Tags:
Node Thumbnail

CNBC อ้างแหล่งข่าวสองรายที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลอินเดีย เผยว่าแอปเปิลได้ติดต่อหารือ เพื่อศึกษาแนวทางย้ายฐานการผลิต iPad มาที่อินเดีย แต่ยังไม่มีข้อสรุปตอนนี้

ปัจจุบันแอปเปิลมีการผลิต iPhone 14 ที่เป็นรุ่นปัจจุบันบางส่วนในอินเดีย จากก่อนหน้านี้โรงงานในอินเดียจะเน้นการผลิต iPhone รุ่นเก่าเป็นหลัก ข่าวการย้ายฐานการผลิต iPad จากจีนมาที่อินเดียเพิ่มเติม จึงสะท้อนการเร่งเพิ่มสายการผลิตที่นี่ให้มากขึ้น

ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าแอปเปิลเร่งแผนย้ายฐานการผลิตออกจากจีน ไปสู่ประเทศอื่น เช่น อินเดีย เวียดนาม อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ประเมินว่า การเปลี่ยนแปลงนี้อาจไม่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากข้อจำกัดทั้งซัพพลายเชน ทักษะแรงงาน

ที่มา: CNBC

Get latest news from Blognone