Tags:
Node Thumbnail

Netflix ประกาศทำภาพยนตร์คนแสดงจากเกม BioShock ของ 2K/Take-Two โดยยังไม่มีรายละเอียดเรื่องวันฉาย และทีมผู้สร้าง

เกม BioShock ภาคแรกออกขายในปี 2007 เป็นเรื่องของนครใต้น้ำชื่อ Rapture และมีเกมตามมาอีก 2 ภาคคือ BioShock 2 กับ BioShock Infinite

Strauss Zelnick ซีอีโอของ Take-Two ระบุว่าตอนนี้บริษัทมีโครงการ BioShock ทั้งหมด 2 โครงการ คือ เกมภาคใหม่ที่พัฒนาสตูดิโอ Cloud Chamber และภาพยนตร์ที่ทำร่วมกับ Netflix แสดงให้เห็นความจริงจังของบริษัทต่อซีรีส์ BioShock ว่ายังดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง

No Description

ที่มา - The Hollywood Reporter

Get latest news from Blognone