทางด้านการแสดงออกผ่านข้ออ้างนี้มากกว่า


That is the way things are.

By: IDCET
Contributor
on 11 May 2023 - 01:30 #1284402 Reply to:1284398

ง่ายๆ เลย ก็คือตามรอยการควบคุมอินเตอร์เน็ตแบบที่จีนทำมาก่อนหน้านี้ไงครับ แต่เป็นแบบค่อยๆ ทำไปเรื่อย


ความล้มเหลว คือจุดเริ่มต้นสู่ความหายนะ มีผลกระทบมากกว่าแค่เสียเงิน เวลา อนาคต และทรัพยากรที่เสียไป - จงอย่าล้มเหลว

By: ata3182257 on 11 May 2023 - 15:33 #1284469 Reply to:1284398

เขาต้องป้องกันไอ้พวกเห็บเหาจากอเมริกาต่างหาก