Tags:
Node Thumbnail

Jack Dorsey อดีตซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง Twitter ได้ออกจากตำแหน่งบอร์ดบริหารของ Twitter แล้ว ซึ่งมีผลหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท เนื่องจากเขาไม่ประสงค์รับตำแหน่งนี้ต่อ ซึ่งได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ตั้งแต่ตอนลาออกจากตำแหน่งซีอีโอ ว่าจะอยู่ในบอร์ดจนถึงการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2022

การออกจากตำแหน่งของ Dorsey ถือเป็นการสิ้นสุดความเกี่ยวข้องในการบริหารของเขากับ Twitter อย่างเป็นทางการ จากที่ผ่านมาเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทมาโดยตลอดตั้งแต่บริษัทก่อตั้ง ปัจจุบัน Dorsey เป็นซีอีโอของ Block บริษัทแพลตฟอร์มการเงินที่เขาก่อตั้งขึ้น ซึ่งมีชื่อเดิมคือ Square

สถานการณ์ของ Twitter ต่อจากนี้ คือรอยืนยันการซื้อกิจการโดย Elon Musk ซึ่งประกาศว่าต้องการนำ Twitter ออกจากตลาดหุ้นเพื่อให้บริหารงานคล่องตัวขึ้น

ที่มา: TechCrunch

Jack Dorsey

Get latest news from Blognone