Tags:
Node Thumbnail

Walmart ร้านค้าปลีกรายใหญ่ในอเมริกา ประกาศขยายการให้บริการ DroneUp ซึ่งเป็นการจัดส่งสินค้าผ่านโดรน หลังจากทดสอบในเมืองเล็ก ๆ ก่อนหน้านี้ โดยเพิ่มเป็น 34 พื้นที่ ใน 6 รัฐ ครอบคลุมประชากรราว 4 ล้านคน ภายในปีนี้

บริการจัดส่งสินค้าด้วยโดรนของ Walmart จะให้บริการตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกา รายการสินค้าที่สามารถสั่งซื้อได้มีมากกว่า 1 แสนรายการ แต่น้ำหนักรวมต้องไม่เกิน 10 ปอนด์ (4.5 กิโลกรัม) มีค่าบริการเพิ่ม 3.99 ดอลลาร์

ทั้งนี้ Walmart คาดว่าจะมีการจัดส่งสินค้าผ่านโดรนมากกว่า 1 ล้านครั้งต่อปี ปัจจุบัน Walmart มีบริการจัดส่งสินค้าด่วนอยู่แล้ว 2 รูปแบบคือ การจัดส่งแบบ Express รับประกันภายใน 2 ชั่วโมง และ InHome ที่พนักงานจัดส่งจะนำสินค้าไปใส่ถึงในตู้เย็นในบ้าน

มีประเด็นเล็ก ๆ ที่ Walmart นำเสนอจากช่วงทดสอบบริการ นั่นคือสินค้าที่ได้รับความนิยมในการส่งทางโดรน เดิมที Walmart คาดว่าจะเป็นสินค้าที่ใช้แก้ปัญหาเร่งด่วน แต่ผลออกมาเป็นอาหารกึ่งสำเร็จรูปที่ได้รับความนิยมมากกว่า

ที่มา: Walmart

alt="Walmart"

Get latest news from Blognone