Tags:
Node Thumbnail

Google ประกาศอัปเดตปรับปรุง Workspace ให้ผู้ใช้ 3 เรื่องดังนี้

  • ปรับปรุงการแสดงผลการค้นหาในช่องค้นหาบน Gmail บนเว็บเบราว์เซอร์ โดยเพิ่มการอ้างอิงข้อมูลจากประวัติการค้นหาของผู้ใช้เพื่อให้ผลการค้นหาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผู้ใช้เคยค้นหามากขึ้น
  • สามารถส่งไฟล์เอกสาร Google Docs, Sheets และ Slide ที่กำลังแชร์หน้าจออยู่ได้ในช่องสนทนาของ Google Meet ทำให้สามารถเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมบางคนหรือทุกคนสามารถเข้าดูไฟล์เอกสาร และร่วมกันแก้ไขงานขณะประชุมได้

No Description

  • อัปเดตให้ผู้ใช้สามารถปรับขนาดแถบแก้ไขตารางใน Google Sheets ได้ขณะสร้างหรือแก้ไขตาราง การเพิ่มขนาดของแถบแก้ไขทำให้ผู้ใช้สามารถเห็นข้อมูลเต็มเมื่อชื่อคอลัมน์หรือหัวข้อบนตารางมีขนาดยาวเกินไป

No Description

ที่มา: Google

Get latest news from Blognone